R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Oktobarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 19.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Engleski jezik

Engleski jezik

A

B

1

1

A1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

5

13

4

15

11

4

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

6

15

2

16

9

6

A1

A1

A1

A3

A3

A3

 

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

C

A

B

C

1

2

3

1

121

121

121

121

 

Društvo i održivi razvoj

Osn.akad.stud

1

121

 

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

B

Osn.akad.studije

1

2

A4

A4

 

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

2

A4

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

PS

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

4

1

6

4

3

9

6

4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

 

Digitalna el. kola

ET

1

A4

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R

R-NNP

1

24

A4

Č1

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

1

Č1

 

Adaptivne metode i MIMO sistemi

T-NNP

2

Č1

 

Projektovanje kom.i inf. sistema

T-NNP

1

Č1

 

 

 

 

 

Datum: 20.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

A

B

C

13

13

7

31

42

47

A1

A1

A1

A1

A3

A3

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

15

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

US-NNP

4

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

I

E-NNP

R-NNP

A

3

9

5

1

A4

A4

A4

A4

 

Strukture i baze podataka

Strukture i baze podataka

R

RTI

8

2

A4

A4

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Osn.akad.studije

R-NNP

20

16

A4

A4

 

Distributivne i industrijske mreže

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

Osn.akad.studije

6

6

131

131

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

1

131

 

Opšta teorija el. mašina

EEN-NNP

3

131

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

121

 

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

1

A4

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

2

131

 

Osnovi telekomunikacionih mreža

T-NNP

1

131

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

1

131

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

2

131

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

2

L-24

 

 

Datum: 21.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Senzori i pretvarači

M

1

A1

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

4

1

4

A1

A1

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

23

20

27

A1

A3

A1

 

Televizija i radio

E-NNP

6

A1

 

RF elektronika

E-NNP

4

A1

 

Web dizajn

E-NNP

9

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

2

A1

 

Termovizija

E-NNP

1

A1

 

Specijalne el. mašine

EEN-NNP

4

121

 

Elektromagnetika

EEN-NNP

1

A3

 

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

T-NNP

6

A3

 

Odabrana pog. iz el.energ.postrojenja

EEN-NNP

7

A3

 

Kvantna i statistička fizika

M-NNP

3

A1

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Osn.akad.studije

R-NNP

17

4

A4

A4

 

Objektno orj.tehnike proj. sistema

Osn.akad.studije

1

A3

 

Testiranje i kvalitet softvera

R-NNP

2

A4

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

21

A4

 

Napredne met. Za obradu slike-internet

R-NNP

2

A3

 

Sistemi besprekidnog napajanja

US-NNP

1

A3

 

Teorija informacija

T-NNP

2

A3

 

Računarske komunikacije

T-NNP

2

A3

 

Bežične pristupne mreže

T-NNP

1

A3

 

Sistemi za akviziciju podataka

US-NNP

8

A4

 

 

Datum: 22.09.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                              

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

14

5

11

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

37

54

46

A3

A4

Č1

 

Elektrotehnike 2

PS

1

A1

 

Organizacija računara

R

3

A1

 

Arhitektura i organizacija računara

Osn.akad.studije

26

A1

 

Arhitektura računara

R-NNP

20

A4

 

Algoritmi i arh.spec.rač.sistema

R

3

A3

 

Projektovanje telekom. sistema

T

1

A3

 

Obrada  video signala

E-NNP

1

A3

 

Obrada  audio signala

Obrada  audio signala

E-NNP

PS

1

1

A3

A3

 

Objektno orj.teh.projektovanje sistema

E-NNP

1

A3

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

7

A4

 

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

4

8

3

A3

A3

A3

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

2

A3

 

Matematika 3

Matematika 3

Osn.akad.studije

Osn.akad.studije

9

2

A3

A3

 

Mobilni komunikacioni sistemi

R-NNP

2

A4

 

Operativni sistemi

R-NNP

3

A4

 

Prepoznavanje uzoraka

R-NNP

2

A4

 

Osnovi automatike

T-NNP

1

A1

 

Digitalna obrada slike

SS

1

A4

 

Mikrotalasna tehnike

Mikrotalasna tehnike

T-NNP

ET

1

1

A4

A4

 

Koherentni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

1

A4

 

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

6

A1

 

Teorija sistema

US-NNP

3

A1

 

Računarom objedinjena proizvodnja

US-NNP

1

A1

 

Stohastički sistemi

US-NNP

3

A1