program za otvaranje fajlova u PDF formatu mozete skitnuti sa linka

Akademske studije - studijski program Elektrotehnika i računarstvo

moduli:

Elektroenergetika
Elektronske komponente i mikrosistemi
Elektronika i mikroprocesorska tehnika
Računarstvo i informatika
Telekomunikacije
Upravljanje sistemima
Strukovne studije - studijski program
Elektrotehnika i informacione tehnologije - smerovi:
Poslovni i informacioni sistemi
Multimedijalni sistemi
industrijska automatika
Industrijska energetika
Telekomunikacioni sistemi i tehnologije
Primenjena elektronika