РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ИСПИТА У РЕДОВНОМ ИСПИТНОМ РОКУ „ОКТОБАР II“ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ

 

УТОРАК, 04.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

 

АЛАТИ ЗА МУЛТИМЕДИЈЕ

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ДИГИТАНАЛНА ОБРАДА СЛИКЕ

АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНАРА

АДАПТИВНА ОБРАДА СИГНАЛА

АДАПТИВНЕ АНТЕНЕ И МИМО СИСТЕМИ

АКУСТИКА И ПСИХОАКУСТИКА

АЛАТИ ЗА МУЛТИМЕДИЈУ

АЛАТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ МРЕЖА

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА

АНАЛОГНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

АНТЕНЕ И АНТЕНСКИ СИСТЕМИ

АНТЕНЕ И ПРОСТИРАЊЕ

АРХИТЕКТУРА И ПРОГРАМИРАЊЕ ДСП ПРОЦЕСОРА

АРХИТЕКТУРА МИКРОСИСТЕМА

АРХИТЕКТУРЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СОФТВЕРА

АРХИТЕКТУРЕ РАЧУНАРА

АУДИОТЕХНИКА

ДИСТРИБУТИВНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ МРЕЖЕ

ДРУШТВО И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

ФИЛОЗОФИЈА  И СОЦИОЛОГИЈА

ФОТОНИКА

ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ

КАМЕРА

КАМЕРА И МОНТАЗА

КОДНА ТЕХНИКА

КОМЕРЦИЈАЛНИ СОФТВЕР ЗА СИМУЛАЦИЈУ ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

КОМЕРЦИЈАЛНИ СОФТВЕР  ЗА СИМУЛАЦИЈУ

КОМПЛЕКСНОСТ АЛГОРИТАМА

КОМПОНЕНТЕ И КОЛА СНАГЕ

КОМПОНЕНТЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

КОМПОНЕНТЕ  СНАГЕ

КОМУНИКАЦИОНА АКУСТИКА

КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА

КОМУТАЦИЈЕ И РУТИРАЊЕ

КОМУТАЦИОНИ СИСТЕМИ

КРЕИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ WЕБ АПЛИКАЦИЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ I

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ II

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ III

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ IV

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ V

МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА

МАТЕМАТИКА 2

МАТЕМАТИКА 2 -ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

МАТЕМАТИКА II

МЕХАТРОНИКА

МЕМОРИЈСКЕ КОМПОНЕНТЕ

МОДЕЛИРАЊЕ ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОМПОНЕНАТА

МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

МОДЕЛОВАЊЕ И СИМУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА

МОНТАЖА

ОБРАДА АУДИО СИГНАЛА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНАРА

ОСНОВИ МЕХАНИКЕ И МАШИНСТВА

ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРАВНИ АСПЕКТИ ИНФОРМАТИКЕ

ПРЕНОС ПОДАТАКА

ПРИМЕНА АКУСТИКЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ПРИНЦИПИ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ПРОЦЕСНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ

ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗЦИ

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

СИМУЛАЦИЈА ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

СИСТЕМИ ВИСОКЕ ПОУЗДАНОСТИ

СИСТЕМИ ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

СИСТЕМИ ЗА ВОДЈЕЊЕ ТАЛАСА

СИСТЕМИ  ЗА АКВИЗИЦИЈУ

СИСТЕМИ  ЗА АКВИЗИЦИЈУ ПОДАТАКА

СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ОТКРИВАЊЕ  ЗНАЊА

СОФТВЕР ЗА СИМУЛАЦИЈУ ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

СТУДИЈСКА АУДИОТЕХНИКА

СВЕТЛОСТ И СЛИКА

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ТЕОРИЈА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ МЕРНИХ СИСТЕМА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

УПРАВЉАЊЕ У РОБОТИЦИ

УПРАВЉАЊЕ ВЕЛИКИМ СИСТЕМИМА

УСМЕРЕНЕ РАДИО ВЕЗЕ

УВОД У ФАЗИ ЛОГИКУ

WЕB ДИЗАЈН

ЗАШТИТА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

 

СРЕДА, 05.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

 

ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНЕ ТЕХНИКЕ ПРОЈЕКТОВАЊА СИСТЕМА

