Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

Остало

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

1

СЕЗ1О01

Математика

ЗАЈ

1

нема

2

2

0

 

7

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

2

СЕЗ1О02

Основи електротехнике

ЗАЈ

1

нема

2

2

1

 

7

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

3

СЕЗ1О03

Физика

ЗАЈ

1

нема

2

2

1

 

7

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

4

СЕЗ1О04

Рачунарство и информатика

ЗАЈ

1

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

5

СЕЗ1О05

Пословне комуникације

ЗАЈ

1

нема

2

0

0

 

3

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

6

СЕЗ2О01

Електроника

ЗАЈ

2

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

7

СЕЗ2О02

Програмирање

ЗАЈ

2

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

8

СЕЗ2О03

Електрична и електронска мерења

ЗАЈ

2

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Стручно-апликативни

 

 

 

 

9

СЕЗ2О04

Комуникационе технике

ЗАЈ

2

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

10

СЕЗ2О05

Кола за обраду сигнала

ЗАЈ

2

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

11

СЕЗ3О01

Дигитална електроника

ЗАЈ

3

нема

2

1

1

 

5

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

12

СЕЗ3О02

Објектно оријентисано програмирање

ЗАЈ

3

нема

2

1

1

 

5

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

13

СЕЗ3О03

Аутоматско управљање

ЗАЈ

3

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

14

СЕЗ3О04

Телекомуникације

ЗАЈ

3

нема

2

1

1

 

6

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

15

СЕЗ3О05

Електротехнички материјали и компоненте

ЗАЈ

3

нема

2

1

1

 

5

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

16

СЕЗ4О01

Енглески језик

ЗАЈ

4

нема

2

0

0

 

3

Обавезни

Академско-општеобразовни

 

 

 

 

17

СЕЗ4И00

Изборни блок 1

ЗАЈ

4

нема

 

 

 

 

30

Изборни

 

СЕЗ4И00

30

108

90

18

СЕЗ5И00

Изборни блок 2

ЗАЈ

5

нема

 

 

 

 

30

Изборни

 

СЕЗ5И00

30

135

90

19

СЕЗ5О01

Стручна пракса /тимски пројекат

ЗАЈ

6

нема

 

 

 

 

4

Обавезни

Стручни

 

 

 

 

19

СЕЗ6И00

Изборни блок 3

ЗАЈ

6

нема

 

 

 

 

20

Изборни

 

СЕЗ6И00

20

95

60

21

СЕЗ6О01

Завршни рад

ЗАЈ

6

нема

 

 

 

 

6

Обавезни

Стручно-апликативни