r.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

modul

semestar

Isto kao:

predavanja

vežbe

Drugi oblici nastave

ESPB

Obavezni/izborni

Tip predmeta

Izborna grupa

Bira se kredit

Od kredita

1

OEZ1O01

Matematika I

zajednički

1

nema

3

3

0

7

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

2

OEZ1O02

Osnovi elektrotehnike I

zajednički

1

nema

3

3

0

7

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

3

OEZ1O03

Fizika

zajednički

1

nema

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

4

OEZ1O04

Uvod u računarstvo

zajednički

1

nema

2

2

1

7

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

5

OEZ1O05

Društvo i održivi razvoj

zajednički

1

nema

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

6

OEZ2O01

Matematika II

zajednički

2

nema

3

3

0

7

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

7

OEZ2O02

Algoritmi i programiranje

zajednički

2

nema

3

2

1

7

Obavezni

Teorijsko-metodološki

 

 

 

8

OEZ2O03

Osnovi elektrotehnike II

zajednički

2

nema

3

2

1

7

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

9

OEZ2O04

Elektronske komponente

zajednički

2

nema

2

1

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

10

OEZ2O05

Poslovne komunikacije

zajednički

2

nema

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

MODUL ELEKTROENERGETIKA

11

OEPZO01

Električna kola

EEN

3

OEU3O01

2

2

 

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

12

OEPZO02

Matematika III

EEN

3

OET3O02

3

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

13

OEPZO03

Osnovi elektronike

EEN

3

OEE3O01

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

14

OEP3O04

Metrologija električnih veličina

EEN

3

OEU3O03

2

1

2

6

Obavezni

Naučno -stručni

 

 

 

15

OEP3A00

Izborni blok EEN 1

EEN

3

 

 

 

 

6

Izborni

 

 

 

 

16

OEP4O01

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN

4

nema

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

17

OEP4O02

Električne instalacije

EEN

4

nema

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

18

OEP4O03

Prenos električne energije

EEN

4

nema

3

2

0

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

19

OEP4A00

Izborni blok EEN 2

EEN

4

 

 

 

 

6

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

20

OEP4B00

Izborni blok EEN 3

EEN

4

 

 

 

 

6

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

21

OEP5O01

Engleski jezik

EEN

5

OEP5O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

22

OEP5O02

Mašine naizmenične struje

EEN

5

nema

3

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

23

OEP5O03

Elektromagnetika

EEN

5

nema

3

2

0

5

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

24

OEP5O04

Automatsko upravljanje

EEN

5

primarni

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

25

OEP5A00

Izborni blok EEN 4

EEN

5

OEP6O01

 

 

 

 

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

26

OEP5B00

Izborni blok EEN 5

EEN

5

OEP6O03

 

 

 

5

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

27

OEP6O01

Engleski jezik 2

EEN

6

OEP6O01

 

 

 

5

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

28

OEP6O02

Osnovi energetske elektornike

EEN

6

OEP6O03

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

29

OEP6O03

Elektroenergetska postrojenja

EEN

6

nema

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

30

OEP6O04

Dijagnostika i monitoring električnih mašina

EEN

6

nema

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

31

OEP6A00

Izborni blok EEN 6

EEN

6

 

2

2

1

6

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

32

OEP6O05

Stručna praksa-timski projekat

EEN

6

nema

 

 

 

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

33

OEP7O01

Elektrane

EEN

7

nema

 

 

 

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

34

OEP7O02

Elektromotorni pogoni

EEN

7

primarni

2

2

0

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

35

OEP7O03

Zaštita u elektroenergetici

EEN

7

nema

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

36

OEP7A00

Izborni blok EEN 7

EEN

7

 

2

2

1

6

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

37

OEP7B00

Izborni blok EEN 8

EEN

7

 

 

 

 

6

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

38

OEP8O01

Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

EEN

8

nema

 

 

 

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

39

OEP8O02

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN

8

nema

2

2

1

5

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

40

OEP8O03

Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji

EEN

8

primarni

3

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

41

OEP8AO0

Izborni blok EEN 9

EEN

8

 

2

2

1

5

Izborni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

MODUL ELEKTRONSKE KOMPONENTE I MIKROSISTEMI

42

OEM3O01

Osnovi elektronike

EKM

3

OEE3O01

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

43

OEM3O02

Matematika III

EKM

3

OET3O02

3

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

44

OEM3O03

Metrologija električnih veličina

EKM

3

OEU3O03

2

1

2

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

45

OEM3O04

Signali i sistemi

EKM

3

OEE3O03

2

1

2

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

46

OEM3O05

Materijali za elektroniku

EKM

3

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

47

OEM4O01

Telekomunikacije

EKM

4

OEE4O01

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

48

OEM4O02

Oanovi optike

EKM

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

49

OEM4O03

Poluprovodničke komponente

EKM

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko- metodološki

 

