R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Aprilski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: Utorak, 17.04.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

R-NNP

T-NNP

US-NNP

Os.ak.st.EEN

3

1

5

19

A2

A2

A2

A2

 

Adaptivna obrada signala

E-NNP

3

A2

 

 

Alati za multimediju

E-NNP

12

A2

 

 

Analogna mikroelektronika

Os.ak.st.M

1

A2

 

 

Arhitektura mikrosistema

M

1

A2

 

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

3

A2

 

 

Arhitekture računara

R-NNP

3

A2

 

 

Audiotehnika

T-NNP

1

A2

 

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

3

A2

 

 

Digitalne telekomunikacije I

Digitalne telekomunikacije I

T-NNP

T-NNP

1

2

A2

A2

 

 

Električna merenja

A

1

A1

 

 

Električna-elektronska merenja

Električna-elektronska merenja

Os.ak.stud.

T-NNP

7

1

A1

A1

 

 

Elektroakustika

 

3

A2

 

 

Engleski jezik

 

1

A1

 

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

Os.ak.st.E

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.R

R-NNP

T-NNP

US-NNP

6

10

4

5

12

20

6

6

6

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

13

13

6

17

9

10

A3

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

B

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

34

18

27

A4

A4

526

531

 

 

Hidraulički i pneumatski up. sistemi

US-NNP

5

A2

 

 

Komponente  snage

M-NNP

1

A2

 

 

Komutacije i rutiranje

T-NNP

1

A2

 

 

Komutacioni sistemi

T

1

A2

 

 

Mehatronika

Os.ak.st.US

1

A2

 

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

US-NNP

2

3

11

18

1

A1

A1

A1

A3

A3

 

 

Modelovanje i simulacije sistema

Modelovanje i simulacije sistema

EEN-NNP

T-NNP

7

1

A2

A2

 

 

Obrada audio signala

Obrada audio signala

E-NNP

Os.ak.stud.

2

1

A2

A2

 

 

Opšta fizika

A

3

A4

 

 

Organizacija računara

RTI

3

A2

 

 

Poslovne komunikacije

SS

1

131

 

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

13

131

 

 

Programski jezici

Programski jezici

RTI

R-NNP

1

1

131

131

 

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Os.ak.st.R

R-NNP

T-NNP

R

10

4

4

1

131

131

131

131

 

 

Sistemi visoke pouzdanosti

Sistemi visoke pouzdanosti

R

R

1

1

131

131

 

 

Sistemi za merenje i kontrolu

IE

1

A3

 

 

Sistemi za vodjenje talasa

PS

1

231

 

 

Sistemi  za akviziciju podataka

US-NNP

6

231

 

 

Softver za simulaciju dinamičkih sistema

EEN-NNP

9

L-24

 

 

Studijska audiotehnika

E-NNP

1

A2

 

 

Svetlost i slika

E-NNP

1

233

 

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

1

231

 

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

IE

R-NNP

SS

1

6

1

231

231

231

 

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

2

2

231

231

 

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

5

131

 

 

Web dizajn

E-NNP

2

131

 

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A4

 

 

 

Datum: Sreda, 18.04.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Algoritmi i arhit.spec.računarskih sistema

RTI

2

A1

 

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

5

1

3

1

1

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Os.ak.st.EEN

R-NNP

4

7

A1

A1

 

Digitalni SAU

Digitalni SAU

Os.ak.st.US

US-NNP

7

5

A1

A1

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža 

EEN-NNP

8

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

2

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

4

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

EEN-NNP

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.T

9

2

1

A1

A1

A1

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

T-NNP

8

A1

 

Elektronsko poslovanje

R-NNP

2

A1

 

Internet upravljanje

US-NNP

2

A1

 

Kodovanje

T-NNP

1

A1

 

Kodovanje i komp.signala

T-NNP

4

A1

 

Koherentni telek. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Medicinska elektronika

E-NNP

1

A1

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

4

A1

 

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

ET

Os.ak.st.T

2

3

A1

A1

 

Mobilni i distribuirani informacioni sistemi

R-NNP

2

A1

 

Mobilni kom. sistemi

T-NNP

3

A1

 

Multimedijalni sistemi

Multimedijalni sistemi

Os.ak.st.EEN

R-NNP

6

1

A1

A1

 

Napredne baze podataka

R-NNP

2

A1

 

Napredne metode za obradu slike-internet

R-NNP

23

A1

 

Matematika IV-kolokvijum

 

 

A1

 

 

Datum: Sreda, 18.04.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Logičko projektovanje

Os.ak.st.R

36

A1

 

