Р А С П О Р Е Д

ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ

ИСПИТНИ РОК: “Октобар II”

НАПОМЕНА: Наставници, сарадници и дежурни су обавезни да поштују распоред по салама и да буду 15 минута пре почетка испита испред сале I/1.

Датум: Уторак, 04.10.2011. године

Време: 14,00 сати 

Назив предмета

Група

Бр.пр

студ

Сале

Дежурни

Архитектура и организација рачунара

Ос.акад.студ

9

А1

 

Акустика и психоакустика

Е-ННП

2

А1

 

Анализа електроенергетских мрежа

ЕЕН-ННП

1

А1

 

Архитектуре рачунара

Р-ННП

2

А1

 

Дистрибутивне и индустријске мреже

Дистрибутивне и индустријске мреже

ЕЕН-ННП

Ос.акад.студ

4

1

А1

А1

 

Друштво и одрживи развој

Ос.акад.студ

2

122

 

Електроакустика

Електроакустика

Т

Т-ННП

1

1

А1

А1

 

Енглески језик

Енглески језик

А

СС

2

2

А2

А2

 

Енглески језик I

Енглески језик I

Енглески језик I

Енглески језик I

Енглески језик I

Енглески језик I

Е-ННП

ЕЕН-ННП

М-ННП

Р-ННП

Т-ННП

УС-ННП

2

7

2

6

4

1

А2

А2

А2

А2

А2

А2

 

Енглески језик II

Енглески језик II

Енглески језик II

Енглески језик II

Енглески језик II

Е-ННП

ЕЕН-ННП

Р-ННП

Т-ННП

УС-ННП

3

6

11

2

2

А2

А2

А2

А2

А2

 

Математичка анализа

Математичка анализа

Математичка анализа

А

Б

Ц

7

4

3

А1

А1

А1

 

Математика II

Математика II

Математика II

Математика II

Математика II

А

Б

А

Б

Ц

1

1

34

34

36

А1

А1

А1

А3

А4

 

Моделирање и симулација дин. система

Ос.акад.студ

1

А1

 

Организација рачунара

Р

1

А1

 

Пословне комуникације

Пословне комуникације

Ос.акад.студ

СС

1

2

122

122

 

Програмски језици

Програмски језици

Програмски језици

Р

Ос.акад.студ

Р-ННП

2

2

5

А3

А3

А3

 

Рачунарске мреже

Рачунарске мреже

Рачунарске мреже

Р

Р-ННП

Т-ННП

1

9

1

А4

А4

А4

 

Симулација динамичких система

УС-ННП

2

Л-24

 

Системи  за аквизицију података

УС-ННП

4

А4

 

Софтвер за симулацију дин. система

ЕЕН-ННП

1

Л-24

 

Техничка механика

И

1

А4

 

Телекомуникације

Телекомуникације

Телекомуникације

Телекомуникације

И

Е-ННП

Ос.акад.студ

Р-ННП

1

6

4

2

А3

А3

А3

А3

 

Wеb дизајн

Е-ННП

3

А1

 

Заштита у електроенергетици

ЕЕН-ННП

4

А4

 

 

Датум: Среда, 05.10.2011. године

Време: 14,00 сати

Дистрибуирани системи

Р-ННП

8

А1

 

Електране

ЕЕН-ННП

4

А1

 

Електрична кола

Електрична кола

Ос.акад.студ

Ос.акад.студ

7

1

А1

А1

 

Електричне инсталације

Електричне инсталације

Електричне инсталације

А

ЕЕН-ННП

Ос.акад.студ

1

4

3

А1

А1

А1

 

Електроенергетска постројења

Електроенергетска постројења

И

ЕЕН-ННП

1

5

А1

А1

 

Електроенергетске компоненте

ЕЕН-ННП

4

А1

 

Електромоторни погони

ЕЕН-ННП

2

А1

 

Електроника у електроенергетици

ЕЕН-ННП

2

А1

 

Електронске компоненте

Ос.акад.студ

14

А3

 

Физичка електроника

Б

1

А1

 

Интегрисани сензори

М-ННП

1

А2

 

Линеарна алгебра

Линеарна алгебра

Линеарна алгебра

А

Б

Ц

8

1

3

А1

А1

А1

 

Линеарни САУ

Ос.акад.студ

1

А2

 

Математички методи

УС-ННП

4

А1

 

Математика I

Математика I

Математика I

Математика I

Б

А

Б

Ц

1

19

34

30

А1

А1

А2

А3

 

Микроконтролети и програмирање

Ос.акад.студ

1

А1

 

Микропроцесорски системи

Е

1

А1

 

Микрорачунари и програмирање

А

1

А1

 

Микрорачунарски системи

Р-ННП

9

А1

 

Мултимедијалне комуникације

Е-ННП

1

А2

 

Нелинеарни SAU

УС-ННП

1

А2

 

Несиметрични режими рада ел.машина

ЕЕН-ННП

1

122

 

Нумеричка математика

Р

1

А2

 

Објектно орјентисано пројектовање

Р-ННП

6

А3

 

