Obavezni predmeti

Редни број

Шифра

Назив

Модул

Година

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

СИР

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

1

ИБ1

Изборни блок 1

ЗАЈ

1

 

 

 

 

 

30

Изборни

 

ИГ1

30

650

150

2

СИР1

студијски истраживачки рад 1

ЗАЈ

1

нема

 

 

 

12,5

30

Изборни

 

 

 

 

 

2

ИБ2

Изборни блок 2

ЗАЈ

2

 

 

 

 

 

30

Изборни

 

ИГ2

30

750

150

4

СИР2

студијски истраживачки рад 2

ЗАЈ

2

нема

 

 

 

12,5

30

Изборни

 

 

 

 

 

5

СИР3

студијски истраживачки рад 3

ЗАЈ

3

нема

 

 

 

20

30

Изборни

 

 

 

 

 

6

ЗР

Завршни рад

ЗАЈ

3

нема

 

 

 

 

30

Изборни

 

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

 

Редни број

Шифра

Назив

Модул

Година

Исто као:

Предавања

Вежбе

Други облици
наставе (ДОН)

СИР

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

Изборна група

Бира се кредита

Од кредита

Држи се кредита

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕР1И01

Репрезентације и методологије за будуће рачунарске технологије

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕР1И02

Сигнали и системи

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕР1И03

Пројектовање рачунараског хардвера

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕР1И04

Напредне теме у софтверском инжењерству

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕР1И05

Напредне теме у инжињерству података и знања

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕР1И06

Напредне теме у дистрибуираним системима

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Телекомуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕТ1И01

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕТ1И02

Дигитална обрада сигнала

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕТ1И03

Микроталасна електроника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕТ1И04

Бежичне комуникације

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕТ1И05

Мобилне телекомуникације треће и четврте генерације

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕТ1И06

Теорија телекомуникација

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

7

ДЕТ1И07

Дигиталне модулационе технике

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

8

ДЕТ1И08

Дигиталне телекомуникације

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Управљање системима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕУ1И01

Теорија система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕУ1И02

Идентификација система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕУ1И03

Моделирање динамичких система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕУ1И04

Рачунарско управљање системима

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕУ1И05

Роботика и аутоматизација

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕУ1И06

Интелигентно упррављање

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Електроника и микрорачунарска техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕЕ1И01

Дигитални системи

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕЕ1И02

Енергетска електроника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ДЕЕ1И03

Микропроцесорски системи:Напредне технике

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕЕ1И04

Оптимизација и пројектовање аналогних кола

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕЕ1И05

Процесирање дигиталних сигнала

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕЕ1И06

Пројектовање електронских кола и система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

7

ДЕЕ1И07

Симулација и оптимизација електронских кола и система

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

8

ДЕЕ1И08

Пренос података и умрежавање

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

9

ДЕЕ1И09

Методи апроксимације

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Електроенергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕП1И01

Прелазни процеси у електричним машинама

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕП1И02

Дистрибутивни системи

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕП1И03

Одабрана поглавља из електромоторних погона

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕП1И04

Планирање и експлоатација електроенергетских мрежа

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕП1И05

Моделовање основних и интегралних фотометријских карактеристика

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕП1И06

Уземљење и уземљивачки системи

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Теријска електротехника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕХ1И01

Електромагнетика

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕХ1И02

Теорија електричних кола

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕТ3И04

Антене и простирање

ЗАЈ

1

ДЕТ3И04

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕТ3И08

Електромагнетна компатибилност

ЗАЈ

1

ДЕТ3И08

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕХ1И05

Статички електрицитет

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

 

 

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Метрологија и мерна техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕМ1И01

Метрологија електричних величина

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕМ1И02

Сензори и мерни претварачи

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕМ1И03

Системи за мерење и контролу

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕМ1И04

Виртуелна инструментација

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕМ1И05

Процесна мерна техника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Нанотехнологије и микросистеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕН1И01

Физичка електроника полупроводника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕН1И02

Полупроводничке компоненте

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕН1И03

Микроелектроника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕН1И04

Нанотехнологије и нанокомпоненте

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕН1И05

Оптоелектроника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕН1И06

Наука о материјалима

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

7

ДЕН1И07

Технике контроле квалитета и поузданост

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Примењена физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕФ1И01

Физика јонизованих гасова

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ДЕФ1И02

Електрични пробој у гасовима

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ДЕФ1И03

Фотоника

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕФ1И04

Математичке методе у физици

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕМ1И03

Системи за мерење и контролу

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

 

 

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Примењена математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕА1И01

Теорија апроксимација

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

2

ДЕА1И02

Нумеричка линеарна алгебра

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

3

ДЕА1И03

Нумеричка симболичка математика

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

4

ДЕА1И04

Дискретна математика

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

5

ДЕА1И05

Математички методи оптимизације

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

6

ДЕА1И06

Парцијалне диференцијалне једначине у теоријској електротехници

ЗАЈ

1

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ1

30

650

150

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ДЕР3И02

Пројектовање и анализа паралелних алгоритама

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕР3И03

Алгоритми и архитектуре специјализованих рачунарских система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕР3И04

