R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak oktobarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 23.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

2

4

A1

A1

 

Matematički metodi

US-NNP

3

A1

 

Numerička analiza

Numerička analiza

T

T

1

1

A1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A1

 

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

Osn.akad.studije

US-NNP

1

4

2

4

2

A1

A1

A1

A1

A1

 

Arhitekture mikrosistema

E-NNP

2

A1

 

Računarska grafika i dizajn

E-NNP

2

A1

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

E-NNP

A

B

C

PS

3

11

14

15

2

A1

A1

A3

A3

A3

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

2

A1

 

DPS arhitekture i algoritmi

E-NNP

4

A1

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

3

A1

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

9

121

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

3

121

 

Automatizacija ind. Postrojenja

EEN-NNP

3

A1

 

Integrisani senzori

M-NNP

1

A3

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Osn.akad.studije

SS

T-NNP

2

1

4

A3

A3

A3

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

Osn.akad.studije

R-NNP

6

4

A1

A1

 

Teorija telekomunikacija

Teorija telekomunikacija

Teorija telekomunikacija

Osn.akad.studije

T-NNP

T

4

2

3

A1

A1

A1

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

1

A3

 

Skladištenje podataka i otkriv. Znanja

R-NNP

1

A3

 

Računarske mreže

Računarske mreže

R-NNP

T-NNP

18

4

A3

A3

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

12

A3

 

Rač.merno inf. sistemi u industriji

EEN-NNP

1

A1

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

4

A1

 

Mikrotalasni telekom.sistemi

T-NNP

1

A1

 

Simulacija dinamičkih sistema

US-NNP

2

L-24

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

2

L-24

 

Radiotehnika

ET

1

A3

 

Osnovi automatike

A

1

A3

 

Programiranje industrijskih kontroleta

US-NNP

2

L-24

 

 

Datum: 24.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

27

11

14

A1

A2

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

A

B

C

3

1

59

66

63

A1

A1

A1

A3

A4

Č1

131

231

525

 

Matematika 4

Osn.akad.studije

2

A1

 

Operaciona istraživanja

Osn.akad.studije

5

A1

 

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

C

1

3

A1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

1

2

A4

A4

 

Merenja u elektronici

R

1

A3

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

US-NNP

US-NNP

5

7

A3

A3

 

Programski jezici

Programski jezici

Programski jezici

R

Osn.akad.studije

R-NNP

1

12

9

Č1

Č1

Č1

 

Web programiranje

Web programiranje

R

R-NNP

1

16

Lab

Lab

 

Projektovanje RF arhitektura

E-NNP

1

231

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Osn.akad.studije

4

7

131

131

 

Mikroprocesori i mikroračunari

Mikroprocesori i mikroračunari

E-NNP

T-NNP

2

1

A4

A4

 

Tehnika konverzije

E-NNP

1

A1

 

Multimedijalne komunikacije

E-NNP

5

A1

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

1

A1

 

Studijska audiotehnika

E-NNP

6

A1

 

Transformatori i mašine jed. struje

Transformatori i mašine jed. struje

EEN-NNP

Osn.akad.studije

8

4

A1

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

I

7

1

A1

A1

 

Prelaznio procesi u el. mašinama

EEN-NNP

13

121

 

Električni SPICE modeli komponenata

M-NNP

1

A1

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

R-NNP

T-NNP

6

2

A1

A1

 

Projektni obrazci

R-NNP

1

A1

 

Teorija grafova

R-NNP

1

A1

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

1

1

Lab

Lab

 

Modelovanje i simulacija sistema

T-NNP

7

A1

 

Komunikacione tehnike

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

8

A4

 

Bežični komunikacioni sistemi

T-NNP

13

A3

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

2

525

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

US-NNP

US-NNP

2

4

525

525

 

Scada sistemi

US-NNP

2

L-24

 

Servo sistemi

US-NNP

3

525

 

Internet upravljanje

US-NNP

3

525

 

