R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Novembarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: Petak, 11.11.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                                               

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Akustika i psihoakustika

E-NNP

2

A2

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

1

A2

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

1

A2

 

Arhitektura mikrosistema

E-NNP

1

A2

 

Arhitekture računara

R-NNP

8

A2

 

Elektroakustika

T-NNP

1

A2

 

Engleski jezik

 

2

A2

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

3

3

2

2

A4

A4

A4

A4

A4

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

6

1

11

1

A4

A4

A4

A4

 

Komercijalni softver za sim.din. sist.

US-NNP

2

L-24

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

7

1

8

A2

A2

A2

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

A

B

C

5

2

8

8

13

A2

A2

A2

A2

A2

 

Modeliranje i sim.dinamičkih sistema

EEN-NNP

1

A2

 

Modelovanje i simulacije sistema

T

1

A2

 

Organizacija računara

Organizacija računara

RTI

R

1

1

A2

A2

 

Programski jezici

R-NNP

2

A2

 

Računarske mreže

Računarske mreže

R

R-NNP

1

9

A2

A2

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

1

A4

 

Studijska audiotehnika

Studijska audiotehnika

E-NNP

T-NNP

1

1

A2

A2

 

Tehnička akustika

SS

1

A2

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

I

E-NNP

Osn.akad.studije

R-NNP

1

1

2

3

A2

A2

A2

A2

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

1

A2

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

3

A2

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A2

 

 

Datum: Subota, 12.11.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Distribuirani sistemi

R-NNP

10

A1

 

Električna kola

Osn.akad.studije

2

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

AE

EEN-NNP

1

5

A1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

I

EEN-NNP

3

2

A1

A1

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

4

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

IE

EEN-NNP

1

4

A1

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

2

A1

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponent

Elektronske komponente

A

B

C

M-NNP

US-NNP

1

4

1

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

10

3

3

A2

A2

A2

 

Linearni SAU

Osn.akad.studije

1

A2

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

A

B

C

12

11

9

A2

A2

A2

 

Mikrokontroleti i programiranje

US-NNP

1

A2

 

Mikroprocesori i mikroračnari

T-NNP

1

A2

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

Е

T

1

1

A2

A2

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

6

A2

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

1

121

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

7

A1

 

Obrada medicinske slike

E-NNP

1

A1

 

Optičke komunikacije

T-NNP

4

A1

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje VLSI

M-NNP

1

A1

 

Računarska animacija I

E-NNP

1

233

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

2

5

A2

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

1

2

A2

A2

 

Rač.merno-inf.sistemi u industriji

US-NNP

1

A1

 

Radio komunikacije

E-NNP

1

121

 

Regulacija elektromotornih pogona

US-NNP

1

A3

 

Senzori i pretvarači

M

1

A3

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Osn.akad.studije

2

1

A3

A3

 

Sistemski  softver

R

3

A3

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Osn.akad.studije

R-NNP

5

7

A3

A3

 

Strukture  i baze podataka

Strukture  i baze podataka

RTI

R

1

5

A3

A3

 

TAU

АЕ

1

A3

 

Televizija

Е

1

A3

 

Teorija električnih kola

EEN-NNP

2

A3

 

Teorija informacija

T-NNP

3

A3

 

Teorija kola

US-NNP

1

A3

 

TV sistemi

T

2

A3

 

 

 

Datum: Subota, 12.11.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Algorit.iarhitek.spec.rač.sistema

R

2

A1

 

Baze podataka

Baze podataka

Osn.akad.studije

R-NNP

1

4

A1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

3

A1

 

Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

E-NNP

Osn.akad.studije

3

1

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

1

A1

 

Električne mašine

US-NNP

3

A1

 

Elektronika

Elektronika

E-NNP

US-NNP

2

1

A1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

ET

A

E

M

R

T

1

1

2

1

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Elektronska merenja

US-NNP

1

A1

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

3

3

A1

A1

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A1

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E

PS

1

1

1

A1

A1

A1

 

Fazi logika-internet predmet

R-NNP

3

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

2

4

1

A2

A2

A2

 