 

 

50

OEM4AO0

Izborni blok EKM 1

EKM

4

 

 

 

 

12

izborni

 

OEM4A00

 

 

51

OEM5O01

Engleski jezik I

EKM

5

OER5O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

52

OEM5O02

Analogna mikroelektronika

EKM

5

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

53

OEM5O03

Optoelektronika

EKM

5

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

54

OEM5O04

Novi materijali i tehnologije

EKM

5

Nema

2

1

1

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

55

OEM5AO0

Izborni blok

EKM

5

 

 

 

 

10

Izborni

 

OEM5A00

 

 

56

OEM6O01

Engleski jezik II

EKM

6

OER6O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

57

OEM6O02

Senzori i pretvarači

EKM

6

Primarni

2

1

2

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

58

OEM6O03

Digitalna mikroelektronika

EKM

6

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

59

OEM6AO0

Izborni blok EKM III

EKM

6

 

 

 

 

12

Izborni

 

OEM6A00

 

 

60

OEM6O04

Stručna praksa/timski projekat

EKM

6

Nema

 

 

 

3

Obavezni

 

 

 

 

61

OEM7O01

Komponente i kola snage

EKM

7

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

62

OEM7O02

Projektovanje i simulacija mikroelektronskih komponenata

EKM

7

Nema

2

1

2

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

63

OEM7O03

Solarne komponente i sistemi

EKM

7

Primarni

2

1

2

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

64

OEM7AO0

Izborni blok EKM IV

EKM

7

 

 

 

 

12

Izborni

 

OEM7A00

 

 

65

OEM8O01

Modeliranje i simulacija mikroelektronskih komponenata i kola

EKM

8

Nema

2

1

2

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

66

OEM8O02

Mikrokontroleri i programiranje

EKM

8

OEU4O02

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

67

OEM8AO0

Izbroni blok EKM V

EKM

8

 

 

 

 

10

Izborni

 

OEM8A00

 

 

MODUL ELEKTRONIKA I MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

68

OEE3O01

Osnovi elektronike

EMT

3

 

Primarni

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

69

OEE3O02

Digitalna elektronika

EMT

3

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

70

OEE3O03

Signali i sistemi

EMT

3

Primarni

2

1

2

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

71

OEE3O04

Električna i elektronska merenja

EMT

3

Nema

2

1

2

6

Obavezni

Stručno splikativni

 

 

 

72

OEE3O05

Matematika III

EMT

4

OET3O02

3

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

73

OEE4O01

Telekomunikacije

EMT

4

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

74

OEE4O02

Digitalna obrada signala

EMT

4

Primarni

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

75

OEE4O03

Analogna elektronika

EMT

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

76

OEE4O04

Objektno orijentisane tehnike projektovanja sistema

EMT

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

77

OEE4A00

Izborni blok EMT1

EMT

4

 

 

 

 

6

Izborni

 

OEE4A00

 

 

78

OEE5O01

Engleski jezik I

EMT

5

OER5O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

79

OEE5O02

Računarske mreže i interfejsi

EMT

5

Nema

2

1

2

5

Obavezni

Stručno – aplikativni

 

 

 

80

OEE5O03

RF Elektronika

EMT

5

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-strušni

 

 

 

81

OEE5O04

Multimedijalni sistemi

EMT

5

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Stručno – aplikativni

 

 

 

82

OEE5A00

Izborni blok EMT 2

EMT

5

 

 

 

 

5

Izborni

 

OEE5A00

 

 

83

OEE5B00

Izborni blok EMT 3

EMT

5

 

 

 

 

5

Izborni

 

OEE5B00

 

 

84

OEE6O01

Engleski jezik II

EMT

6

OER6O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

85

OEE6O02

Mikroprocesorska tehnika

EMT

6

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-strušni

 

 

 

86

OEE6O03

Osnovi energetske elektronike

EMT

6

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko metodološki

 

 

 

87

OEE6A00

Izborni blok EMT 4

EMT

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OEE6A00

 

 

88

OEE6B00

Izborni blok EMT 5

EMT

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OEE6B00

 

 

89

OEE6O04

Stručna praksa/timski projekat

EMT

6

Nema

 

 

 

3

Izborni

 

OEE6O04

 

 

90

OEE7O01

Sistemi za rad u realnom vremenu

EMT

7

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-strušni

 

 

 

91

OEE7O02

Izvori za napajanje

EMT

7

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručno – aplikativni

 

 

 

92

OEE7A00

Izborni blok EMT 6

EMT

7

 

 

 

 

6

Obavezni

 

OEE7A00

 

 

93

OEE7B00

Izborni blok EMT 7

EMT

7

 

 

 

 

6

Izborni

 

