Редни број

Шифра

Назив

Модул

Семестар

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

 

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

 

 

Модул EЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

ОЕЕ4А01

Пројектовање електронских кола

ЕМТ

4

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEE4A00

6

12

12

 2

ОЕЕ4А02

Фотографија

ЕМТ

4

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

OEE4A00

6

12

12

 3

ОЕЕ5А01

Дигитална интегрисана кола

ЕМТ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ5А00

5

10

10

 4

ОЕЕ5А02

Обрада аудио сигнала

ЕМТ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ5А00

5

10

10

 5

ОЕЕ5Б01

Архитектуре дигиталних система

ЕМТ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ5Б00

5

10

10

 6

ОЕЕ5Б02

ТV системи

ЕМТ

5

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ5Б00

5

10

10

 7

ОЕЕ6А01

Пројектовање дигиталних интегрисаних кола

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ6А00

6

18

18

 8

ОЕЕ6А02

Микроархитектуре

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ6А00

6

18

18

 9

ОЕЕ6А03

Алати за мултимедију

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ6А00

6

18

18

 10

ОЕЕ6Б01

Пројектовање електронских система

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ6Б00

6

18

18

 11

ОЕЕ6Б02

Мултимедијалне комуникације

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ6Б00

6

18

18

 12

ОЕЕ6Б03

Студијска аудио и видео техника

ЕМТ

6

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ6Б00

6

18

18

 13

ОЕЕ7А01

Пројектовање VLSI

ЕМТ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7А00

6

12

12

 14

ОЕЕ7А02

Дигитална обрада слике

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7А00

6

12

12

 15

ОЕЕ7Б01

Одрживо пројектовање

ЕМТ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 16

ОЕЕ7Б02

Микроконтролери

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 17

ОЕЕ7Б03

Технике конверзије

ЕМТ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 18

ОЕЕ7Б04

Кола са мешовитим сигналима

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 19

ОЕЕ7Б05

Комуникациона кола и системи

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 20

ОЕЕ7Б06

Камера и монтажа

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Б00

6

36

18

 21

ОЕЕ7Ц01

Рачунарске периферије

ЕМТ

7

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 22

ОЕЕ7Ц02

Електроника у медицини

ЕМТ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 23

ОЕЕ7Ц03

Електроенергетски претварачи

ЕМТ

7

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 24

ОЕЕ7Ц04

Обновљиви извори енергије

ЕМТ

7

ОЕМ7А03

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 25

ОЕЕ7Ц05

Рачунарска графика

ЕМТ

7

ОЕР7О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 26

ОЕЕ7Ц06

ОО програмирање

ЕМТ

7

ОЕР3О03

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 27

ОЕЕ7Ц07

Дигиталне телекомуникације I

ЕМТ

7

ОЕТ5А01

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 28

ОЕЕ7Ц08

Аутоматско управљање

ЕМТ

7

OEП5O04

2

2

1

 

6

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 29

ОЕЕ7Ц09

Оперативни системи

ЕМТ

7

ОЕР5О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 30

ОЕЕ7Ц10

Антене и простирања

ЕМТ

7

ОЕТ7О02

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 31

ОЕЕ7Ц11

Микроталасна техника

ЕМТ

7

ОЕТ5Д01

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 32

ОЕЕ7Ц12

Електромагнетика-Одабрана поглавља

ЕМТ

7

ОЕТ3О03

2

2

0

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 33

ОЕЕ7Ц13

Материјали за нове и алтернативне изворе енергије

ЕМТ

7

ОЕМ7А07

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ7Ц00

6

78

36

 34

ОЕЕ8А01

Embedded системи

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8А00

6

30

18

 35

ОЕЕ8А02

Бежичне рачунарске мреже и уређаји

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8А00

6

30

18

 36

ОЕЕ8А03

Медицински електронски системи

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8А00

6

30

18

 37

ОЕЕ8А04

Економија одрживе производње

ЕМТ

8

примарни

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8А00

6

30

18

 38

ОЕЕ8А05

Технике преноса слике

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

6

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8А00

6

30

18

 39

ОЕЕ8Б01

Ултразвучна техника

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Б00

5

20

15

 40

ОЕЕ8Б02

Аутоелектроника

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Б00

5

20

15

 41

ОЕЕ8Б03

Пројектовање аналогних интегрисаних кола

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Б00

5

20

15

 42

ОЕЕ8Б04

TV продукција

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Б00

5

20

15

 43

ОЕЕ8Ц01

Тестирање и дијагностика електронских кола и система

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 44

ОЕЕ8Ц02

Системи за аквизицију података

ЕМТ

8

примарни

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 45

ОЕЕ8Ц03

Интернет и WЕB технологије

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 46

ОЕЕ8Ц04

Термовизија

ЕМТ

8

примарни

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 47

ОЕЕ8Ц05

Мултимедијални уређаји

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 48

ОЕЕ8Ц06

Технике обраде сигнала

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Ц00

5

30

15

 49

ОЕЕ8Д01

Неуронске мреже

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 50

ОЕЕ8Д02

Конкурентно програмирање

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 51

ОЕЕ8Д03

Примопредајна техника

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 52

ОЕЕ8Д04

Сензори и претварачи

ЕМТ

8

ОЕМ6О02

2

1

2

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 53

ОЕЕ8Д05

Сензори, претварачи и актуатори

ЕМТ

8

ОЕТ4А03

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 54

ОЕЕ8Д06

Сателитска и кабловска телевизија

ЕМТ

8

ОЕТ8Б02

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 55

ОЕЕ8Д07

Кодовање и компресија података

ЕМТ

8

ОЕТ6Б03

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 56

ОЕЕ8Д08

Програмирање индустријских контролера

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 57

ОЕЕ8Д09

Базе података

ЕМТ

8

ОЕР4О04

2

2

1

 

5

Изборни

Научно-стручни

ОЕЕ8Д00

5

55

20

 58

ОЕЕ8Д10

Furierova и Wavelet анализа

ЕМТ

8

нема

2

2

1

 

5

Изборни

Теоријско-методолошки

ОЕЕ8Д00

5

55

20

59

ОЕЕ8Д11

Системи за управљање и надзор у индустрији

ЕМТ

8

OEП8O03

2

2

1

 

5

Изборни

Стручно-апликативни

ОЕЕ8Д00

5

55

20