R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak septembarskog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 05.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Telekomunikacioni sistemi

ET

1

A1

 

Objektno-orjent. tehn. proj.sistemi

Osn.akad.studije

3

A1

 

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

Osn.akad.studije

A

B

2

2

1

A1

A1

A1

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T

4

A1

 

Sinteza mreža

A

2

A1

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

3

A1

 

Sistemi visoke pouzdanosti

R

2

A1

 

Proj.softvera kor.proj.obrazaca

R

1

A1

 

Teorija telekomunikacija

T

1

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Internet i Web tehnologije

E-NNP

1

A1

 

Studijska audiotehnika

Studijska audiotehnika

E-NNP

T-NNP

8

6

A1

A1

 

Telekomunikacije u elektroenergetici

EEN-NNP

1

A1

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

12

A4

 

Prelazni procesi u el. mašinama

EEN-NNP

19

A4

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

3

A3

 

Mik.elektromeh.komponente i sistemi

M-NNP

1

A3

 

Projektovanje VLSI

M-NNP

1

A3

 

Osnovi optike

Osn.akad.studije

1

A3

 

Kontrola kvaliteta

PS

1

A3

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

R-NNP

T-NNP

15

3

A3

A3

 

Mobilni komunikacioni sistemi

R-NNP

3

A3

 

Operativni sistemi

R-NNP

5

A3

 

Multimedijalni sistemi

R-NNP

18

A3

 

Spektralne metode

R-NNP

5

A3

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

2

A3

 

Multipleksni prenos signala

T-NNP

1

A3

 

Scada sistemi

US-NNP

1

L-24

 

Servo sistemi

US-NNP

14

A3

 

Mod. din.sistema

US-NNP

1

A3

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

2

A3

 

 

 

 

Datum: 06.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

E

R

T

ET

1

2

1

1

A1

A1

A1

A1

 

Radiotehnika

Radiotehnika

E

ET

1

1

A1

A1

 

Strukture i baze podataka

Strukture i baze podataka

R            

RTI

9

1

A1

A1

 

Web programiranje

Web programiranje

R

R-NNP

2

25

Lab

Lab

 

Obrada video signala

E-NNP

2

A2

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

5

A2

 

Elektrotehnički materijali

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

Osn.akad.studije

3

1

A1

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

1

121

 

Nesimetrični režimi rada el.mašina

EEN-NNP

4

121

 

Nanotehnologije

M-NNP

1

A1

 

Integrisani senzori

M-NNP

3

A1

 

Arhitekture mikrosistema

M-NNP

2

A2

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Osn.akad.studije

R-NNP

23

28

A4

A3

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

A

B

C

US-NNP

M-NNP

27

31

21

1

3

A1

A2

A3

A4

A4

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

5

A1

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

3

3

Lab

Lab

 

Adaptivne antene i MIMO sistemi

T-NNP

2

A1

 

Računarom objedinjena proizvodnja

US-NNP

1

A1

 

Stohastički sistemi

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 07. 09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

A

B

C

5

6

6

45

46

43

A2

A2

A2

A3

A4

Č1

 

Tehnike i metode programiranja

R

2

A4

 

Mikrotalasna tehnika

T

1

A3

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

25

525

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

6

A2

 

Prepoznavanje uzoraka

R-NNP

7

A2

 

Napredne met.za obradu slike-internet

R-NNP

4

A2

 

 

Datum: 07. 09.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Digitalna el. kola

AE

1

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

 Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

RTI

A

E-NNP

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

PS

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

1

8

5

8

7

2

14

8

10

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

ET

1

A1

 

Komutacioni sistemi

T

1

A1

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E

E-NNP

US-NNP

2

1

1

2

A1

A1

A1

A1

 

Projektovanje mikroproc. Sistema

A

1

A1

 

Sistemi za akviziciju podataka

E-NNP

2

A1

 

Alati za multimediju

E-NNP

6

A1

 

Projektovanje RF arhitektura

E-NNP

1

A1

 

Distributivne i industrijske mreže

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

Osn.akad.studije

8

8

A3

A3

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A3

 

Industrijski sis.za merenje i kontrolu

EEN-NNP

2

A3

 

Testiranje i kvalitet softvera

R-NNP

5

A1

 

Internet preko WDM mreža

T-NNP

1

A3

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

11

A3

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

3

A3

 

Upravljanje procesima u real.vremenu

US-NNP

1

A3