R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Septembarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: 20.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Engleski jezik

EMK-NNP

1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

B-E

B-M

B-EEN

B-R

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

7

2

2

2

5

3

8

5

3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
Engleski jezik II
E-NNP
EEN-NNP
M-NNP
B-E
B-M
B-EEN
B-R
R-NNP
T-NNP
US-NNP
10
9
1
3
2
8
13
11
6
2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A3
A3
A3
A3
 

Materijali za elektroniku

B-M

3

131

 

Elektrotehnički materijali i komponente

SS

1

131

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

B-EEN

US-NNP

1

2

131

131

 

Napredne met. Za obradu slike-internet predmet

R-NNP

4

131

 

Paketske komunikacije

T-NNP

1

131

 

 

Datum: 21.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Sistemi za upravljanje bazama podataka

R-NNP

2

A1

 

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

T

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN

1

A1

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN

4

A1

 

Fotografija

B-E

4

233

 

Multimedijalni sistemi

Multimedijalni sistemi

B-E

T-NNP

2

5

A1

A1

 

Mikroračunarski sistemi

Mikroračunarski sistemi

B-R

R-NNP

8

5

A1

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

B-US

19

A1

 

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

SS

B-B

1

1

A1

A1

 

Rač.merno inf. sistemi u industriji

EEN-NNP

4

A1

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Osnovi telekomunikacionih mreža

T-NNP

1

A1

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

1

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

US-NNP

3

A1

 

Projektovanje SAU

US-NNP

4

A1

 

Inteligentni merni sistemi

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 22.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

M

M-NNP

B-M

E-NNP

1

1

2

1

A1

A1

A1

A1

 

Web programiranje

Web programiranje

Web programiranje

R

B-R

R-NNP

1

13

16

Lab.

Lab.

Lab.

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

5

3

Lab.

Lab.

 

Web dizajn

E-NNP

2

233

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

3

A1

 

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

1

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

EEN-NNP

B-EEN

4

6

A1

A1

 

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

B-T

T-NNP

2

6

A1

A1

 

Kvantna i statsistička fizika

M-NNP

1

A1

 

Uvod u računarsko inženjerstvo

PS

2

A1

 

Testiranje i kvalitet softvera

R-NNP

1

A1

 

Teorija informacija

T-NNP

3

A1

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

2

A1

 

Sistemi za akviziciju podataka

US-NNP

3

A1

 

Uvod u robotiku

US-NNP

2

A1

 

Metode inteligentnog upravljanja

US-NNP

1

A1

 

Termovizija

E-NNP

10

A1

 

 

Datum: 23.08.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Računarsko projektovanje u elektroenergetici

Računarsko projektovanje u elektroenergetici

I

IE

1

1

A1

A1

 

Projektovanje mikroprocesorskih sistema

A

1

A1

 

Organizacija računara

Organizacija računara

RTI

R

1

1

A1

A1

 

Arhitektura i organizacija računara

B-R

43

A1

 

Arhitektura računara

R-NNP

20

A1

 

Algoritmi i arhitekture spec.sistema

R

1

A1

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

1

A4

 

Obrada audio signala

E-NNP

3

A3

 

Programiranje industrijskih kontrolera

E-NNP

1

A3

 

Programabilni logički kontroleri

SS

1

L-24

 

Programski prevodioci

R-NNP

21

A3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

5

A3

 

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

12

A4

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

12

A4

 

Računarom objedinjena proizvodnja

US-NNP

11

L-24