Geografski inf.sistemi i tehnologije

R-NNP

1

A1

 

Kola za obradu signala

Kola za obradu signala

SS

T-NNP

1

2

A1

A1

 

Materijali  za elektroniku

A

1

A2

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

3

A1

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

5

1

A2

A2

 

Mikrotalasna i submil.tehnika

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

4

A2

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasni telekom. sistemi

T-NNP

1

A2

 

Obrada viodeosignala

E-NNP

2

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

A

C

1

1

A2

A2

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

11

12

9

A1

A1

A1

 

Osn.likovne kulture i teorija forme

E-NNP

3

A1

 

Prenos električne energije

Prenos električne energije

EEN-NNP

Osn.akad.studije

4

1

A2

A2

 

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

ET

T

1

1

A1

A1

 

Projektovanje kom.i inf. sistema

T-NNP

1

A2

 

Radiotehnika

ET

1

A2

 

Sinteza mreža

A

1

A2

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A2

 

Zaštita informacija

T-NNP

1

A2

 

 

Datum: Nedelja, 13.11.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

C

A

B

C

3

4

7

3

6

A1

A1

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

7

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Osn.akad.studije

PS

R-NNP

US-NNP

1

8

4

1

2

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Električna merenja

Električna merenja

A

US-NNP

1

2

A1

A1

 

Električna vuča

I

2

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

2

A2

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

2

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

RTI

I

1

2

A2

A2

 

Elektromagnetika –odab.poglavlja

T-NNP

5

A1

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A1

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

R-NNP

SS

2

1

A2

A2

 

Koherentni telek. sistemi

T-NNP

2

A2

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

4

121

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

1

A2

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

EEN-NNP

2

1

A1

A1

 

Mikrotalasna tehnika

T-NNP

2

A2

 

Mobilni i dist.informacioni sistemi

R-NNP

6

A2

 

Mobilni kom. sistemi

Mobilni kom. sistemi

Mobilni kom. sistemi

PS

R-NNP

T-NNP

1

1

3

A2

A2

A2

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

1

A2

 

 

 Datum: Nedelja, 13.11.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Informacioni sistemi

R-NNP

3

A1

 

Ispitivanje električnih mašina
Ispitivanje električnih mašina
I
EEN-NNP
1
1
121
121
 

Odabrana poglavlja iz elektromot. pogona

EEN-NNP

4

A1

 

Operativni sistemi

R-NNP

3

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

1

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Osnovi automatike

A

1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

1

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

6

A1

 

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

3

A1

 

Programski prevodioci

R-NNP

5

A1

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A1

 

Projektovanje RF arhitektura

E-NNP

1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

2

A1

 

Računarstvo i informatika

PS

1

A1

 

Servisna  robotika

US-NNP

1

A1

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

2

A1

 

Teleupravljanje

US-NNP

1

A1

 

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

 

Transformatori i mašine jed.struje

EEN-NNP

6

A1

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

1

A1

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

B

C

1

1

1

A1

A1

A1

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

3

A1

 

 

Datum: Ponedeljak, 14.11.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
5
A1
 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

Osn.akad.studije

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

6

2

2

A1

A1

A1

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Osn.akad.studije

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Matematički metodi

US-NNP

1

A1

 

Matematički metodi u računarstvu

Osn.akad.studije

4

A1

 

Matematika III

Osn.akad.studije

1

A1

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

2

2

4

A1

A1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u telekomunikacijama

T

T-NNP

1

9

A1

A1

 

Multimedijalni kom.sistemi

T-NNP

1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

1

2

A1

A1

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

R-NNP

US-NNP

2

2

A2

A2

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

7

21

11

A1

A3

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

4

A3

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Osn.akad.studije

R-NNP

4

3

A2

A2

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A2

 

Stručna praksa

R-NNP

6

527

 

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

1

527

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

2

A3

 

Upravljanje projektima

R-NNP

1

527

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

7

A1

 

Video komunikacije

Video komunikacije

E-NNP

T-NNP

1

1

A3

A3

 

Web programiranje

R-NNP

6

Lab