Објектно орјен. пројектовање система

Ос.акад.студ

1

А1

 

Обрада медицинске слике

Е-ННП

1

А1

 

Полупроводничке компоненте

Ос.акад.студ

1

А1

 

Програмабилни логички контролери

УС-ННП

1

Л-24

 

Рачунарска анимација II

Е-ННП

1

А1

 

Рачунарска графика

Рачунарска графика

Р

Р-ННП

1

8

А3

А3

 

Рачунарски мерно-инф.сист. у индустрији

УС-ННП

3

А2

 

Радио комуникације

Е-ННП

4

121

 

Scada системи

УС-ННП

1

Л-24

 

Сигнали и системи

Сигнали и системи

Сигнали и системи

Е-ННП

Ос.акад.студ

Ос.акад.студ

4

2

2

А3

А3

А3

 

Софтверско инжењерство    

Р-ННП

2

522

 

Теорија електричних кола

Теорија електричних кола

А

Б

1

1

А1

А1

 

Теорија кола

УС-ННП

3

А1

 

 

Датум: Четвртак, 06.10.2011. године

Време: 14,00 сати

Базе података

Базе података

Ос.акад.студ

Р-ННП

8

6

А1

А1

 

Дигитална обрада сигнала

Дигитална обрада сигнала

Дигитална обрада сигнала

Е-ННП

Ос.акад.студ

СС

3

7

1

А1

А1

А1

 

Дигиталне телекомуникације

Т-ННП

2

А1

 

Дистрибуирано рачунарско управљање

УС-ННП

1

А1

 

Електричне машине

УС-ННП

1

А1

 

Електроника II

М

1

А1

 

Електронска мерења

УС-ННП

4

А1

 

Електротехника II

Електротехника II

Електротехника II

А

Б

Ц

6

1

2

А1

А1

А1

 

Електротермија

ЕЕН-ННП

1

А1

 

Енергетска електроника

А

1

А1

 

Физика

Физика

Физика

А

Б

Ц

7

5

9

А1

А1

А1

 

Географски инф.системи и технологије

Р-ННП

2

А1

 

Кабловски и оптички ком. системи

Т-ННП

1

А1

 

Кола за обраду сигнала

Т-ННП

3

А1

 

Материјали  за електронику

Ос.акад.студ

2

А1

 

Микроталасна електроника

Микроталасна електроника

Т-ННП

Т-ННП

1

1

А1

А1

 

Микроталасна и субмилметарска техника

Т-ННП

6

А1

 

Микроталасна кола и водови

Т-ННП

2

А1

 

Мобилне телекомуникације

Т-ННП

1

А1

 

Општа физика

Ц

1

А1

 

Основи електронике

Ос.акад.студ

1

А1

 

Основи електротехнике II

Основи електротехнике II

Основи електротехнике II

А

Б

Ц

21

30

29

А1

А2

А3

 

Основи ликовне културе и теорија форме

Е-ННП

5

А1

 

Пренос електричне енергије

Пренос електричне енергије

ЕЕН-ННП

Ос.акад.студ

3

4

А1

А1

 

Програмирање

СС

2

А1

 

Пројектовање ком.и инф.система

Т-ННП

1

А1

 

Пројектовање телеком. система

Т

1

А1

 

РФ електроника

Е-ННП

1

А1

 

Системи за вођење ЕМ таласа

Е-ННП

1

А1

 

Специјални електроенергетски претварачи

ЕЕН-ННП

1

А1

 

 

 

 

 

Датум: Петак, 07.10.2011. године

Време: 14,00 сати

Алгоритми и програмирање

Алгоритми и програмирање

Алгоритми и програмирање

Алгоритми и програмирање

Алгоритми и програмирање

Алгоритми и програмирање

А

Б

Ц

А

Б

Ц

6

8

4

24

23

23

А1

А1

А1

А1

А2

А3

 

Аутоматско управљање

Р-ННП

7

А1

 

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

Дигитална електроника

А

Е-ННП

Ос.акад.студ

Ос.акад.студ

Ос.акад.студ

ПС

Р-ННП

Т-ННП

УС-ННП

1

2

1

4

2

2

7

3

3

А4

А4

А4

А4

А4

А4

А4

А4

А4

 

Електрична и електронска мерења

Електрична и електронска мерења

Електрична и електронска мерења

Ос.акад.студ

СС

Т-ННП

1

1

1

А4

А4

А4

 

Електроенергетски претварачи

ЕЕН-ННП

3

А1

 

Електромагнетика -одабрана поглавља

Т-ННП

3

А1

 

Електронско пословање

Р-ННП

3

А1

 

Интеракција-човек рачунар

Р-ННП

2

А1

 

Интернет управљање

УС-ННП

1

А1

 

Кохерентни телек. системи

Т-ННП

1

А1

 

Машине наизменичне струје

ЕЕН-ННП

6

121

 

Метрологија електричних величина

Метрологија електричних величина

Метрологија електричних величина

Е-ННП

ЕЕН-ННП

Ос.акад.студ

1

1

1

А4

А4

А4

 

