R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: 31.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

EEN-NNP

1

2

A1

A1

 

Teorija kola

US-NNP

8

A1

 

Elektrčna kola

Elektrčna kola

B-EEN

B-US

11

18

A1

A1

 

Automatika

Automatika

E

R

1

1

A1

A1

 

Veštačka inetilencija

Veštačka inetilencija

Veštačka inetilencija

R

B-RI

R-NNP

1

22

22

A3

A3

A4

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

B-RI

R-NNP

15

1

A4

A4

 

RF elektronika
RF elektronika
E-NNP
B-E
1
3
A3
A3
 

Montaža

E-NNP

4

233

 

Telekomunikacije u elektroenergetici

EEN-NNP

1

A3

 

Odabrana poglavlja iz elektroenerg.postrojenja

EEN-NNP

19

A1

 

Digitalna obrada signala

B-E

6

A2

 

Teorija telekomunikacija

B-T

8

A2

 

Digitalni SAU

Digitalni SAU

B-US

US-NNP

6

1

A1

A1

 

Kompjuterska vizuelizacija

R-NNP

1

A1

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A2

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

8

A2

 

 

Datum: 01.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

14

6

5

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

B-A

B-B

B-C

26

38

36

A1

A2

A3

 

Elektronika

Elektronika

Elektronika

E-NNP
M-NNP
US-NNP

9

1

1

A1

A1

A1

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

B-E

B-M

B-EEN

B-T

B-US

1

2

3

2

2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

5

A3

 

Specijalne električne instalacije

EEN-NNP

3

A3

 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

R-NNP

B-EEN

B-RI

11

5

6

A1

A1

A1

 

Nelinearni SAU

B-US

4

A2

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A2

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

11

A3

 

 

Datum: 03.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Usmeni deo ispita iz predmeta Arhitekture i organizacija računara

 

 

A2

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

B-A

B-B

B-C

36

39

39

A1

A3

A4

 

Linearni algebra

Linearni algebra

Linearni algebra

A

B

C

17

6

5

131

131

131

 

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

5

2

2

A3

A3

A3

 

Matematika

M-NNP

1

A3

 

Matematički metodi u računarstvu

B-RI

25

A4

 

Matematika 4

B-T

5

A3

 

Operaciona istraživanja

B-US

11

A3

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

2

A3

 

Paralelni računarski sistemi

R

3

525

 

Paralelni sistemi

R-NNP

26

525

 

Mašine naizmenične struje

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

B-EEN

7

6

231

231

 

Modeliranje el.mašina i pogona

EEN-NNP

8

231

 

Alati za multimediju

B-E

4

A1

 

Elektromehaničko pretvaranje energije

B-EEN

10

A1

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

B-RI

R-NNP

4

5

525

525

 

Kablovski i optički kom. sistemi

B-T

2

A3

 

Multipleksni prenos signala

T-NNP

2

A4

 

Inteligentni sistemi i mašine

US-NNP

7

A3

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

5

131

 

 

Datum: 04.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

M

E-NNP

EMK

B-E

B-RI

B-T

B-US

R-NNP

T-NNP

US-NNP

R

1

1

8

1

3

5

3

8

5

6

7

1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Osnovi energetske elektronike

Osnovi energetske elektronike

B-E

B-EEN

11

7

A2

A2

 

 

Datum: 04.09.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Transformatori i mašine jednosmerne struje

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

7

24

A1

A1

 

Sofrver za simulaciju dinamičkih sistema

EEN-NNP

2

L-24

 

Sofrversko inženjerstvo

Sofrversko inženjerstvo

B-RI

T-NNP

10

3

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije 2

Digitalne telekomunikacije 2

B-T

T-NNP

2

1

A1

A1

 

Optimalno upravljanje

Optimalno upravljanje

B-US

US-NNP

12

4

A1

A1

 

Uvod u softverko inženjerstvo

R-NNP

8

A1

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

1

A1

 

Digitalne telekomunikacije I

T-NNP

1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

6

A1

 

Projektovanje telekomunikacionih sistema

T-NNP

3

A1

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

2

A1

 

 

Datum: 05.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

15

12

19

A1

A1

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

B-A

B-B

B-C

SNP-A

SNP-T

2

2

45

59

49

1

1

A1

A1

A2

A3

A4

A4

A4

 

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

B-E

B-M

B-EEN

B-T

B-US

1

2

7

4

14

525

525

525

525

525

 

Radiokomunikacije

E-NNP

1

A1

 

Strukture podataka

Strukture podataka

B-RI

R-NNP

32

24

A1

A3

 

Elektronska merenja

B-RI

10

A4

 

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

B-T

T-NNP

ET

1

5

1

A4

A4

A4

 

Fazilogika-internet predmet

R-NNP

11

A1

 

Mehatronika

SS

1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

9

A2

 

 

Datum: 05.09.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Ekspoatacija elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

12

A1

 

Prenos električne energije

Prenos električne energije

EEN-NNP

B-EEN

13

15

A1

A1

 

Prenos i distribucija el. energije

IE

1

A1

 

Ispitivanje električnih mašina

EEN-NNP

4

A1

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A1

 

Dijagnostika i monitoring električnih mašina

B-EEN

13

A1

 

 

Datum: 06.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

B-A

B-B

B-C

17

12

14

28

31

26

A1

A1

A1

A2

A3

A4

 

Programiranje

Programiranje

Programiranje

A

PS

SS

1

1

1

A1

A1

A1

 

Regulacija EMP

Regulacija EMP

Regulacija EMP

A

EEN-NNP

US-NNP

1

5

5

A1

A1

A1

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

R-NNP

B-RI

T-NNP

1

15

9

8

A1

A1

A2

A2

 

Višemotorni pogoni

EEN-NNP

2

525

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

M-NNP

T-NNP

1

5

A1

A1

 

Poluprovodničke komponente

B-M

3

A1

 

Pouzdanosti mikroelektronskih komponenata

B-M

1

A1

 

Distributivne i industrijske mreže

B-EEN

21

525

 

Elektroenergetske komponente

B-EEN

3

531

 

Osnovi mikrotalasne tehnike

B-T

2

A1

 

Linearni SAU

Linearni SAU

B-US

US-NNP

18

4

531

531

 

Servo sistemi

US-NNP

2

531

 

Internet upravljanje

US-NNP

13

A1

 

 

Datum: 07.09.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

3

2

2

A1

A1

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

B-A

B-B

B-C

22

29

27

A1

A3

A4

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

A

EEN-NNP

B-EEN

1

5

16

A1

A1

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A3

 

Osvetljenje

EEN-NNP

4

A1

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

6

A1

 

Industrijski sistemi za merenje i kontrolu

EEN-NNP

1

A2

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

M-NNP

B-E

B-M

B-EEN

R-NNP

US-NNP

12

3

8

1

1

6

2

527

527

527

527

527

527

527

 

Projekat/završni ispit

R-NNP

3

527

 

Organizacija i upravljanje projektima

T-NNP

1

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

6

527

 

Timski projekat

T-NNP

3

527

 

Objektno orjentisane tehnike proj. sistema

B-E

1

A2

 

Osnovi optike

B-M

2

A1

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

B-RI

B-US

R-NNP

21

15

8

A2

A2

A2

 

Objektno orjentisano projektovanje

Objektno orjentisano projektovanje

B-RI

R-NNP

14

8

A2

525

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

32

525

 

Bežični komunikacioni sistemi

Bežični komunikacioni sistemi

B-T

T-NNP

2

10

525

525

 

Merenje neelektričnih veličina

B-US

11

A3

 

Videokomunikacije

T-NNP

2

525