Ispitivanje električnih mašina
EEN-NNP
6
121
 

Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

EEN-NNP

5

A1

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Os.ak.st.R

R-NNP

16

9

A1

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

1

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

T-NNP

5

2

A1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

T-NNP

Os.ak.st.T

3

2

A1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

2

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

25

A2

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

2

A1

 

Prepoznavanje uzoraka

R-NNP

2

A1

 

Programski prevodioci

R-NNP

7

A1

 

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

E

Os.ak.st.EMT

1

1

A2

A2

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

3

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

Projektovanje integrisanih kola

M

M-NNP

1

1

A2

A2

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

6

A1

 

Računarsko objedinj. proizvodnja

US-USP

1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

10

A1

 

Servo sistemi

US-NNP

2

A1

 

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

2

121

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

2

A1

 

Telekomunikacione mreže

Os.ak.st.T

1

A1

 

Teleupravljanje

US-NNP

5

L-24

 

Teorija telekomunikacija

Teorija telekomunikacija

T

T-NNP

1

2

A1

A1

 

Termovizija

E-NNP

1

A1

 

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

5

A1

 

Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima

EEN-NNP

15

A2

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

1

A1

 

 

Datum: Četvrtak, 19.04.2012. godine  

Vreme: 09,00 sati

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Os.ak.st.R

Os.ak.st.US

R-NNP

12

4

6

A1

A1

A1

 

Autoelektronika

PS

1

A1

 

Dinamika mehanizama i  mašina

US-NNP

4

A1

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

7

A1

 

Električna kola

Električna kola

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

13

13

A1

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

E-NNP

EEN-NNP

US-NNP

1

13

1

A1

A1

A1

 

Električne instalacije i osvetljenja

I

1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

EEN-NNP

2

A1

 

Elektroenergetske komponente

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

Os.ak.st.EEN

2

4

A1

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

I

EEN-NNP

1

1

A1

A1

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

1

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

1

1

A1

A1

A1

 

Fizička elektronika

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

B

C

2

1

1

A1

A1

A1

 

Inteligentne komponente snage

M-NNP

1

A1

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

2

A1

 

Mikrokontroleri

E-NNP

2

A1

 

Mikroprocesori i mikroračnari

PS

2

A1

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

4

A1

 

Mobilni i bežični inromacioni servisi

R

1

A1

 

Nesimetrični režimi rada električnih mašina

EEN-NNP

13

121

 

Objektno orjentisano projektovanje

Objektno orjentisano projektovanje

Os.ak.st.R

R-NNP

17

10

A1

A1

 

 

Datum: Četvrtak, 19.04.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

13

4

6

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

4

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

29

25

17

A1

A1

A2

 

Optičke komunikacije

T-NNP

4

A1

 

Optičke telekomunikacije

T

1

A1

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

3

A1

 

Programiranje industrijskih kontrolera

E-NNP

4

L-24

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

2

A1

 

Projektovanje VLSI

M-NNP

1

A1

 

Računarska animacija

PS

1

233

 

Računarska animacija III

E-NNP

7

233

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

2

11

A2

A2

 

Računarska grafika i dizajn   

E-NNP

1

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NP

Os.ak.st.E

8

5

A2

A2

 

Rač.merno-inform. sistemi u industriji

Rač.merno-inform. sistemi u industriji

US-NNP

EEN-NNP

5

11

A2

A2

 

Računarski upravljački sistemi

US-NNP

13

L-24

 

Rač.projektovanje u elektroenergetici

I

1

A1

 

Regulacija elektromotornih pogona

Regulacija elektromotornih pogona

Regulacija elektromotornih pogona

A

EEN-NNP

US-NNP

1

1

6

A1

A1

A1

 

Scada sistemi

US-NNP

7

L-24

 

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

E-NNP

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Senzori pretvarači i aktuatori 

T-NNP

2

A1

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Os.ak.st.E

Os.ak.st.M

10

5

A1

A1

 

Sistemski  softver

R-NNP

2

A1

 

Softversko inženjerstvo    

T-NNP

2

A1

 

Spektralne metode

R-NNP

4

A1

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Os.ak.st.R

R-NNP

3

6

A1

A1

 

Strukture  i baze podataka

R

3

A1

 

Tehnika konverzije

E-NNP

1

A1

 

Tehnologije mikrosistema

M-NNP

2

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

EEN-NNP

3

2

A2

A2

 

Teorija informacija

Teorija informacija

T-NNP

T-NNP

1

6

A2

A2

 

Teorija kola

US-NNP

9

A2

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

2

A2

 

 

Datum: Petak, 20.04.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

13

A1

 

Baze podataka

Baze podataka

R-NNP

T-NNP

3

1

A1

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Os.ak.st.E

Os.ak.st.R

R-NNP

T-NNP

US-NNP

2

6

2

12

5

3

6

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

3

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Električna kola i signali

Os.ak.st.T

2

A1

 

