R.br

 šifra

 naziv

modul 

 semestar

 isto kao

predavanja 

vežbe 

drugi oblici nastave 

 

 ESPB

  tip predmeta

 izborna grupa

 bira se kredita

od kredita

 drži se kredita

 

 

 

Модул РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

ОЕР5А01

Телекомуникације

РИИ

5

примарни

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕР5А00

10

20

20

 2

ОЕР5А02

Аутоматско управљање

РИИ

5

OEП5O04

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕР5А00

10

20

20

 3

ОЕР5А03

Електронска мерења

РИИ

5

ОЕУ5О01

2

1

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕР5А00

10

20

20

 4

ОЕР5А04

Основи анализе сигнала и система

РИИ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕР5А00

10

20

20

 5

ОЕР6Б01

Интеракција човек рачунар

РИИ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕР6Б00

12

24

24

ОЕР6Б02

Системи база података

РИИ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕР6Б00

12

24

24

 7

ОЕР6Б03

Wеб програмирање

РИИ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕР6Б00

12

24

24

ОЕР6Б04

Информациони системи

РИИ

6

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕР6Б00

12

24

24

ОЕР7Ц01

Пројектовање рачунарских мрежа

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕР7Ц00

18

36

36

10 

ОЕР7Ц02

Пројектовање рачунарског хардвера

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕР7Ц00

18

36

36

 11

ОЕР7Ц03

Методи и системи за обраду сигнала

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕР7Ц00

18

36

36

12 

ОЕР7Ц04

Заштита информација

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕР7Ц00

18

36

36

13 

ОЕР7Ц05

Напредне базе података

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕР7Ц00

18

36

36

 14

ОЕР7Ц06

Архитектура и пројектовање софтвера

РИИ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕР7Ц00

18

36

36

15 

ОЕР8Д01

Мултимедијални рачунарски системи

РИИ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕР8Д00

10

20

20

16 

ОЕР8Д02

Мобилни системи и сервиси

РИИ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕР8Д00

10

20

20

17 

ОЕР8Д03

Препознавање узорака

РИИ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕР8Д00

10

20

20

 18

ОЕР8Д04

Интелигентни информациони системи

РИИ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕР8Д00

10

20

20