СЕНЗОРИ ПРЕТВАРАЧИ И АКТУАТОРИ 

АУТОЕЛЕКТРОНИКА

АУТОМОБИЛСКА ЕЛЕКТРОНИКА

ДИГИТАЛНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА

ДИГИТАЛНО ПРОЦЕСИРАЊЕ СИГНАЛА

ДИНАМИКА МЕХАНИЗАМА И  МАШИНА

ДИСТРИБУИРАНА ОБРАДА

ДИСТРИБУИРАНИ СИСТЕМИ

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ И НЕУРОНСКЕ МРЕЖЕ

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ЕЛЕКТРАНЕ

ЕЛЕКТРИЧНА КОЛА

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ОСВЕТЉЕЊЕМ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ I

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ОПРЕМА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ КОМПОНЕНТЕ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ КОМПОНЕНТЕ

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКО ПРЕТВАРАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ

ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ И ВУЧА

ЕЛЕКТРОНИКА У АУТОМОБИЛУ

ЕЛЕКТРОНИКА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ЕЛЕКТРОНИКА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ

ЕМБЕДЕД СИСТЕМИ

ФИЗИЧКА ЕЛЕКТРОНИКА

ИНДУСТРИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА                                   

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

ИНТЕГРИСАНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ СЛУЖБЕ

ИНТЕГРИСАНИ СЕНЗОРИ

ИНТЕГРИСАНИ  МИКРОСИСТЕМИ

ИНТЕЛ. ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ИНТЕЛИГЕНТНЕ КОМПОНЕНТЕ СНАГЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕРНИ СИСТЕМИ

ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕРНИ УРЕДЈАЈИ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ И МАШИНЕ

ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РОБОТ

ИНТЕРНЕТ И WЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА

КАДРОВСКИ МЕНАЏМЕНТ

ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА

ЛИНЕАРНИ САУ

МАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ

МАТЕМАТИКА I

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА

МЕРНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ВОЗИЛИМА

МЕТОДЕ ИНТЕЛИГЕНТНОГ УПРАВЉАЊА

МЕТОДЕ ОБРАДЕ СИГНАЛА У МУЗИЦИ

МЕТОДИ И СРЕД.ЗА ПРОЦ. МЕР. НЕСИГУРНОСТИ

МИКРОЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ И СИСТЕМИ

МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

МИКРОЕЛЕКТРОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

МИКРОКОНТРОЛЕРИ

МИКРОКОНТРОЛЕТИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

МИКРОПРОЦЕСОРИ И МИКРОРАЧНАРИ

МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА

МИКРОПРОЦЕСОРСКИ СИСТЕМИ

МИКРОРАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

МИКРОРАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

МИКРОРАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ И У/И УРЕДЈАЈИ

МИКРОСЕНЗОРИ И АКТУАТОРИ У ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНИ

МОБИЛНИ И БЕЖИЧНИ ИНРОМАЦИОНИ СЕРВИСИ

МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ

НЕЛИНЕАРНИ SAU

НЕСИМЕТРИЧНИ РЕЖИМИ РАДА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА

НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА У ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЦИ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА

ОБРАДА МЕДИЦИНСКЕ СЛИКЕ

ОБРАДА РАДАРСКОГ СИГНАЛА

OFDM

ОПТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ОПТИЧКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ОСНОВИ ФОТОГРАФИЈЕ

ОСНОВИ МИКРОЕЛЕКТРОНИКЕ

ОСНОВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

ОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ

ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ

ПАСИВНЕ И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ

ПОЛУПРОВОДНИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ПРОЦЕСИРАЊЕ АУДИОСИГНАЛА

ПРОГРАМАБИЛНА ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАМАБИЛНА КОЛА И УРЕДЈАЈИ

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ

ПРОГРАМИРАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ КОНТРОЛЕРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ СОФТВЕРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МИКРОПРОЦЕСОРСКИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ МИКРОСИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРСКОГ ХАРДВЕРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ УГРАДЈЕНИХ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ УПРАВЉАЧКИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ VLSI