OEE7B00

 

 

94

OEE7C00

Izborni blok EMT 8

EMT

7

 

 

 

 

6

Izborni i

 

OEE7C00

 

 

95

OEE8A00

Izborni blok EMT 9

EMT

8

 

 

 

 

6

Izborni i

 

OEE8A00

 

 

96

OEE8B00

Izborni blok EMT 10

EMT

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OEE8B00

 

 

97

OEE8C00

Izborni blok EMT 11

EMT

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OEE8C00

 

 

98

OEE8D00

Izborni blok EMT 12

EMT

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OEE8D00

 

 

MODUL RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

99

OER3O01

Matematički metodi u računarstvu

RII

3

Nema

3

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

100

OER3O02

Digitalna elektronika

RII

3

OEE3O02

2

2

1

6

Obavezni

Stručni-aplikativni

 

 

 

101

OER3O03

Objektno orjentisano programiranje

RII

3

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručni-aplikativni

 

 

 

102

OER3O04

Računarski sistemi

RII

3

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

103

OER3O05

Logičko projektovanje

RII

3

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

104

OER4O01

Arhitektura i organizacija računara

RII

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

105

OER4O02

Strukture podataka

RII

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

106

OER4O03

Programski jezici

RII

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

107

OER4O04

Baze podataka

RII

4

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

108

OER4O05

Diskretna matematika

RII

4

Primarni

2

2

0

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

109

OER5O01

Engleski jezik I

RII

5

Primarni

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

110

OER5O02

Operativni sistemi

RII

5

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

111

OER5O03

Računarske mreže

RII

5

nema

2

2

1

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

112

OER5O04

Softversko inženjerstvo

RII

5

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

113

OER5A00

Izborni blok sa liste RA

RII

5

 

 

 

 

10

Izborni

 

OER5A00

 

 

114

OER6O01

Engleski jezik II

RII

6

Primarni

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

115

OER6O02

Veštačka inteligencija

RII

6

Nema

2

2

1

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

116

OER6O03

Mikroračunarski sistemi

RII

6

Primarni

2

2

1

5

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

117

OER6O04

Objektno orijentisano projektovanje

RII

6

Nema

2

2

1

5

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

118

OER6B00

Izborni blok sa liste RB

RII

6

 

 

 

 

12

Izborni

 

OER6B00

 

 

119

OER7O01

Programski prevodioci

RII

7

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

120

OER7O02

Računarska grafika

RII

7

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

121

OER7C00

Izborni blok sa liste RC

RII

7

 

 

 

 

18

Izborni

 

OER7C00

 

 

122

OER8O01

Stručna praksa

RII

7

Nema

 

 

 

3

Obavezni

 

OER8O01

 

 

123

OER8O02

Socijalni i pravni aspekti informatike

RII

8

nema

2

1

0

3

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

124

OER8O01

Paralelni sistemi

RII

8

nema

2

2

1

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

125

OER8D00

Izborni blok sa liste RB

RII

8

 

 

 

 

10

Izborni

 

OER8D00

 

 

MODUL TELEKOMUNIKACIJE

126

OET3O01

Osnovi elektronike

TEL

3

OEE3O01

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

127

OET3O02

Matematika III

TEL

3

Primarni

3

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

128

OET3O03

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

TEL

3

Primarni

2

2

0

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

129

OET3O04

Električna kola i signali

TEL

3

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

130

OET3O05

Osnovi telekomunikacija

TEL

3

nema

2

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

131

OET4O01

Digitalna elektronika

TEL

4

OEE3O02

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

132

OET4O02

Matematika 4

TEL

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

133

OET4O03

Teorija telekomunikacija

TEL

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

134

OET4O04

Osnovi mikrotalasne tehnike

TEL

4

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

135

OET4A00

Izborni blok TEL 1

TEL

4

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET4A00

 

 

136

OET5O01

Telekomunikacione mreže

TEL

5

Nema

3

2

0

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

137

OET5A00

Izborni blok TEL2

TEL

5

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET5A00

 

 

138

OET5B00

Izborni blok TEL3

TEL

5

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET5B00

 

 

139

OET5C00

Izborni blok TEL4

TEL

5

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET5C00

 

 

140

OET5D00

Izborni blok TEL5

TEL

5

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET5D00

 

 

141

OET6O01

Bežični komunikacioni sistemi

TEL

6

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

142

OET6A00

Izborni blok TEL6

TEL

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET6A00

 

 

143

OET6B00

Izborni blok TEL7

TEL

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET6B00

 

 

144

OET6C00

Izborni blok TEL8

TEL

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET6C00

 

 

145

OET6D00

Izborni blok TEL9

TEL

6

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET6D00

 

 

