Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

 

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

 

 

Модул ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И МИКРОСИСТЕМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

ОЕМ4А01

Компоненте за телекомуникације

ЕКМ

4

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ4А00

12

30

24

 2

ОЕМ4А02

Пројектовање материјала за електронику

ЕКМ

4

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ4А00

12

30

24

 3

ОЕМ4А03

Основи квантне и статистичке физике

ЕКМ

4

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ4А00

12

30

24

 4

ОЕМ4А04

Системи за вођење ЕМ таласа

ЕКМ

4

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ4А00

12

30

24

 5

ОЕМ4А05

Статистика и вероватноћа

ЕКМ

4

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕМ4А00

12

30

24

 6

ОЕМ5А01

Пројектовање штампаних плоча

ЕКМ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ5А00

10

20

20

 7

ОЕМ5А02

Технологије микросистема

ЕКМ

5

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ5А00

10

20

20

 8

ОЕМ5А03

Карактеризација материјала

ЕКМ

5

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ5А00

10

20

20

 9

ОЕМ5А04

Статистичке методе контроле квалитета

ЕКМ

5

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕМ5А00

10

20

20

 10

ОЕМ6А01

МЕМС компоненте

ЕКМ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ6А00

12

42

24

 11

ОЕМ6А02

Поузданост микроелектронских компонената

ЕКМ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ6А00

12

42

24

 12

ОЕМ6А03

Техника и примена ласера

ЕКМ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ6А00

12

42

24

 13

ОЕМ6А04

Нумеричка анализа ПДЈ

ЕКМ

6

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕМ6А00

12

42

24

 14

ОЕМ6А05

Микропроцесорска техника

ЕКМ

6

ОЕЕ6О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ6А00

12

42

24

 15

ОЕМ6А06

Мерење неелектричних величина

ЕКМ

6

ОЕУ6О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ6А00

12

42

24

 16

ОЕМ6А07

Микроталасна електроника

ЕКМ

6

ОЕТ6Д02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ6А00

12

42

24

 17

ОЕМ7А01

Пројектовање микросистема

ЕКМ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ7А00

12

60

30

 18

ОЕМ7А02

Нискотемпературна микроелектроника

ЕКМ

7

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ7А00

12

60

30

 19

ОЕМ7А03

Обновљиви извори енергије

ЕКМ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ7А00

12

60

30

 20

ОЕМ7А04

Физика јонизованих гасова и плазме

ЕКМ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ7А00

12

60

30

 21

ОЕМ7А05

Медицинска физика

ЕКМ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ7А00

12

60

30

 22

ОЕМ7А06

Анализа поузданости

ЕКМ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ7А00

12

60

30

 23

ОЕМ7А07

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

ЕКМ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ7А00

12

60

30

 24

ОЕМ7А08

Извори за напајање

ЕКМ

7

ОЕЕ7О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ7А00

12

60

30

 25

ОЕМ7А09

Одрживо пројектовање

ЕКМ

7

ОЕЕ7Б01

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕМ7А00

12

60

30

 26

ОЕМ7А10

Пројектовање ВЛСИ

ЕКМ

7

ОЕЕ7А01

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ7А00

12

60

30

 27

ОЕМ8А01

Интелигентне компоненте снаге

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕМ8А00

10

45

25

 28

ОЕМ8А02

Микроталасне технологије и компоненте

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 29

ОЕМ8А03

Ласерска електроника

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 30

ОЕМ8А04

Поузданост електронских компонената и микросистема

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 31

ОЕМ8А05

Дозиметрија и дозиметри

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 32

ОЕМ8А06

Вакуумске и гасне компоненте

ЕКМ

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 33

ОЕМ8A07

Мерења у микроелектроници

ЕКМ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25

 34

ОЕМ8A08

Економија одрживе производње

ЕКМ

8

ОЕЕ8А04

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕМ8А00

10

45

25

 35

ОЕМ8A09

Термовизија

ЕКМ

8

ОЕЕ8Ц04

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕМ8А00

10

45

25