Poluprovodničke komponente

M-NNP

1

A1

 

 

Datum: 26.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Testiranje elektronskih kola

E

1

A3

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Paralelni računarski sistemi

R

2

A3

 

Paralelni sistemi

R-NNP

11

A3

 

Elektroakustika

Elektroakustika

E-NNP

T-NNP

1

5

A3

A3

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

6

A3

 

Elektronika

Elektronika

E-NNP

M-NNP

2

1

A3

A3

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

4

5

2

A3

A3

A3

 

Radiokomunikacije

E-NNP

12

122

 

Alati za multimediju

E-NNP

3

A3

 

Montaža

E-NNP

1

233

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

3

A3

 

Elektronika u telekomunikacija

T-NNP

3

A3

 

Elektrane

EEN-NNP

6

A3

 

Inteligentne komponente snage

M-NNP

2

A3

 

Matematički metodi u računarstvu

Osn.akad.studije

22

A4

 

Osnovi mikrotalasne tehnike

Osn.akad.studije

3

A4

 

Studijska audiotehnika

Studijska audiotehnika

PS

T-NNP

1

5

A3

A3

 

Fazilogika-internet predmet

R-NNP

4

A4

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

13

A4

 

Mobilni i distribuirani inf. sistemi

R-NNP

13

A4

 

Geograf.inf.sistemi i tehnologije

R-NNP

1

A4

 

Obračun troškova proizvodnje

US-NNP

1

A4

 

Kablovski i optički  kom. Sistemi

T-NNP

1

A4

 

Poluprovodničke komponente

Poluprovodničke komponente

M-NNP

Osn.akad.studije

1

1

A3

A3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

1

A4

 

Optički komunikacioni sistemi

Optički komunikacioni sistemi

Optički komunikacioni sistemi

Optički komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

T

T-NNP

5

1

1

3

A4

A4

A4

 

Radiodifuzni sistemi

T-NNP

1

A4

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

2

522

 

Energetska elektronika

US-NNP

2

A4

 

Kom.softv.za sim.din.sistema

US-NNP

3

L-24

 

 

Datum: 27.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                              

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

B

C

A

B

C

1

1

12

12

14

A1

A1

A1

A1

A1

 

Informacioni sistemi

R-NNP

23

A3

 

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Objektno-orjentisano programiranje

Osn.akad.studije

R-NNP

T-NNP

US-NNP

10

10

3

6

A4

A4

A4

A4

 

Projektovanje inf. sistema

US-NNP

6

A3

 

Objektno-orjentisano projektovanje

R-NNP

15

A4

 

Računarstvo i informatika

SS

2

A3

 

Prenos i distribucija el. energije

I

1

A4

 

Prenos električne energije

Prenos električne energije

EEN-NNP

Osn.akad.studije

7

5

A4

A4

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

3

131

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

11

131

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

131

 

Tehnika i metode programiranja

R

2

A3

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

4

19

A1

A1

 

Projektovanje el. kola

Projektovanje el. kola

T

T

1

2

131

131

 

Obrada medicinske slike

E-NNP

3

131

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

4

131

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

2

1

131

131

 

Računarska animacija I

E-NNP

11

233

 

Moduliranje i sim.dinamičkih sistema

EEN-NNP

3

525

 

Modeliranje din. sistema

US-NNP

1

525

 

Osnovi mikroelektronike

M-NNP

1

525

 

Modeliranje i simulacija din. Sistema

Modeliranje i simulacija din. Sistema

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

1

1

525

525

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

2

525

 

Autoelektronika

M-NNP

1

131

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

1

131

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

1

525

 

Satelitska teorija telekomunikacija

T-NNP

1

525

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

14

525

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

US-NNP

2

525

 

 

Datum: 28.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Električne instalacije sa osvetljenjem

IE

1

A1

 

Televizija

Televizija

Televizija

ET

T

T

1

1

7

A1

A1

A1

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

1

9

3

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

41

41

42

A1

A3

A4

Č1

 