ПРОЈЕКТОВАЊЕ VLSI  СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ  СОФТВЕРА КОРИШЋЕЊЕМ ПРОЈЕКТНИХ ОБРАЗАЦА

ПРОСТИРАЊЕ EM ТАЛАСА И АНТЕНЕ

РАЧУНАРСКА АНИМАЦИЈА

РАЧУНАРСКА АНИМАЦИЈА II

РАЧУНАРСКА АНИМАЦИЈА III

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И ДИЗАЈН      

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И ИНТЕРФЕЈСИ

РАЧУНАРСКИ МЕРНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ИНДУСТРИЈИ

РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ

РАЧУНАРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

РАДИО КОМУНИКАЦИЈЕ

РЕГУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА

РЕГУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА

САТЕЛИТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

SAU

SCADA СИСТЕМИ

СЕНЗОРИ И ПРЕТВАРАЧИ

СИГНАЛИ И СИСТЕМИ

СИСТЕМИ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА

СИСТЕМИ ЗА ДИГИТАЛНУ ОБРАДУ СИГНАЛА

СИСТЕМИ  ЗА РАД У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

СИСТЕМСКИ  СОФТВЕР

СОФТЦОМПУТИНГ

СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО    

СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

СПЕКТРАЛНЕ МЕТОДЕ

СТАТИЧКИ МЕТОДИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

TAU

ТЕХНИЧКА РОБОТИКА

ТЕХНИКА КОНВЕРЗИЈЕ

ТЕХНИКА МЕРЕЊА ЕМ ПОЉА

ТЕХНИКА МОДУЛАЦИЈЕ

ТЕХНИКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТЕХНИКЕ КАЛИБРАЦИЈЕ МЕРИЛА

ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОМПОНЕНТЕ ЗА ВЛСИ И КОЛА

ТЕХНОЛОГИЈЕ МИКРОСИСТЕМА

ТЕЛЕВИЗИЈА

ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО-РОДОВИ И ВРСТЕ

ТЕОРИЈА ЕЛ. КОЛА I

ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛА

ТЕОРИЈА ИНФОРМАЦИЈА

ТЕОРИЈА КОЛА

ТЕОРИЈА СТАБИЛНОСТИ

ТЕСТИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА 

ТЕСТИРАЊЕ ХАРДВЕРА

ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА

ТВ СИСТЕМИ

УЛАЗНО ИЗЛАЗНИ УРЕДЈАЈИ

 

ЧЕТВРТАК, 06.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

 

 ПРОЈЕКТОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

АЛГОРИТМИ И АРХИТЕКТУРА СПЕЦ. РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА

БАЗЕ ПОДАТАКА

БЕЖИЧНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

ДИГИТАЛНА ИНТЕГРИСАНА КОЛА

ДИГИТАЛНА ОБРАДА СИГНАЛА

ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ДИГИТАЛНО ПРОЦЕСНИ СИСТЕМИ

ДИСТРИБУИРАНО РАЧУНАРСКО УПРАВЉАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНА КОЛА И СИГНАЛИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ III

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКО ПРЕТВАРАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

ЕЛЕКТРОНИКА I

ЕЛЕКТРОНИКА II

ЕЛЕКТРОНСКА ФИЗИКА ЧВРСТОГ ТЕЛА

ЕЛЕКТРОНСКА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОМПОНЕНТЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 2

