R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK:  Martovski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: Petak, 09.03.2012. godine

Vreme: 14,00 sati 

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Akustika i psihoakustika

E-NNP

2

A3

 

Alati za multimediju

E-NNP

1

A3

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

3

A3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

1

A3

 

Arhitektura mikrosistema

M

2

A3

 

Arhitekture računara

R-NNP

1

A4

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

1

A3

 

Električna-elektronska merenja

Osnov.akad.stud.

3

A2

 

Elektroakustika

T-NNP

1

A3

 

Engleski jezik

 

1

A2

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.R

R-NNP

T-NNP

3

1

5

5

4

2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

2

6

2

5

2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Komunikaciona akustika

T-NNP

3

A3

 

Komutacioni sistemi

T

1

A3

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

Osnov.akad.stud.M

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.US

1

3

9

13

A2

A2

A2

A2

 

Moduliranje i sim. din. sistema

EEN-NNP

1

A3

 

Modelovanje i simulacije sistema

T-NNP

1

A3

 

Montaža

E-NNP

1

233

 

Organizacija računara

Organizacija računara

RTI

R

1

3

A4

A4

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

1

A4

 

Programski jezici

Programski jezici

R

R-NNP

1

1

A4

A4

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Osnov.akad.stud.R

R-NNP

8

4

A4

A4

 

Sistemi za merenje i kontrolu

Sistemi za merenje i kontrolu

IE

A

2

2

A2

A2

 

Sistemi za vodjenje talasa

PS

1

A4

 

Širokopoj.pristupne komunikacije

T-NNP

3

A4

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

A

I

R-NNP

1

1

8

A4

A4

A4

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

Osnov.akad.stud.P

Osnov.akad.stud.US

2

1

A3

A3

 

Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija

R

R-NNP

1

2

A4

A4

 

 

Datum: Subota, 10.03.2012. godine

Vreme: 09,00 sati 

 

Algoritmi i arhitektura spec. računarskih sistema

R

1

A1

 

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

C

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.C

1

2

1

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.R

R-NNP

SS

4

1

6

1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalni SAU

Osnov.akad.stud.US

1

A1

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža 

EEN-NNP

5

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

3

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

1

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

IE

EEN-NNP

Osnov.akad.stud.EEN

1

6

2

A1

A1

A1

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Osnov.akad.stud.T

T-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektronsko poslovanje

R-NNP

2

A1

 

Internet upravljanje

US-NNP

2

A1

 

Medicinska elektronika

M-NNP

2

A1

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

2

A1

 

Mikrotalasna tehnika

Osnov.akad.stud.T

1

A1

 

Mobilni kom. Sistemi

T-NNP

1

A1

 

Multimedijalni sistemi

Osnov.akad.stud.E

2

A1

 

Napredne baze podataka

R-NNP

2

A1

 

Napredne metode za obradu slike-internet

R-NNP

2

A1

 

Napredne tehnike  u logičkom  projektovanju

R

1

A1

 

 

 

Datum: Subota, 10.03.2012. godine

Vreme: 14,00 sati 

 

Ispitivanje električnih mašina
EEN-NNP
2
A1
 

Odabrana poglavlja iz elektromot. pogona

EEN-NNP

2

A1

 

Operaciona istraživanja

US-NNP

1

A1

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Osnov.akad.stud.R

R-NNP

5

1

A1

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Osnov.akad.stud.T

T-NNP

3

1

A1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

3

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

6

A1

 

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

1

A1

 

Programski prevodioci

R-NNP

4

A1

 

Projektovanje elektronskih kola

ET

1

A1

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

2

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A1

 

Računarstvo i informatika

PS

1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

2

A1

 

Servo sistemi

US-NNP

2

A1

 

Telekomunikacione mreže

T

1

A1

 

Teleupravljanje

US-NNP

1

L-24

 

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

 

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

3

A1

 

Upravljanje elektroenerg.pretvaračima

EEN-NNP

3

A1

 

 

Datum: Nedelja, 11.03.2012. godine

Vreme: 09,00 sati 

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

4

A1

 

Električna kola

Električna kola

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.US

8

12

A1

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

EEN-NNP

US-NNP

6

2

A1

A1

 

Električne instalacije sa osvetljenjem

IE

1

A1

 

Električne mašine I

I

1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

I

EEN-NNP

2

1

A1

A1

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

2

A1

 

Elektromehaničko pretvaranje energije

Osnov.akad.stud.EEN

4

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

IE

EEN-NNP

1

3

A1

A1

 

Elektronske komponente

Osnov.akad.stud.A

2

A1

 

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

C

1

1

A1

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

4

5

4

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

2

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

15

25

15

A1

A2

A3

 

Medicinska informatika

R-NNP

2

A2

 

Mobilni i bežični inromacioni servisi

R

1

A2

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

3

A2

 

Objektno orjentisano projektovanje

Objektno orjentisano projektovanje

Osnov.akad.stud.R

R-NNP

10

7

A3

A3

 

Optičke komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

1

A1

 

