R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: 24.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Numerička analiza

Numerička analiza

Numerička analiza

E

I

M-NNP

1

1

2

525

525

525

 

Numerička matematika

Numerička matematika

R

R

3

1

525

525

 

Matematički metodi

US-NNP

6

525

 

Računarske telekomunikacije
R
1
525
 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

M-NNP

B-EEN

B-US

2

1

11

3

525

525

525

525

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

B-E

T-NNP

3

1

525

525

 

Računarska animacija II

E-NNP

3

233

 

Tehnike prenosa slike

E-NNP

9

233

 

DSP arhitekture i algoritmi

E-NNP

1

531

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

1

531

 

Automatizacija industrijskih postrojenja

EEN-NNP

1

531

 

Nesimetrični režimi rada električnih mašina

EEN-NNP

6

531

 

Integrisani senzori

M-NNP

1

531

 

Programski jezici

Programski jezici

B-RI

R-NNP

21

1

431

431

 

Programabilni logički kontroleri

Programabilni logički kontroleri

B-US

US-NNP

1

3

L-24

L-24

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

6

431

 

Skladištenje podataka i otkrivanje znanja

R-NNP

2

431

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

2

431

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

2

431

 

Bežični pristup internetu

T-NNP

1

431

 

Servisna robotika

US-NNP

8

431

 

 

Datum: 25.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Fizička elektronika

A

1

A1

 

Poluprovodničke komponente

M-NNP

1

A1

 

Merenja u elektronici

A

1

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

B-US

US-NNP

US-NNP

7

2

8

A1

A1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

E

1

A1

 

Mikroprocesorka tehnika

B-E

3

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

I

EEN-NNP

1

5

A4

A4

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

B-E

B-M

1

6

5

A1

A1

A1

 

Tehnika konverzije

E

1

A1

 

Studijaska audiotehnika

E

8

A1

 

Specijalni elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

1

A1

 

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

23

A3

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

B-RI

R-NNP

38

4

A1

A1

 

Telekomunikacione mreže

Telekomunikacione mreže

B-T

T-NNP

1

3

A1

A1

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

R-NNP

T-NNP

9

1

A4

A4

 

Projektni obrazci

R-NNP

5

A4

 

Modeliranje i simulacija sistema

T-NNP

4

A4

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

12

A4

 

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

T-NNP

5

A4

 

Mobilne komunikacije

T-NNP

2

A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

3

A4

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

5

A1

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Scada sistemi

US-NNP

6

l-24

 

Teleupravljanje

US-NNP

1

A4

 

 

Datum: 27.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

6

2

6

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

B-A

B-B

B-C

21

31

17

A1

A2

A3

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E

E-NNP

2

1

2

A1

A1

A1

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

4

A2

 

Komutaciona akustika

T-NNP

2

A2

 

Elektroakustika

T-NNP

3

A2

 

Alati za multimediju

E-NNP

2

A3

 

Mobilne komunikacije

E-NNP

1

A3

 

Elektrane

EEN-NNP

7

A3

 

Arhitekture digitalnih sistema

B-E

1

A3

 

Sistemi baza podataka

B-RI

2

A4

 

Mobilni i distr. informacioni sistemi

R-NNP

24

A4

 

Strukture i baze podataka

R

1

A4

 

Geografski informacioni sistemi i tehnologije

R-NNP

1

A4

 

Optičke komunikacije

T-NNP

1

A3

 

Optoelektronski komunikacioni sistemi

Optoelektronski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

3

4

A3

A3

 

Komercijalni softver za sim.dinam.sistema

US-NNP

3

l-24

 

Hidraulički i pneumatski upravljački sistemi

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 28.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

B

C

B-A

B-B

B-C

1

3

12

16

12

A1

A1

A1

A1

A1

 

Tehnike i metode programiranja

R

1

A1

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

1

11

A1

A1

 

Sinteza mreža i obrada signala

Sinteza mreža i obrada signala

T

T

5

2

A2

A2

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

13

A2

 

Računarske mreže i interfejs

Računarske mreže i interfejs

E-NNP

B-E

1

8

A2

A2

 

Računarska animacija I

E-NNP

1

A2

 

Projektovanje elektronskih sistema

E-NNP

1

A2

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

4

A2

 

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

EEN-NNP

B-EEN

B-US

4

7

10

A3

A3

A3

 

Osnovi mikroelektronike

M-NNP

1

A2

 

Analogna mikroelektronika

M-NNP

1

A2

 

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

B-E

T

1

1

A2

A2

 

Komponente za telekomunikacije

Komponente za telekomunikacije

B-M

B-T

3

4

A3

A3

 

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

B-RI

B-US

R-NNP

T-NNP

US-NNP

4

2

5

4

3

A3

A3

A3

A3

A3

 

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

R-NNP

T-NNP

8

1

A1

A1

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

3

A3

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

1

A2

 

Optičke mreže

T-NNP

1

A2

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

3

A1

 

Fleksibilni  proizvodni sistemi

US-NNP

1

A3

 

 

Datum: 29.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Kodovanje i kompresija

E-NNP

6

A1

 

Kodovanje i kompresija signala

T-NNP

1

A1

 

Računarska animacija III

E-NNP

1

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

3

A1

 

Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

EEN-NNP

14

A1

 

Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima

EEN-NNP

5

A1

 

Digitalna mikroelektronika

B-M

1

A2

 

Interakcija čovek računar

Interakcija čovek računar

B-RI

R-NNP

1

5

A3

A3

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

B-T

T-NNP

T

1

2

1

A2

A2

A2

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

B-A

B-B

B-C

US-NNP

20

29

16

2

A2

A3

A4

A4

 

Medicinska informatika

R-NNP

6

A1

 

Televizija

T-NNP

5

A1

 

Zaštita informacija

Zaštita informacija

SS

T-NNP

1

3

A4

A4

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

1

A1

 

Električne mašine

US-NNP

1

A1

 

Računarski upravljački sistemi

US-NNP

3

l-24

 

 

 

 

Datum: 30.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

A

E

R

2

3

1

A1

A1

A1

 

Sistemski softver

Sistemski softver

R

R

3

1

A1

A1

 

Napredne tehnike baza podataka

R

1

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

E-NNP

B-E

B-M

R-NNP

1

9

4

8

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Svetlost i slika

E-NNP

1

233

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

EEN-NNP

B-EEN

11

6

A1

A1

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

1

A1

 

Komponente snage

M-NNP

1

A1

 

Integrisani mikrosistemi

M-NNP

2

A1

 

Studijski audio i video tehnika

B-E

1

A1

 

Mernja u elektroenergetici

B-EEN

13

A3

 

Baza podataka

Baza podataka

Baza podataka

B-RI

R-NNP

T-NNP

17

8

1

A3

A3

A3

 

Električna kola i signali

B-T

2

A4

 

Detekcija signala u šumu

B-T

1

A4

 

Kompleksnost algoritama

R-NNP

2

A4

 

Kola za obradu signala

T-NNP

9

A4

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

T-NNP

3

A4

 

Audiotehnika

T-NNP

2

A4

 

Telekomunikacioni sistemi II

T-NNP

1

A4

 

Operaciona istraživanja

US-NNP

2

A4

 

Distribuirano računarsko upravljanje

US-NNP

2

A4

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

1

A3

 

Račuanrski merno-informacioni sist.u industriji

US-NNP

1

A3

 

Upravljanje procesima u realnom vremenu

US-NNP

4

A4