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА II

ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА

ЕЛИМИНАЦИЈА СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА

ЕМИСИОНА И ЛИНКОВСКА ТЕХНИКА

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

ФАЗИ ЛОГИКА-ИНТЕРНЕТ ПРЕДМЕТ

ФИЗИКА

ФИЗИКА И ДИЈАГНОСТИКА ОТКАЗА

ФИЗИКА ОТКАЗА МИКРОЕЛЕКТРОНСКИХ КОМПОНЕНАТА

ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ГЕОМЕТРИЈСКО МОДЕЛОВАЊЕ

ИНТЕГРИСАНА ОПТИКА

ИНТЕГРИСАНИ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ

КАБЛОВСКИ И ОПТИЧКИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МИКРОЕЛЕКТРОНСКИХ КОМПОНЕНАТА

КОЛА ЗА ОБРАДУ СИГНАЛА

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КВАЛИТЕТ И ПОУЗДАНОСТ

КВАНТНА И  СТАТИСТИЧКА ФИЗИКА

МАТЕРИЈАЛИ  ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

МАТЕРИЈАЛИ  ЗА МИКРОЕЛЕКТРОНИКУ

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА И СИСТЕМИ

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ

МЕРЕЊЕ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА

МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ОБРАДУ СИГНАЛА

МИКРОКОНТРОЛЕРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

МИКРОМЕХАНИЋКЕ КОМПОНЕНТЕ И СИСТЕМИ

МИКРОРАЧУНАРСКА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

МИКРОТАЛАСНА ЕЛЕКТРОНИКА

МИКРОТАЛАСНА И СУБМИЛМЕТАРСКА ТЕХНИКА

МИКРОТАЛАСНА КОЛА И ВОДОВИ

МИКРОТАЛАСНИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

МИКРОТАЛАСНИ СИСТЕМИ

МИКРОТАЛАСНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

МОБИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

МОБИЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

НЕУРОНСКЕ МРЕЖЕ

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕЛЕКТРОНИКА

НИСКОТЕМПЕРАТУРНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

ОБРАДА СИГНАЛА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА

ОБРАДА ВИОДЕОСИГНАЛА

ОПШТА ФИЗИКА

ОПШТА ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

ОСНОВИ ОПТИКЕ

ОПТИКА

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА И ИНТЕГР. ОПТИКА

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ИИ

ОСНОВИ КАБЛОВСКЕ ТЕХНИКЕ

ОСНОВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ И ТЕОРИЈА ФОРМЕ

ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА

ПАКЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ПЕРФОРМАНСЕ ОПТИЧКИХ ПРИЈЕМНИКА

ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПРОЦЕСНИ МИКРОРАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

ПРОГРАМИРАЊЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ИНТЕГРИСАНИХ КОЛА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОЛА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МЕРЕЊЕ У РАДИОДИФУЗИЈИ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ И ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РФ И МИКРОТАЛАСНИХ КОЛА И СКЛОПОВА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ SAU

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

РАЧУНАРСКО-МЕРНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

РАДИОКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

РАДИОТЕХНИКА

РФ ЕЛЕКТРОНИКА

СЕНЗОРИ И АКТУАТОРИ

СЕНЗОРИ, ПРЕТВАРАЧИ И АКТУАТОРИ

СИМУЛАЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ У МИКРОЕЛКТРОНИЦИ

СИНТЕЗА МРЕЖА

СИНТЕЗА МРЕЖА И ОБРАДА СИГНАЛА

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА

СИСТЕМИ ЗА ВИЗ.МЕРНИХ ПРОЦЕСА

СИСТЕМИ ЗА ВОДЈЕЊЕ ЕМ ТАЛАСА

СОФТВЕРСКИ  АЛАТИ ЗА ТК

СОФТВЕРСКИ ТК АЛАТИ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

СПЕЦИЈАЛНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ

СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СОФТВЕРА

СТОХАСТИЧКИ СИСТЕМИ

ТЕХНИКА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

ТЕХНИКА ЗАШТИТЕ

ТЕЛЕМЕТРИЈА

ТЕНОЛОГИЈА МИКРОСИСТЕМА

ТЕОРИЈА АПРОКСИМАЦИЈА

ТЕОРИЈА СИСТЕМА

ВИСОКОФРЕКВЕНТНА ЕЛЕКТРОНИКА

ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА

 

 

 

 

ПЕТАК, 07.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

 

ОСНОВИ МИКРОТАЛАСНЕ ТЕХНИКЕ

АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

АУТОМАТИКА

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ

БАС СИСТЕМИ-СМАРТ СЕНЗОРИ

БЕЖИЧНЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ

БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА

ДИГИТАЛНА ОБРАДА СЛИКЕ

ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ I

ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ II

ДИГИТАЛНИ SAU

ДСП АРХИТЕКТ. И АЛГОРИТМИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ МРЕЖА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ МРЕЖА

ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА

ЕЛЕКТРИЧНА-ЕЛЕКТРОНСКА МЕРЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНИ СПИЦЕ МОДЕЛИ И КОМПОНЕАТА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КАБЛОВСКА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА -ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОНСКЕ МРЕЖЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ И НАДЗОР

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

ЕЛИМИНАЦИЈА СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРОЦИТЕТА

EM ПОЉА

ФАЗИ УПРАВЉАЊЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА

ИМПУЛСНА ЕЛЕКТРОНИКА

ИНДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА

ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИ ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛУ

ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ

ИНДУСТРИСКИ УПРАВЉАЧКО-НАДЗОРНИ СИСТЕМИ

ИНТЕГРИСАНА КОЛА СА МЕШОВИТИМ СИГНАЛИМА

ИНТЕЛИГЕНТНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

ИНТЕРАКЦИЈА-ЧОВЕК РАЧУНАР

ИНТЕРНЕТ ПРЕКО WДМ МРЕЖА

ИНТЕРНЕТ УПРАВЉАЊЕ

ИНЖЕЊЕРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ИЗВОРИ ЗА НАПАЈАЊЕ

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОНЕНАТА

КОДОВАЊЕ

КОДОВАЊЕ И КОМП.СИГНАЛА

КОДОВАЊЕ И КОМПРЕСИЈА

КОХЕРЕНТНИ ТЕЛЕК. СИСТЕМИ

КОНСТРУКЦИЈА И ОДР-ЕЛ.УРЕДЈАЈА

КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА

КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИЈЕ

МАШИНЕ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ

МЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА

МЕДИЦИНСКА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

MEMS

МЕРЕЊА У МИКРОЕЛЕКТРОНИЦИ

МЕРЕЊА У ОПТИЧКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ

МЕРНО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

МЕТРОЛОГИЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА

МЕТРОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ УРЕДЈАЈИМА

МИКРОСЕНЗОРСКА И АКТУА. У ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНИ

МИКРОТАЛАСНА И ОПТИЧКА ЕЛЕКТРОНИКА

МИКРОТАЛАСНА И СУБМИЛИМЕТАРСКА ТЕХНИКА

МИКРОТАЛАСНА ТЕХНИКА

МИКРОТАЛАСНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

МОБИЛНИ И ДИСТРИБУИРАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

МОБИЛНИ КОМ. СИСТЕМИ

МОБИЛНО РАЧУНАРСТВО

МОДЕЛИРАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА И ПОГОНА

МОДЕЛОВАЊЕ У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ

МУЛТИПЛЕКСНИ ПРЕНОС СИГНАЛА

МУЛТИВАРИЈАБИЛНИ СИСТЕМИ

НАНОЕЛЕКТРОНИКА

НАПАЈАЊЕ ТЕЛЕК. УРЕДЈАЈА

НАПРЕДНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

НАПРЕДНЕ МЕТОДЕ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ-ИНТЕРНЕТ

НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ДИГИТАЛНЕ ЛОГИКЕ

НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ  У ЛОГИЧКОМ  ПРОЈЕКТОВАЊУ

РАДИО И ТВ ПРИЈЕМНИЦИ

 

СУБОТА, 08.10.2011. ГОДИНЕ У 09,00 САТИ

 

АУДИО И ВИДЕО СИСТЕМИ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛНЕРГИЈЕ

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ

ОБРАДА СИГНАЛА

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГ. ПОСТРОЈЕЊА

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА

ОДАБРАНО ПОГЛАВЉЕ ИЗ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА

ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ

ОПТИМАЛНО УПРАВЉАЊЕ

ОПТОЕЛЕКТРОНСКИ КОМ. СИСТЕМИ

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ОСНОВИ АУТОМАТИКЕ

ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ПАКЕТСКЕ  КОМУНИКАЦИЈЕ

ПАРАЛЕЛНИ  РАЧУНАРСКИ  СИСТЕМИ

ПАРАЛЕЛНИ  СИСТЕМИ

PC АПЛИКАЦИЈА У ИНДУСТРИЈИ

PC АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ПРЕЛАЗНИ ПРОЦЕСИ У ЕЛЕКТРИЧНИМ МАШИНАМА

ПРЕНОС СИГНАЛА СА ПРОШИРЕНИМ СПЕКТРОМ

ПРЕПОЗНАВАЊЕ УЗОРАКА

ПРОЦЕСНА МЕРНА ТЕХНИКА

ПРОГРАМСКИ ПРЕВОДИОЦИ

ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНТЕГРИСАНИХ КОЛА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОЛА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РФ АРХИТЕКТУРА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СЦЕНЕ