146

OET7O01

Engleski jezik 1

TEL

7

OER5O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

147

OET7O02

Antene i prostiranje

TEL

7

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

148

OET7A00

Izborni blok TEL10

TEL

7

 

 

 

 

6

Izborni

 

OET7A00

 

 

149

OET7B00

Izborni blok TEL11

TEL

7

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET7B00

 

 

150

OET7C00

Izborni blok TEL12

TEL

7

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET7C00

 

 

151

OET7D00

Izborni blok TEL13

TEL

7

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET7D00

 

 

152

OET8O01

Engleski 2

TEL

8

OER6O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

153

OET8A00

Izborni blok TEL14

TEL

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET8A00

 

 

154

OET8B00

Izborni blok TEL15

TEL

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET8B00

 

 

155

OET8C00

Izborni blok TEL16

TEL

8

 

 

 

 

5

Izborni

 

OET8C00

 

 

156

OET8O01

Stručna praksa-timski projekat

TEL

8

nema

 

 

 

3

Izborni

 

OET8O01

 

 

MODUL UPRAVLJANJE SISTEMIMA

157

OEU3O01

Električna kola

UPS

3

Primarni

2

2

0

6

Obavezni

Teorijsko -metodološki

 

 

 

158

OEU3O02

Osnovi elektronike

UPS

3

OEE3O01

3

1

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

159

OEU3O03

Metrologija električnih veličina

UPS

3

Primarni

2

1

2

6

Obavezni

Naučno stručni

 

 

 

160

OEU3O04

Matematika III

UPS

3

OET3O02

3

2

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

161

OEU3O05

Računarski sistemi

UPS

3

OER3O04

2

2

1

6

Obavezni

Naučno stručni

 

 

 

162

OEU4O01

Digitalna elektronika

UPS

4

OEE3O02

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

163

OEU4O02

Mikrokontroleri i programiranje

UPS

4

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

164

OEU4O03

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

UPS

4

Primarni

2

1

1

6

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

165

OEU4O04

Linearni saistemi automatskog upravljanja

UPS

4

Nema

2

2

1

7

Obavezni

Teorijsko –metodološki

 

 

 

166

OEU4A00

Izborni blok UPS 1

UPS

4

 

 

 

 

5

izborni

 

OEU4A00

 

 

167

OEU5O01

Elektronska merenja

UPS

5

Primarni

2

1

1

6

Obavezni

Naučno stručni

 

 

 

168

OEU5O02

Upravljanje procesima

UPS

5

Primarni

2

2

0

6

Obavezni

Naučno stručni

 

 

 

169

OEU5A00

Izborni blok UPS 2

UPS

5

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU5A00

 

 

170

OEU5B00

Izborni blok UPS 3

UPS

5

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU5B00

 

 

171

OEU5C00

Izborni blok UPS 4

UPS

5

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU5C00

 

 

172

OEU6O01

Programabilni logički kontroleri

UPS

6

Primarni

2

1

1

6

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

173

OEU6O02

Merenje neelektričnih veličina

UPS

6

Primarni

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

174

OEU6A00

Izborni blok UPS 5

UPS

6

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU6A00

 

 

175

OEU6B00

Izborni blok UPS 6

UPS

6

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU6B00

 

 

176

OEU6O04

Nelinearni SAU

UPS

6

Nema

2

2

0

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

177

OEU7O01

Dinamika mehanizama i mašina

UPS

7

Nema

2

2

0

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

178

OEU7O02

Projektovanje sistema automatskog upravljanja

UPS

7

Nema

2

2

1

6

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

179

OEU7O03

Računarski merno-informacioni sistemi u industriji

UPS

7

Nema

2

2

1

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

180

OEU7O04

SCADA sistemi

UPS

7

Nema

2

2

1

5

Obavezni

Stručno-aplikativni

 

 

 

181

OEU7O05

Engleski jezik I

UPS

7

OER5O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

182

OEU7A00

Izborni blok UPS 7

UPS

7

 

 

 

 

6

izborni

 

OEU7A00

 

 

183

OEU8O01

Stručna praksa/timski projekat

UPS

8

Nema

 

 

 

3

izborni

 

OEU8O01

 

 

184

OEU8O02

Uvod u robotiku

UPS

8

Nema

2

2

0

5

Obavezni

Naučno-stručni

 

 

 

185

OEU8O03

Engleski jezik II

UPS

8

OER6O01

2

0

0

3

Obavezni

Akademsko-opšteobrazovni

 

 

 

186

OEU8A00

Izborni blok UPS 8

UPS

8

 

 

 

 

5

izborni

 

OEU8A00

 

 

187

OEU8B00

Izborni blok UPS 9

UPS

8

 

 

 

 

5

izborni

 

OEU8B00

 

 

188

OE3383R

Završni rad

UPS

8

nema

2

 

 

9

Obavezni