R.br 

šifra predmeta 

 naziv predmeta

 modul

 semestar

 isto kao

predavanja 

vežbe 

drugi oblici nastave 

 

ESPB 

 obavezni-izborni

 tip predmeta

 izborna grupa

 bira se kredita

od kredita  

 drži se kredita

 

 

Модул ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

ОЕТ4А01

Компоненте за телекомуникације

ТЕЛ

4

ОЕМ4А01

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ4А00

6

18

18

 2

ОЕТ4А02

Електрична и електронска мерења

ТЕЛ

4

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ4А00

6

18

18

 3

ОЕТ4А03

Сензори, претварачи и актуатори

ТЕЛ

8

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ4А00

6

18

18

 4

ОЕТ5А01

Дигиталне телекомуникације 1

ТЕЛ

5

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ5А00

6

12

12

 5

ОЕТ5А02

Дигиталне телекомуникације и кодовање

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ5А00

6

12

12

 6

ОЕТ5Б01

Телекомуникациони системи

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ5Б00

6

12

12

 7

ОЕТ5Б02

Обрада сигнала у телекомуникацијама

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ5Б00

6

12

12

 8

ОЕТ5Ц01

Теорија информација

ТЕЛ

5

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ5Д00

6

18

18

 9

ОЕТ5Ц02

Електроакустика

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ5Ц00

6

18

18

 10

ОЕТ5Ц03

Теорија информација и примене

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ5Ц00

6

18

18

 11

ОЕТ5Д01

Микроталасна техника

ТЕЛ

5

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ5Ц00

6

18

18

 12

ОЕТ5Д02

Микроталасна и милиметарска техника

ТЕЛ

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ5Д00

6

18

18

 13

ОЕТ5Д03

Објектно-оријентисано програмирање

ТЕЛ

5

ОЕР3О03

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ5Д00

6

18

18

 14

ОЕТ6А01

Дигиталне телекомуникације 2

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6А00

6

12

12

 15

ОЕТ6А02

Модулационе технике

ТЕЛ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ6А00

6

12

12

 16

ОЕТ6Б01

Оптичке комуникације

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6Б00

6

18

18

 17

ОЕТ6Б02

Кабловски и оптички комуникациони системи

ТЕЛ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ6Б00

6

18

18

 18

ОЕТ6Б03

Кодовање и компресија података

ТЕЛ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ6Б00

6

18

18

 19

ОЕТ6Ц01

Статистичка теорија телекомуникација

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6Ц00

6

18

18

 20

ОЕТ6Ц02

Телекомуникациони софтвер

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ6Ц00

6

18

18

 21

ОЕТ6Ц03

Рачунарске комуникације

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6Ц00

6

18

18

 22

ОЕТ6Д01

Детекција сигнала у шуму

ТЕЛ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6Д00

6

18

18

 23

ОЕТ6Д02

Микроталасна електроника

ТЕЛ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ6Д00

6

18

18

 24

ОЕТ6Д03

Базе података

ТЕЛ

6

ОЕР4О04

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ6Д00

6

18

18

 25

ОЕТ7А01

Широкопојасне телекомуникације

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7А00

6

12

12

 26

ОЕТ7А02

Мобилни комуникациони системи

ТЕЛ

7

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ7А00

6

12

12

 27

ОЕТ7Б01

Кодовање

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Б00

5

10

10

 28

ОЕТ7Б02

Мерења у телекомуникацијама

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ7Б00

5

10

10

 29

ОЕТ7Ц01

Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ7Ц00

5

15

15

 30

ОЕТ7Ц02

Радиодифузни системи и технологије

ТЕЛ

7

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Ц00

5

15

15

31 

ОЕТ7Ц03

Комуникациона акустика

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Ц00

5

15

15

 32

ОЕТ7Д01

Комутација и рутирање

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Д00

5

15

15

 33

ОЕТ7Д02

Сателитски комуникациони системи

ТЕЛ

7

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Д00

5

15

15

 34

ОЕТ7Д03

Оптичке мреже

ТЕЛ

7

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ7Д00

5

15

15

 35

ОЕТ8А01

Моделовање и симулација телекомуникационих система

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ8А00

5

15

15

 36

ОЕТ8А02

Оптоелектронски комуникациони системи

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ8А00

5

15

15

 37

ОЕТ8А03

Видео комуникације

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕТ8А00

5

15

15

38 

ОЕТ8Б01

Аудио техника

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ8Б00

5

15

15

 39

ОЕТ8Б02

Сателитска и кабловска телевизија

ТЕЛ

8

примарни

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ8Б00

5

15

15

 40

ОЕТ8Б03

WЕБ програмирање

ТЕЛ

8

ОЕР6Б03

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ8Б00

5

15

15

 41

ОЕТ8Ц01

Оптимални линеарни системи

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ8Ц00

5

15

15

 42

ОЕТ8Ц02

Широкопојасне мреже за приступ

ТЕЛ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕТ8Ц00

5

15

15

 43

ОЕТ8Ц03

Информациони системи

ТЕЛ

8

ОЕР6Б04

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕТ8Ц00

5

15

15