Programiranje industrijskih kontrolera

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje VLSI

M-NNP

1

A1

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

2

11

A2

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

Osnov.akad.stud.E

3

1

A2

A2

 

Računarski merno-inf.sistemi u industriji

Računarski merno-inf.sistemi u industriji

EEN-NNP

US-NNP

2

2

A3

A3

 

Regulacija elektromotornih pogona

A

1

A1

 

Satelitske komunikacije

T

1

A3

 

SAU

EEN-NNP

1

A1

 

Scada sistemi

US-NNP

1

l-24

 

Senzori pretvarači i aktuatori 

T-NNP

2

A2

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Osnov.akad.stud.E

Osnov.akad.stud.M

6

3

A3

A3

 

Sistemi besprekidnog napajanja

EEN-NNP

1

A1

 

Softversko inženjerstvo    

T-NNP

2

A1

 

Strukture podataka

R-NNP

2

A1

 

Strukture  i baze podataka

R

2

A1

 

TAU

A

1

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

B

EEN-NNP

1

2

2

A2

A2

A2

 

Teorija informacija

T-NNP

1

A1

 

Teorija kola

US-NNP

1

A1

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

1

A3

 

 

Datum: Nedelja, 11.03.2012. godine

Vreme: 14,00 sati 

 

Baze podataka

R-NNP

1

A1

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

1

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

US-NNP

T-NNP

R-NNP

Osnov.akad.stud.R

E-NNP

1

2

4

7

7

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

3

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Električna kola i signali

Osnov.akad.stud.T

1

A1

 

Elektronika II

A

1

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

US-NNP

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

Osnov.akad.stud.R

1

1

2

7

A1

A1

A1

A1

 

Elektrotehnički materijali i komponente

SS

1

A1

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

2

2

4

A2

A2

A2

 

Energetska elektronika

A

1

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

B

14

11

13

1

A2

A2

A2

A2

 

Kola za obradu signala

T-NNP

4

A2

 

Kvantna i  statistička fizika

M-NNP

1

A2

 

Matematička analiza

Matematička analiza

A

C

2

6

A2

A2

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

A

4

5

2

2

A2

A2

A2

A2

 

Materijali  za elektroniku

Osnov.akad.stud.M

1

A2

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

1

A1

 

Mikrokontroleri i programiranje

US-NNP

1

A3

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

3

1

A4

A4

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

3

A4

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

1

A3

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

2

A3

 

Opšta fizika

Opšta fizika

A

C

5

3

A4

A4

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

2

121

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.E

7

1

A3

A3

 

Osnovi elektrotehnike

Osnovi elektrotehnike

Osnovi elektrotehnike

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

4

2

2

A3

A3

A3

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

15

21

18

A3

A4

A4

 

Prenos električne energije

EEN-NNP

3

A4

 

Projektovanje telekomunikacionih sistema

T-NNP

4

A4

 

RF elektronika

Osnov.akad.stud.E

1

A4

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

4

A4

 

Zaštita informacija

SS

1

A4

 

 

Datum: Ponedeljak, 12.03.2012. godine

Vreme: 14,00 sati 

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
5
A1
 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

5

2

4

A1

A1

A1

 

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

R

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

1

2

Lab

Lab

 

Logičko projektovanje

Osnov.akad.stud.R

44

A4

 

Mašine naizmenične struje

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

Osnov.akad.stud.EEN

4

4

121

121

 

Matematički metodi u računarstvu

Osnov.akad.stud.R

7

A1

 

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Matematika III

Osnov.akad.stud.E

Osnov.akad.stud.EEN

Osnov.akad.stud.T

Osnov.akad.stud.US

2

1

2

7

A1

A1

A1

A1

 

Matematika –odabrana poglavlja

Matematika –odabrana poglavlja

Matematika –odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

1

1

4

A1

A1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

5

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

Numerička matematika

R

ET

R

1

1

2

A1

A1

A1

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Osnov.akad.stud.R

Osnov.akad.stud.T

R-NNP

T-NNP

US-NNP

12

1

3

1

1

A2

A2

A2

A2

A2

 

Odabrana pog. Iz elektroen. Postrojenja

EEN-NNP

3

A2

 

Organizacija i upravljanje projektima

T-NNP

1

527

 

Osnovi analize signala i sistema

Osnov.akad.stud.R

3

A2

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

3

2

3

A1

A1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

3

A2

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Osnov.akad.stud.R

Osnov.akad.stud.US

R-NNP

8

1

7

A2

A2

A2

 

Računarske telekomunikacije

Računarske telekomunikacije

R

T

1

1

A3

A3

 

Računarske komunikacije

T-NNP

1

A2

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

2

A2

 

Stručna praksa

E-NNP

1

527

 

Stručna praksa/timski projekat

R-NNP

2

527

 

Tehnika i metode programiranja

R

1

A2

 

Timski projekat

T-NNP

1

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

12

527

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

1

A2

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Osnov.akad.stud.A

Osnov.akad.stud.B

Osnov.akad.stud.C

17

24

20

A2

A1

A4

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

3

A1

 

Web programiranje

Web programiranje

R

R-NNP

2

6

Lab

Lab