Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

Остало

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

1

СЕЗ4И01

Математички методи

ЗАЈ

4

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Академско-општеобразовни

СЕЗ4И00

30

108

90

2

СЕЗ4И02

Техничка акустика

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

3

СЕЗ4И03

Дигиталне технике телекомуникација

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

4

СЕЗ4И04

Микроконтролери и програмирање

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

5

СЕЗ4И05

Микросензори и микропретварачи

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

6

СЕЗ4И06

Дигитална обрада слике

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

7

СЕЗ4И07

Системи за вођење ЕМ таласа

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

8

СЕЗ4И08

Организација и управљање пројектима

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Академско-општеобразовни

СЕЗ4И00

30

108

90

9

СЕЗ4И09

Увод у базе података

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручни

СЕЗ4И00

30

108

90

10

СЕЗ4И10

Мехатроника

ЗАЈ

4

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Стручни

СЕЗ4И00

30

108

90

11

СЕЗ4И11

Дигитална обрада сигнала

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

12

СЕЗ4И12

Пренос и дистрибуција електричне енергије

ЗАЈ

4

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

13

СЕЗ4И13

Електричне машине

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручни

СЕЗ4И00

30

108

90

14

СЕЗ4И14

Основи енергетске електронике

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручни

СЕЗ4И00

30

108

90

15

СЕЗ4И15

Пројектовање штампаних плоча

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

16

СЕЗ4И16

Рачунарске комуникације

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

17

СЕЗ4И17

Гасне електронске компоненте

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

18

СЕЗ4И18

Фотографијa

ЗАЈ

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ4И00

30

108

90

19

СЕЗ5И01

Сателитски и радиодифузни системи

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

20

СЕЗ5И02

Технике модулација

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

21

СЕЗ5И03

Микроталасна техника и електроника

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

22

СЕЗ5И04

Кабловски и оптички комуникациони системи

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

23

СЕЗ5И05

Разводна постројења

ЗАЈ

5

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

24

СЕЗ5И06

Мултимедијални комуникациони системи

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

25

СЕЗ5И07

Рачунарске мреже и интерфејси

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

26

СЕЗ5И08

Рачунарске мреже

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

27

СЕЗ5И09

Управљање процесима

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

28

СЕЗ5И10

Пројектовање система аутоматског управљања

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

29

СЕЗ5И11

Електроенергетски претварачи

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

30

СЕЗ5И12

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

31

СЕЗ5И13

Аудио и видео системи

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

32

СЕЗ5И14

Радио и ТВ предајници

ЗАЈ

5

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

33

СЕЗ5И15

Антене и простирање

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

34

СЕЗ5И16

Студијска аудиотехника

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

35

СЕЗ5И17

Камера и монтажа

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

36

СЕЗ5И18

Мерење неелектричних величина

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

37

СЕЗ5И19

Електричне инсталације и осветљење

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

38

СЕЗ5И20

Електромоторни погони

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

39

СЕЗ5И21

Пројектовање електронских уређаја

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

40

СЕЗ5И22

Мултимедијална презентација

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

41

СЕЗ5И23

Ултразвучна техника

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

42

СЕЗ5И24

Софтвер за анализу кола

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

43

СЕЗ5И25

Микроелектронски системи

ЗАЈ

5

нема

2

2

 

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

44

СЕЗ5И26

Принципи телефоније

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ5И00

30

135

90

45

СЕЗ5И27

Радиокомуникације

ЗАЈ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ5И00

30

135

90

46

СЕЗ6И01

Алати за мултимедије

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

47

СЕЗ6И02

ВЕБ дизајн

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

48

СЕЗ6И03

РФ и микроталасна мерења

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

49

СЕЗ6И04

Сателитска и кабловска ТВ

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

50

СЕЗ6И05

Широкопојасне мреже за приступ

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

51

СЕЗ6И06

Телевизијска продукција

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

52

СЕЗ6И07

Физика у медицинској дијагностици

ЗАЈ

6

нема

2

2

 

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

53

СЕЗ6И08

ВЕБ технологије

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

54

СЕЗ6И09

Увод у софтверско инжењерство

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

55

СЕЗ6И10

Заштита информација

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

56

СЕЗ6И11

Извори за напајање

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

57

СЕЗ6И12

Програмабилни логички контролери

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

58

СЕЗ6И13

Регулација електромоторних погона

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

59

СЕЗ6И14

Ласерска техника

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

60

СЕЗ6И15

Заштита у електроенергетици

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

61

СЕЗ6И16

Елиминација статичког електрицитета

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

62

СЕЗ6И17

Оптичке комуникације

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60

63

СЕЗ6И18

Системи мобилних комуникација

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручни

СЕЗ6И00

20

95

60

64

СЕЗ6И19

Пројектовање ИК система

ЗАЈ

6

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

СЕЗ6И00

20

95

60