R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Januarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 23.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Računarski sistemi-kolokvijum

 

 

A1

A2

A3

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

5

A4

 

Materijali za elektroniku

Osn.akad.stud.

11

A4

 

Elektrotehnički materijali

Osn.akad.stud.

11

A4

 

Elektrotehnički mat.i komponente

SS

1

A4

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

Osn.akad.stud.

US-NNP

19

1

A4

A4

 

Društvo i održivi razvoj

Osn.akad.stud.

1

121

 

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Osn.akad.stud.

SS

1

1

121

121

 

Zaštita informacija

R-NNP

2

A1

 

Nap.met.za ob.slike-internet predmet

R-NNP

26

A1

 

Adaptivne antene i MIMO sistemi

T-NNP

7

A2

 

Projektovanje telekomunikac.sistema

T-NNP

13

A2

 

Projektovanje kom. i inf. sistema

T-NNP

8

A3

 

 

Datum: 23.01.2012. godine

Vreme:14,00 sati

Engleski jezik

Engleski jezik

 

EMK

2

2

A1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

9

10

6

11

8

15

46

15

10

7

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

 

 

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

18

31

12

36

24

23

A3

A3

A3

A4

A4

A4

 

 

 

Datum: 24.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Matematika I-kolokvijum

 

 

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

526

531

 

Elektromarnetika (T, osn.akad.stud.)-kolokvijum

 

 

A2

A3

 

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

I

E-NNP

Osn.akad.stud.

R-NNP

SS

IE

1

1

7

8

2

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Multimedijalna prezentacija

SS

1

A1

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

8

A2

 

Kodovanje

T-NNP

18

A4

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

1

A1

 

Strukture podataka

R-NNP

6

A2

 

Sistemi za uprav.bazama podataka

R-NNP

31

A2

 

Strukture i baze podataka

RTI

3

A1

 

Sistemi visoke pouzdanosti

RTI

1

A1

 

Mikrokontroleri

E-NNP

7

A4

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

1

Č1

 

Elektrotermija

EEN-NNP

2

Č1

 

Programiranje

PS

1

A2

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

4

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

US-NNP

5

A1

 

Projektovanje SAU

US-NNP

3

A3

 

 

Datum: 24.01.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

Opšta teorija el. mašina

EEN-NNP

53

A1

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

16

A2

Nanoelektronika

M-NNP

14

A2

Računarski merno inf.sist.u industriji

EEN-NNP

31

A3

 

Datum: 25.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

A

B

4

3

5

2

2

A1

A1

A1

A1

A1

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

Web dizajn

E-NNP

1

A1

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

17

A1

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

7

121

Odab.pog.iz elektroenr. postrojenja

EEN-NNP

3

A1

Kvantna i statistička fizika

M-NNP

1

A1

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

PS

M-NNP

1

14

A1

A1

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Osn.akad.stud.

T-NNP

19

4

A1

A1

Uvod u računarsko inženjerstvo

PS

2

A1

Teorija informacija

Teorija informacija

T-NNP

T-NNP

2

19

A1

A1

Računarske komunikacije

T-NNP

6

A1

Bežične pristupne mreže

T-NNP

1

A1

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

6

A1

Sistemi  za akviziciju

US-NNP

8

A1

Komutacioni sistemi

T

1

A1

 

Datum: 25.01.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Računarske mreže i interfejsi-kolokvijum

 

 

A1

 

 

Datum: 26.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Osnovi mikroelektronike

M

1

A1

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

ET

T-NNP

1

2

A1

A1

Arhitektura računara

R-NNP

12

A1

Arhitektura i organizacija računara

Osn.akad.stud.

1

A1

Organizacija računara

Organizacija računara

RTI

RTI

1

3

A1

A1

Programski prevodioci

Programski prevodioci

RTI

R-NNP

1

9

A1

A1

Algoritmi i arhitekt.spec.rač.sistema

RTI

3

A1

Telekomunikacione mreže

T

1

A1

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

5

A1

Obrada audio signala

Obrada audio signala

E-NNP

Osn.akad.stud.

5

9

A1

A1

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

E-NNP

Osn.akad.stud.