Микроталасна техника

Микроталасна техника

Т

Т-ННП

1

1

А1

А1

 

Мобилни и дистрибуирани инф.системи

Р-ННП

5

А1

 

Мобилни ком. системи

Р-ННП

1

А1

 

Моделовање у телекомуникацијама

Т-ННП

1

А1

 

Мултимедијални системи

Р-ННП

2

А1

 

Мултиплексни пренос сигнала

Т-ННП

1

А1

 

Напредне технике дигиталне логике

Р-ННП

1

А1

 

 

 

Датум: Субота, 08.10.2011. године

Време: 09,00 сати

Испитивање електричних машина
ЕЕН-ННП
2
121
 

Одабрана пог.из електроенерг. постројења

ЕЕН-ННП

2

А1

 

Одабрана пог.из електромоторних погона

ЕЕН-ННП

5

А1

 

Операциона истраживања

Ос.акад.студ

1

А1

 

Оперативни системи

Р-ННП

1

А1

 

Оптоелектронски ком. Системи

Оптоелектронски ком. системи

Т-ННП

Т-ННП

1

2

А1

А1

 

Основи телекомуникација

Т-ННП

1

А1

 

Паралелни  рачунарски  системи

Р

2

А1

 

Паралелни  системи

Р-ННП

7

А1

 

Прелазни процеси у електричним машинама

ЕЕН-ННП

7

121

 

Програмски преводиоци

Програмски преводиоци

Р

Р-ННП

1

23

А1

А1

 

Рачунарске телекомуникације

Р

1

А1

 

Радиодифузни системи

Т-ННП

1

А1

 

Специјалне електричне машине

ЕЕН-ННП

1

121

 

Широкопојасне приступне комуникације

Т-ННП

1

А1

 

Телекомуникационе мреже

Т-ННП

1

А1

 

Телеуправљање

УС-ННП

1

А1

 

Телевизија и радио

Е-ННП

4

А1

 

Теорија телекомуникација

Ос.акад.студ

1

А1

 

Термовизија

Е-ННП

1

А1

 

Трансформатори и машине једн.струје

ЕЕН-ННП

3

А1

 

Управљање процесима у реалном времену

УС-ННП

1

А1

 

Увод у рачунарство

Увод у рачунарство

Увод у рачунарство

А

Б

Ц

7

4

7

А1

А1

А1

 

Увод у софтверско инжењерство

Р-ННП

5

А1

 

Вештачка интелигенција

Р-ННП

9

А1

 

 

Датум: Субота, 08.10.2011. године

Време: 14,00 сати

Бежични комуникациони системи
Т-ННП
6
А1
 

Дискретна математика

Р-ННП

2

А1

 

Електротехника I

Електротехника I

Електротехника I

Електротехника I

Електротехника I

Електротехника I

А

Б

Ц

А

Б

Ц

1

3

1

26

25

25

А1

А1

А1

А1

А3

А4

 

Логичко пројектовање

Логичко пројектовање

Ос.акад.студ

Р-ННП

10

3

А4

А4

 

Математички методи у рачунарству

Ос.акад.студ

9

А3

 

Математика

М-ННП

2

А3

 

Математика III

Математика III

Ос.акад.студ

Ос.акад.студ

4

3

А3

А3

 

Сателитски комуникациони системи

Т-ННП

2

А3

 

Структуре података

Структуре података

Ос.акад.студ

Р-ННП

7

5

А3

А3

 

Структуре  и базе података

Р

3

А3

 

Теорија графова

Р-ННП

2

А3

 

 

 

Датум: Недеља, 09.10.2011. године

Време: 09,00 сати

Информациони системи

Р-ННП

15

А1

 

Рачунарство и информатика

СС

1

А1

 

Пројекат/заврпни испит

Р-ННП

9

527

 

Стручна пракса/тимски пројекат

Стручна пракса/тимски пројекат

ЕЕН-ННП

Р-ННП

2

3

527

527

 

Рачунарски системи

Рачунарски системи

Ос.акад.студ

Р-ННП

15

5

А1

А1

 

 

Датум: Недеља, 09.10.2011. године

Време: 14,00 сати

Осветљење

ЕЕН-ННП

9

А1

 

Објектно оријентисано програмирање

Објектно оријентисано програмирање

Објектно оријентисано програмирање

Ос.акад.студ

Р-ННП

УС-ННП

5

7

1

А1

А1

А1

 

Мерења у телекомуникацијама

Мерења у телекомуникацијама

Т

Т-ННП

1

11

А1

А1

 

Wеb програмирање

Wеb програмирање

Р

Р-ННП

1

14

Лаб

Лаб

 

Вероватноћа и статистика

Р-ННП

6

А1

 

Математика –одабрана поглавља

Математика –одабрана поглавља

Математика –одабрана поглавља

ЕЕН-ННП

Т-ННТ

УС-ННП

1

4

1

А1

А1

А1

 

Аутоматиз. инд. постројења

ЕЕН-ННП

1

А1