R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: 30.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

B

C

A

B

C

1

1

4

19

17

15

A1

A1

A1

A1

A1

A4

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A4

 

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

T

E-NNP

ET

T

1

1

1

2

A1

A1

A1

A1

 

Računarska animacija I

E-NNP

10

233

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

1

A1

 

Osnovi mikroelektronika

M-NNP

1

A1

 

Modeliranje i simulacija din.sistema

Modeliranje i simulacija din.sistema

Os.akadem.stud.

Os.akadem.stud.

5

3

A1

A1

 

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Os.akadem.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

12

8

3

8

A3

A3

A3

A3

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

6

20

A3

A3

 

Obrada medicinske slike

E-NNP

1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u telekomunikacijama

T

T-NNP

1

12

A1

A1

 

Informacioni sistemi

R-NNP

31

A1

 

Računarstvo i informatika

SS

1

A1

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

T-NNP

1

A1

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

7

A1

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

US-NNP

1

A1

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

6

A1

 

 

Datum: 31.08.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

R

Os.akadem.stud.

R-NNP

3

21

10

A1

A1

A1

 

Interakcija čovek-računar

R-NNP

10

A1

 

Mobilni i bežični informacioni servisi

Mobilni i bežični informacioni servisi

R

R

1

1

A1

A1

 

Adaptivna obrada signala

E-NNP

4

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

12

A1

 

Uprav.elektroenerg.pretvaračima

EEN-NNP

2

A1

 

Digitalna mikroelektronika

M-NNP

1

A1

 

Društvo i održivi razvoj

Os.akadem.stud.

4

A4

 

Poslovne komunikacije

Os.akadem.stud.

22

A4

 

Medicinska informatika

R-NNP

2

A1

 

Zaštita informacija

Zaštita informacija

T-NNP

SS

1

1

A1

A1

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

1

A1

 

Električne mašine

US-NNP

5

A1

 

Inetigentni sistemi i mašine

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 01. 09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

C

1

2

A1

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

EEN-NNP

1

2

A1

A1

 

Električna kola

Električna kola

Os.akadem.stud.

Os.akadem.stud.

3

9

A1

A1

 

Teorija kola

US-NNP

8

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

A

E

M

R

ET

1

1

2

2

1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

A

I

Os.akadem.stud.

R-NNP

R

A

1

2

15

12

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

T-NNP

E

5

1

A4

A4

 

Sistemi za rad u realnom vremenu

E

1

A4

 

Elektroenergetska postrojenja

I

3

A4

 

Embedded sistemi

E-NNP

4

A4

 

Ispitivanje električnih mašina

Ispitivanje električnih mašina

EEN-NNP

I

10

1

121

121

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

3

A4

 

Komponente sanage

M-NNP

2

A4

 

Senzori pretvarači i aktuatori

Senzori pretvarači i aktuatori

Os.akadem.stud.

T-NNP

1

1

A4

A4

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

9

A4

 

Komleksnost algoritama

R-NNP

2

A4

 

Napredne baze podataka

R-NNP

1

A4

 

Sftcomputer

R-NNP

1

A4

 

Kola za obradu signala

Kola za obradu signala

SS

T-NNP

1

8

A1

A1

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

1

1

A1

A1

 

Audiotehnika

T-NNP

3

A1

 

Merenja neelektričnih veličina

US-NNP

9

A4

 

Uvod u robotiku

US-NNP

1

A4

 

Multivarijabilni sistemi

US-NNP

1

A4

 

 

Datum: 02.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

25

9

11

A1

A1

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

A

B

C

35

43

45

A1

A3

A4

 

Organizacija računara

Organizacija računara

R

R

2

1

A1

A1

 

Arhitektura i organizacija računara

Os.akadem.stud.

27

A2,A1

 

Arhitektura računara

R-NNP

26

A2

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

T

E

2

1

A1

A1

 

Mikroprocesori i mikroračunari

Mikroprocesori i mikroračunari

T-NNP

ET

1

1

A1

A1

 

Razvoj i PC aplikacija za poslovanje

E-NNP

2

A1

 

RF elektronika

E-NNP

4

A1

 

DSP arhitekture i algoritmi

E-NNP

7

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

4

A1

 

Sim. i modelovanje u mikroelektronici

M-NNP

1

A1

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Os.akadem.stud.

2

6

A2

A2

 

Uvod u računarsko inženjerstvo

PS

2

A3

 

Obračun troškova proizvodnje

Obračun troškova proizvodnje

PS

US-NNP

1

2

A3

A3

 

Fazilogika-internet predmet

R-NNP

5

A3

 

Geometrijsko modelovanje

R-NNP

1

A3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

1

A3

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

16

A3

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

3

A3

 

Teleupravljanje

US-NNP

1

A3

 

 

Datum: 03.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

18

8

10

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

43

49

53

A2

A3

A4

 

Elektrotehnika 2

PS

1

A1

 

Televizija

Televizija

Televizija

E

T-NNP

ET

1

4

1

A1

A1

A1

 

Projektovanje VLSI

E

1

A1

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

R-NNP

T-NNP

2

19

3

A1

A1

A1

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

3

1

A1

A1

 

Transformatori i maš.jednosm.struje

Transformatori i maš.jednosm.struje

EEN-NNP

Os.akadem.stud.

13

6

A3

A3

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

19

A4

 

Inteligenetne komponente snage

M-NNP

6

A4

 

Upravljačko računovodstvo

PS

1

A4

 

Softverko inženjerstvo

Softverko inženjerstvo

T-NNP

R-NNP

1

1

522

522

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

2

A1

 

Enženjerska ekonomija

T-NNP

11

A1

 

Kablovski i optički  kom. sistemi

T-NNP

5

A1

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

4

A1

 

Teorija sistema

US-NNP

2

A1

 

Kom. softver za sim.din.sistema

US-NNP

3

L-24

 

Projektovanje SAU

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 03.09.2011. godine

Vreme:14,00 sati

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Os.akadem.stud.

R-NNP

27

6

A1

A1

 

Obrada audio signala

E-NNP

6

A1

 

Kodovanje i kompresija

E-NNP

2

A1

 

Teorija telekomunikacija

Teorija telekomunikacija

Os.akadem.stud.

T-NNP

2

7

A1

A1

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

3

A1