Električne mašine

Električne mašine

SS

US-NNP

1

3

121

121

 

Elektromehaničko pretvaranje energije

Os.ak.st.EEN

5

A1

 

Elektronika

Elektronika

E-NNP

US-NNP

6

3

A1

A1

 

Elektronika II

R

1

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Os.ak.st.R

Os.ak.st.US

US-NNP

6

9

12

A2

A2

A2

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

4

2

4

A2

A2

A2

 

Emisiona i linkovska tehnika

PS

1

A1

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

PS

1

1

A1

A1

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

US-NNP

11

A1

 

Geografski inf. sistemi i tehnologije

R-NNP

8

A1

 

Geometrijsko modelovanje

R-NNP

2

A1

 

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Karakteriz.mikroele. komponenata

M-NNP

4

A1

 

Kola za obradu signala

T-NNP

5

A1

 

Kontrola kvaliteta

M-NNP

5

A1

 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

1

4

6

6

A3

A3

A3

A3

A3

 

Materijali  za elektroniku

Os.ak.st.M

3

A2

 

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

A

R

1

1

A1

A1

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

2

A1

 

Metodi i sistemi za obradu signala

R-NNP

3

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

US-NNP

4

A1

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

M-NNP

T-NNP

T-NNP

2

1

3

A2

A2

A2

 

Mikrotalasna i submilmetarska tehnika

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

2

A2

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

2

A2

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

2

A2

 

Mobilne komunikacije

E-NNP

7

A2

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

2

A2

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

11

121

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Os.ak.st.E

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

SS

4

1

8

12

1

A2

A2

A2

A2

A2

 

Osnovi elektrotehnike

Osnovi elektrotehnike

A

B

1

1

A2

A2

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

26

30

27

A2

A3

A4

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

1

A4

 

Prenos električne energije

Prenos električne energije

EEN-NNP

Os.ak.st.R

5

1

A1

A1

 

Programiranje

Programiranje

A

PS

1

1

A4

A4

 

Projektovanje digitalnih integrisanih kola

E-NNP

3

A4

 

Projektovanje elektronskih kola

T

1

A4

 

Projektovanje telekomunikacionih sistema

T-NNP

6

A4

 

Radiotehnika

ET

1

A4

 

Rf elektronika

Os.ak.st.E

10

A4

 

Sinteza mreža i obrada signala

T

1

A4

 

Sistemi za upravljanje bazama podataka

R-NNP

5

A4

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A4

 

Tehnika zaštite

IE

1

A4

 

Zaštita informacija

T-NNP

2

A4

 

 

Datum: Subota, 21.04.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
6
A1
 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

Os.ak.st.R

R-NNP

1

1

A1

A1

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

8

2

4

A1

A1

A1

 

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

R

R-NNP

1

5

A1

A1

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

7

1

Lab

Lab

 

Mašine naizmenične struje

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

Os.ak.st.EEN

2

7

121

121

 

Matematički metodi u računarstvu

Os.ak.st.R

17

A1

 

Matematika

M-NNP

1

A1

 

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Os.ak.st.E

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.T

Os.ak.st.US

3

2

7

1

10

A1

A1

A1

A1

A1

 

Matematika –odabrana poglavlja

Matematika –odabrana poglavlja

T-NNP

US-NNP

2

3

A1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

4

A1

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Numerička analiza

Numerička analiza

Numerička analiza

A

B

C

2

1

10

A1

A1

A1

 

Numerička matematika

R

2

A1

 

Odabrana pog.iz elektroenerg. Postroje.

EEN-NNP

2

A1

 

Osnovi analize signala i sistema

Os.ak.st.R

9

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

2

7

3

A2

A2

A2

 

Osvetljenje

EEN-NNP

8

A2

 

Projekat/zavrpni ispit

R-NNP

4

527

 

Satelitski komunikacioni sistemi

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

7

3

121

121

 

Specijalne električne instalacije

EEN-NNP

7

A2

 

Stručna praksa

E-NNP

2

527

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

US-NNP

9

5

26

2

527

527

527

527

 

Tehnika i metode programiranja

R

4

A2

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

1

A3

 

Telekomunikacioni sistemi II

T-NNP

1

A3

 

Timski projekat

T-NNP

1

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

20

527

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

B

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

22

39

26

A2

A2

A3

A4

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

2

A1

 

Web programiranje

R-NNP

8

Lab

 

Pretraživanje informacija

R-NNP

4

A1

 

Performanse računarskih sistema

R-NNP

2

A1

 

Automatizacija ind.postrojenja

EEN-NNP

2

A1

 

Višemotorni pogoni

EEN-NNP

2

A1

 

Bežični pristup internetu

T-NNP

4

A1