Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

 

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

 

 

Модул УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОЕУ4А01

Математички методи

УПС

4

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ4А00

5

10

10

2

ОЕУ4А02

Операциона истраживања

УПС

4

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ4А00

5

10

10

3

ОЕУ5А01

Дигитални системи аутоматског управљања

УПС

5

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ5А00

6

12

12

4

ОЕУ5А02

Системи аутоматског управљања

УПС

5

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ5А00

6

12

12

5

ОЕУ5Б01

Мехатроника

УПС

5

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ5Б00

6

12

12

6

ОЕУ5Б02

Објектно-оријентисано програмирање

УПС

5

ОЕР3О03

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ5Б00

6

12

12

7

ОЕУ5Ц01

Телекомуникације

УПС

5

ОЕР5А01

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ5Ц00

6

36

36

8

ОЕУ5Ц02

RF електроника

УПС

5

ОЕЕ5О03

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ5Ц00

6

36

36

9

ОЕУ5Ц03

Електромеханичко претварање енергије

УПС

5

OEП3A01

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ5Ц00

6

36

36

10

ОЕУ5Ц04

Соларне компоненте и системи

УПС

5

ОЕМ7О03

2

1

2

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ5Ц00

6

36

36

11

ОЕУ5Ц05

Теорија информација

УПС

5

ОЕТ5Ц01

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ5Ц00

6

36

36

12

ОЕУ5Ц06

Електромагнетика-Одабрана поглавља

УПС

5

ОЕТ3О03

2

2

0

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ5Ц00

6

36

36

13

ОЕУ6А01

Оптимално управљање

УПС

6

нема

2

2

0

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ6А00

6

12

12

14

ОЕУ6А02

Информациони системи

УПС

6

ОЕР6Б04

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ6А00

6

12

12

15

ОЕУ6Б01

Комерцијални софтвер за симулацију динамичких система

УПС

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ6Б00

6

54

54

16

ОЕУ6Б02

Модулационе технике

УПС

6

ОЕТ6А02

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ6Б00

6

54

54

17

ОЕУ6Б03

Сензори и претварачи

УПС

6

ОЕМ6О02

2

1

2

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ6Б00

6

54

54

18

ОЕУ6Б04

Базе података

УПС

6

ОЕР4О04

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ6Б00

6

54

54

19

ОЕУ6Б05

Основи енергетске електронике

УПС

6

ОЕЕ6О03

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ6Б00

6

54

54

20

ОЕУ6Б06

Микрорачунарски системи

УПС

6

ОЕР6О03

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ6Б00

6

54

54

21

ОЕУ6Б07

Дигитална обрада сигнала

УПС

6

ОЕЕ4О02

3

1

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ6Б00

6

54

54

22

ОЕУ6Б08

Кабловски и оптички комуникациони системи

УПС

6

ОЕТ6Б02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ6Б00

6

54

54

23

ОЕУ6Б09

Бежични комуникациони системи

ТЕЛ

6

ОЕТ6О01

2

2

1

 

6

Обавезни

Стручно-апликативни

ОЕУ6Б00

6

54

54

24

ОЕУ7А01

Софтверско инжењерство

УПС

7

ОЕР5О04

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ7А00

6

36

36

25

ОЕУ7А02

Електроенергетски претварачи

УПС

7

ОЕЕ7Ц03

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ7А00

6

36

36

26

ОЕУ7А03

Извори за напајање

УПС

7

ОЕЕ7О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ7А00

6

36

36

27

ОЕУ7А04

Електромоторни погони

УПС

7

OEП7O02

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ7А00

6

36

36

28

ОЕУ7А05

Техника конверзије

УПС

7

ОЕЕ7Б03

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ7А00

6

36

36

29

ОЕУ7А06

Електроника у медицини

УПС

7

ОЕЕ7Ц02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ7А00

6

36

36

30

ОЕУ8А01

Електронска мерна инструментација

УПС

8

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕУ8А00

5

10

10

31

ОЕУ8А02

Идентификација система

УПС

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ8А00

5

10

10

32

ОЕУ8Б01

Инжењерска етика

УПС

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Академско-општеобразовни

ОЕУ8Б00

5

35

35

33

ОЕУ8Б02

Вероватноћа и статистика

УПС

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕУ8Б00

5

35

35

34

ОЕУ8Б03

Дискретна математика

УПС

8

ОЕР4О05

2

2

0

 

5

Изборни

Академско-општеобразовни

ОЕУ8Б00

5

35

35

35

ОЕУ8Б04

Термовизија

УПС

8

ОЕЕ8Ц04

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ8Б00

5

35

35

36

ОЕУ8Б05

Мерења у медицини

УПС

8

нема

2

1

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ8Б00

5

35

35

37

ОЕУ8Б06

Мерења у екологији

УПС

8

нема

2

2

0

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ8Б00

5

35

35

38

ОЕУ8Б07

Системи за аквизицију података

УПС

8

ОЕЕ8Ц02

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕУ8Б00

5

35

35