M-NNP

1

4

1

A1

A1

A1

Programiranje industrijskih kontrolera

E-NNP

8

A1

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

M-NNP

E-NNP

5

8

A1

A1

Nanotehnologije

M-NNP

1

A1

Koherentni telekom. sistemi

T-NNP

6

A1

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

4

A1

Performanse optičkih prijemnika

T-NNP

11

A1

Upravljanje u robotici

US-NNP

1

A1

Optimalno upravljanje

US-NNP

4

A1

 

Datum: 27.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Osnovi elektrotehnike I-kolokvijum

 

 

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

231

431

531

526

TAU

A

1

A1

Numerička matematika

Numerička matematika

R

RTI

2

2

A1

A1

Numerička analiza

T

1

A1

Računarske telekomunikacije

RTI

2

A2

Računarska grafika i dizajn

E-NNP

5

233

Računarska animacija II

E-NNP

5

233

Tehnike prenosa slike

E-NNP

1

233

DSP arhitekture  i algoritmi

E-NNP

2

A1

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

10

A1

Optoelektronika

Osn.akad.stud.

8

A1

Sistemi za vodjenje talasa

PS

1

A1

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

4

A1

Bežični pristup internetu

T-NNP

8

A1

Servisna robotika

US-NNP

1

A1

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

30

Lab-24

Programiranje industrijskih kontrolera

US-NNP

30

Lab-24

 

Datum: 27.01.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

50

A1

Elektroenergetske komponente-kolokvijum

 

 

A1

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

E-NNP

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

US-NNP

1

1

11

54

56

3

A2

A2

A2

A3

A3

A3

Električno-elektronska merenja

PS

1

A2

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Osn.akad.stud.

T-NNP

13

2

A2

A2

Geometrijsko modelovanje

R-NNP

52

A1

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

2

A1

Skladištenje pod. i otkrivanje znanja

R-NNP

1

A1

 

Datum: 28.01.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Matematički metodi u računarstvu-kolokvijum

 

 

A1

Matematika-kolokvijum

SS

 

A3

Matematika III-kolokvijum

 

 

A4

A2

Fizička elektronika

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

B

C

1

2

2

A1

A1

A1

Električna merenja

A

1

A1

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Osn.akad.stud.

US-NNP

US-NNP

18

2

3

A1

A1

A1

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

1

1

A2

A2

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

I

EEN-NNP

IE

2

8

1

A4

A4

A4

Merenja u elektronici

RTI

1

A1

Diskretna matematika

Diskretna matematika

RTI

R-NNP

1

2

A1

A1

Napredne teh.u log.projektovanju

RTI

1

A1

Projektovanje RF arhitekture

E-NNP

1

A2

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

2

8

11

A3

A3

A3

Mikroprocesori i mikroračunari

Mikroprocesori i mikroračunari

Mikroprocesori i mikroračunari

E-NNP

PS

ET

1

3

1

A2

A2

A2

Tehnika konverzije

E-NNP

1

A2

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

20

A1

Studijska audiotehnika

E-NNP

1

A2

Ultrazvučna tehnika

E-NNP

6

A2

Transformatori i mašine jed.struje

EEN-NNP

9

A4

Prelazni procesi u el. mašine

EEN-NNP

2

121

Prenos i dis.el.energije

IE

1

A1

Mikrotalsna elektronika

M-NNP

17

Č1

Telekomunikacione mreže

Telekomunikacione mreže

Osn.akad.stud.

T-NNP

7

2

Č1

Č1

Elektronsko poslovanje

R-NNP

3

Č1

Modeliranje i simulacija sistema

T-NNP

2

Č1

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

7

Č1

Kablovski i optički kom. sistemi

T-NNP

6

Č1

Bežični komunikacioni sistemi

T-NNP

7

Č2

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

1

Č2

Softversko inženjerstvo

T-NNP

9

Č2

Satelitski komunikacioni sistemi

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

14

3

Č2

Č2

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

7

Č2

Operaciona istraživanja

US-NNP

1

A1

Scada sistemi

US-NNP

21

Lab-24

Teleupravljanje

US-NNP

30

Lab-24