Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

 

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

 

 

Модул EЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

OEП3A01

Електромеханичко претварање енергије

ЕЕН

3

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП3A00

6

12

12

2

OEП3A02

Електротехнички материјали

ЕЕН

3

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП3A00

6

12

12

3

OEП4A01

Дистрибутивне и индустријске мреже

ЕЕН

4

нема

3

2

0

 

6

Изборни

Научно-стручни

OEП4A00

6

12

12

4

OEП4A02

Техничка механика

ЕЕН

4

нема

3

2

0

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

OEП4A00

6

12

12

5

ОЕП4Б01

Мерења у електроенергетици

ЕЕН

4

нема

2

1

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

OEП4Б00

6

12

12

6

OEП4Б02

Моделирање и симулација динамичких система

ЕЕН

4

ОЕУ4О03

2

1

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

OEП4Б00

6

12

12

7

OEП5A01

Електроенергетске компоненте

ЕЕН

5

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

OEП5A00

5

10

10

8

OEП5A02

Електронска мерења

ЕЕН

5

ОЕУ5О01

2

1

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

OEП5A00

5

10

10

9

OEП5Б01

Квалитет електричне енергије

ЕЕН

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

OEП5Б00

5

10

10

10

OEП5Б02

Управљање процесима

ЕЕН

5

ОЕУ5О02

2

2

0

 

5

Изборни

Научно-стручни

OEП5Б00

5

10

10

11

OEП6A01

Електроенергетска кабловска техника

ЕЕН

6

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП6A00

6

12

12

12

OEП6A02

Програмабилни логички контролери

ЕЕН

6

ОЕУ6О01

2

1

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП6A00

6

12

12

13

OEП7A01

Електроенергетски претварачи

ЕЕН

7

ОЕЕ7Ц03

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕП7А00

6

12

12

14

OEП7A02

Нумеричка анализа

ЕЕН

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕП7А00

6

12

12

15

OEП7Б01

Осветљење

ЕЕН

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП7Б00

6

18

18

16

OEП7Б02

Системи аутоматског управљања

ЕЕН

7

ОЕУ5А02

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

OEП7Б00

6

18

18

17

OEП7Б03

Извори за напајање

ЕЕН

7

ОЕЕ7О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEП7Б00

6

18

18

18

OEП8A01

Уземљивачи

ЕЕН

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

OEП8A00

5

10

10

19

ОЕП8А02

Индустријски системи за мерење и контролу

ЕЕН

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

OEП8A00

5

10

10