Raspored časova - radna verzija

Akademske studije novi program

Broj semestra:
I III V VII
SVI PROFILI

Studijska grupa Elektronika i mikroprocesorska tehnika

Studijska grupa Elektroenergetika

Studijska grupa Elektronske komponente i mikrosistemi

Studijska grupa Računarstvo i informatika

Studijska grupa Telekomunikacije

Studijska grupa Upravljanje sistemima

Akademske studije stari program

Broj semestra:
IX

Studijska grupa Elektronika

Studijska grupa Elektroenergetika

Studijska grupa Elektrometrologija i menadžment kvaliteta

Studijska grupa Mikroelektronika i mikrosistemi

Studijska grupa Računarstvo i informatika

Studijska grupa Telekomunikacije

Studijska grupa Upravljanje sistemima

 

Strukovne studije

Broj semestra:
I III V
SVI PROFILI