Sinteza mreža

A

1

A3

 

Internet i Web tehnologije

E-NNP

1

A3

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

EEN-NNP

Osn.akad.studije

US-NNP

E-NNP

8

5

1

1

A1

A1

A1

A1

 

SAU

SAU

EEN-NNP

US-NNP

2

1

A4

A4

 

Osvetljenje

EEN-NNP

14

A4

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

7

A3

 

Odabrana poglavlja iz el. mot pogona

EEN-NNP

7

A4

 

Upravljanje el.energetskim pretvaračima

EEN-NNP

2

A3

 

Telekomunikacije

Osn.akad.studije

11

A1

 

Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka

R-NNP

Osn.akad.studije

T-NNP

12

15

1

A4

A4

A4

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osn.akad.studije

T-NNP

1

6

A3

A3

 

Linearni SAU

Linearni SAU

Osn.akad.studije

US-NNP

11

1

Č1

Č1

 

Interakcija-čovek računar

R-NNP

5

A1

 

Medicinska informatika

R-NNP

1

A1

 

Maikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

7

A3

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

1

A1

 

Zaštita informacija

T-NNP

1

A1

 

Inženjerska ekonomija

US-NNP

1

A1

 

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo

T-NNP

R-NNP

1

1

522

522

 

Električne mašine

US-NNP

3

Č1

 

Integrisani sistemi i mašine

US-NNP

1

A4

 

 

Datum: 29.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Sistemski softver

Sistemski softver

R

R

1

2

A1

A1

 

Ispitivanje električnih mašina

Ispitivanje električnih mašina

I

EEN-NNP

1

8

121

121

 

Telekomunikacioni sistemi

ET

1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

ET

A

E

M

R

1

1

1

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

B

A

B

C

1

34

45

40

A1

A1

A3

A4

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

17

11

10

Č1

Č2

Č1

 

Teorija el. kola

Teorija el. kola

Teorija el. kola

A

B

EEN-NNP

1

1

5

Č2

Č2

Č2

 

Teorija kola

US-NNP

6

A1

 

Električna kola

Električna kola

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

1

7

A1

A1

 

Telekomunikacije

A

1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

I

EEN-NNP

1

12

A3

A3

 

Napredne tehnike baza podataka

R

1

A3

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

22

A1

 

Multimedijalni sistemi

R-NNP

7

A3

 

Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

E-NNP

Osn.akad.studije

2

13

A1

A1

 

Kola za obradu signala

T-NNP

5

A3

 

Digitalne telekomunikacije I

T-NNP

1

A3

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

9

A3

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

5

A3

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

M-NNP

T-NNP

M

4

1

1

1

A4

A4

A4

A4

 

Širokopajasne pristupne mreže

T-NNP

14

A4

 

Audiotehnika

T-NNP

2

A3

 

Multipleksni prenos signala

T-NNP

1

A3

 

Svetlost i slika

E-NNP

2

A3

 

Embedded sistemi

E-NNP

1

A4

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

2

5

8

527

527

527

 

Projekat/završni ispit

R-NNP

21

527

 

Timski projekat

T-NNP

9

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

1

527

 

Organizacija i upravljanje projektima

T-NNP

2

527

 

Videosistemi

E-NNP

1

A1

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

4

A1

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

1

A1

 

Integrisani mikrosistemi

M-NNP

2

A1

 

Senzori, pretvarači i aktuariri

Senzori, pretvarači i aktuariri

Osn.akad.studije

T-NNP

1

1

A4

A4

 

Uvod u softverko inženjerstvo

R-NNP

11

A1

 

Distribuirano računarsko upravljanje

US-NNP

3

L-24

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

7

A4

 

Rač.merno-inf.sistemi u industriji

US-NNP

4

A1

 

Upravljanje procesima u realnom vremenu

US-NNP

1

A1

 

Multivarijabilni sistemi

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: 29.09.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Osn.akad.studije

R-NNP

21

7

A1

A1