ПРОТИВПОЖАРНИ И ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМИ

РАЧУНАРСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

РАЧУНАРСКО ОБЈЕДИЊ. ПРОИЗВОДЊА

РАЧУНАРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

РАЧУНАРСКО УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ

РАДАРСКИ  СИСТЕМИ И РАДИОЛОКАЦИЈА

РАДИО И ТВ ТЕХНИКА

РАДИОДИФУЗНИ СИСТЕМИ

РАДИОСИСТЕМИ

РАЗВОДНА ПОСТРОЈЕЊА

РАЗВОЈ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА И СИСТЕМСКО ПРОГРАМИРАЊЕ

РАЗВОЈ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА И СИСТЕМСКО УПРАВЉАЊЕ

РФ И МИКРОТАЛАСНА МЕРЕЊА

РОБОТИКА У МЕДИЦИНИ

САТЕЛИТСКА И КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА

СЕМАНТИЧКИ WЕB

СЕРВИСНА  РОБОТИКА

СЕРВО СИСТЕМИ

СИМУЛАЦИЈА И МОДЕЛИРАЊЕ ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

СИМУЛАЦИЈА И  МОДЕЛИРАЊЕ

СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

СТАНДАРД И КВАЛИТЕТ

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ

СТАТИСТИЧКА ТЕОРИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

СТРУКТУРЕ И КОМПОНЕНТЕ ЗА ВЛСИ КОЛА

ШИРОКОПОЈАСНЕ ПРИСТУПНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ТЕХНИКА МЕРЕЊА

ТЕХНИКА ПРЕНОСА СЛИКЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СОФТВЕР

ТЕЛЕУПРАВЉАЊЕ

ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО

ТЕОРИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТЕРМОВИЗИЈА

ТЕСТИРАЊЕ И КВАЛИТЕТ СОФТВЕРА

ТРАНСФОРМАТОРИ И МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ

УГРАДЈЕНИ РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

УЛТРАЗВУЧНА ТЕХНИКА

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО

УПРАВЉАЊЕ ЕЛ.МОТ. ПОГОНИМА

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ПРЕТВАРАЧИМА

УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМИМА

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

УВОД У БАЗЕ ПОДАТАКА

УВОД У МЕНАЏМЕНТ

УВОД У МЕТРОЛОГИЈУ

УВОД У РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

УВОД У РАЧУНАРСТВО

УВОД У РОБОТИКУ

УВОД У СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ВЕКТОРСКА КВАНТИЗАЦИЈА И КОМПРЕСИЈА СИГНАЛА

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

ВИРТУЕЛНА МЕРНА ИНСТРУМЕНТАЦИЈА

ВИСОКОНАПОНСКА МЕРЕЊА

WЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИХ ПРАЖЊЕЊА

ЗАШТИТНО КОДОВАЊЕ

 

СУБОТА, 08.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

 

БЕЖИЧНИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ИИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА I

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА III

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

ЛОГИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

МАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ У РАЧУНАРСТВУ

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА III

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I

ПРОГРАМАБИЛНА ДИГИТАЛНА КОЛА

САТЕЛИТСКИ КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА

СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ

СТРУКТУРЕ  И БАЗЕ ПОДАТАКА

ТЕХНИКА И МЕТОДЕ ПРОГРАМИРАЊА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ I

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ II

ТЕОРИЈА ГРАФОВА

ВИДЕО КОМУНИКАЦИЈЕ

ШИРОКОПОЈАСНЕ  МРЕЖЕ ЗА ПРИСТУП

ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

 

НЕДЕЉА, 09.10.2011. ГОДИНЕ У 09,00 САТИ

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ

ПРОЈЕКАТ/ЗАВРПНИ ИСПИТ

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

СТРУЧНА ПРАКСА

СТРУЧНА ПРАКСА/ТИМСКИ ПРОЈЕКАТ

ТИМСКИ ПРОЈЕКАТ

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

ЗАВРШНИ ПРОЈЕКАТ

РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

 

 

 

НЕДЕЉА, 09.10.2011. ГОДИНЕ У 14,00 САТИ

ОСВЕТЉЕЊЕ

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ

МЕРЕЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА

WЕB ПРОГРАМИРАЊЕ

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА И ВЕРОВАТНОЋА

МАТЕМАТИКА -ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА

МАТЕМАТИКА IV