Поуздано и толерантно рачунарство

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

6

ДЕР3И06

Веб мининг и откривање информација

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

7

ДЕР3И07

Био информатика

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

8

ДЕР3И08

Медицинска информатика

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

9

ДЕР3И09

Примене спектралне логике у пројектовању дигиталних уређаја

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

10

ДЕР3И010

Мобилно и свеприсутно рачунарство

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

11

ДЕР3И011

Напредне теме у рачунарској графици

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

12

ДЕР3И012

Напредне теме у интелигентним системима

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

13

ДЕР3И013

Напредне теме специјализованих информационих система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Телекомуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕТ3И01

Генерисање и перцепција звука

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕТ3И02

Аудио комуникације

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕТ3И03

Микроталасни и дигитални филтри

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕТ3И04

Антене и простирање

ЗАЈ

2

примарни

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕТ3И05

Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

6

ДЕТ3И06

Сателитски комуникациони системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

7

ДЕТ3И07

РФ и микроталасни појачавачи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

8

ДЕТ3И08

Електромагнетна компатибилност

ЗАЈ

2

примарни

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

9

ДЕТ3И09

Детекција сигнала у шуму

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

10

ДЕТ3И010

Анализа интерференци и њихово потискивање код бежичних комуникација

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

11

ДЕТ3И011

Пакетске транспортне мреже

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

12

ДЕТ3И012

Теорија информација и изворно кодовање

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

13

ДЕТ3И013

Ласерска техника и интегрисана оптоелектроника

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

14

ДЕТ3И014

Статистичка обрада сигнала

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

15

ДЕТ3И015

Дигиталне комуникације у каналу са федингом

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

16

ДЕТ3И016

Кохерентни оптички комуникациони системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Управљање системима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕУ3И01

Технике дигиталног управљања

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕУ3И02

Оптимално управљање

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕУ3И03

Системи променљиве структуре

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕУ3И04

Дистрибуирано рачунарско управљање

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕУ3И05

Управљање манипулаторима

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Електроника и микрорачунарска техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕЕ3И01

Дигитална обрада аудио сигнала

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕЕ3И02

Пројектовање ЦМОС интегрисаних кола са мешовитим сигналима и ВФ интегрисаних кола

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕЕ3И03

Пројектовање дигиталних кола и система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕЕ3И04

Пројектовање ембеддед система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕЕ3И05

Пројектовање система на чипу (СоЦ Десигн)

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

6

ДЕЕ3И06

Пројектовање система за рад у реалном времену

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

7

ДЕЕ3И07

Системи за прикупљање и обраду података (ДАС)

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

8

ДЕЕ3И08

Тестирање електронских кола

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

9

ДЕЕ3И09

Савремене методе управљања погонима и претварачима

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

10

ДЕЕ3И010

Програмабилна логичка кола

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

11

ДЕЕ3И011

Синтеза филтара

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

12

ДЕЕ3И012

Архитектуре РФ система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

13

ДЕЕ3И013

Мултимедијални системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

14

ДЕЕ3И014

Ултразвучна техника

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Електроенергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕП3И01

Одабрана поглавља из електричних машина и трансформатора

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕП3И02

Пројектовање савремених електромоторних погона

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕП3И03

Анализа електроенергетских система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕП3И04

Стабилност електроенергетских система

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕП3И05

Одабрана поглавља из светлотехнике

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Метрологија и мерна техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕМ3И01

Мерно аквизициони системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕМ3И02

Индустријски мерно - информациони системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕМ3И03

Мерно-иформационе технологије

нема

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

780

180

4

ДЕМ3И04

Медицинска и биоелектронска мерна техника

нема

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

780

180

1

ДЕН3И01

Технологије, пројектовање и карактеризација микросистема

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕН3И02

Микросензори

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕН3И03

Софтверски инжињеринг у микроелектроници

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕН3И04

Поузданост компонената и микросистема

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕН3И05

Утицај зрачења на микроелетронске компоненте

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

6

ДЕН3И06

Компоненте и кола снаге

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

7

ДЕН3И07

Соларни системи, технологије и компоненте

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

8

ДЕН3И08

Прогноза својстава материјала

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

9

ДЕН3И09

Савремени електронски керамички материјали и структуре

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

10

ДЕН3И010

Симулациони методи за пројектовање материјала

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Примењена физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕФ3И01

Компоненте вакуумске и гасне електронике

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕФ3И02

Технолошки процеси у гасовима и вакууму

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕФ3И03

Послепробојни процеси у гасовима

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕФ3И04

Атмосферска пражњења и заштита

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕФ3И05

Мерно-аквизициони системи

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

 

 

Примењена математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ДЕА3И01

Геометријско моделирање помоћу рачунара

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

2

ДЕА3И02

Динамички системи и хаос

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

3

ДЕА3И03

Анализа нумеричких алгоритама

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

4

ДЕА3И04

Теорија кодова и криптографија

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150

5

ДЕА3И05

Интервална математика

ЗАЈ

2

нема

2,5

 

 

 

10

Изборни

Научно-стручни

ИГ2

30

750

150