R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Majski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: Petak, 11.05.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Akustika i psihoakustika

E-NNP

1

A3

 

 

Alati za multimedije

E-NNP

2

A3

 

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

6

A3

 

 

Arhitekture računara

R-NNP

7

A3

 

 

Audiotehnika

T-NNP

1

A3

 

 

Digitalne telekomunikacije I

T-NNP

1

A3

 

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

1

A3

 

 

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

1

A3

 

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

Os.ak.st.E

T-NNP

3

1

A3

A3

 

 

Elektroakustika

T-NNP

2

A3

 

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.R

R-NNP

T-NNP

4

1

1

3

2

2

7

1

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

3

2

1

2

4

2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

Os.ak.st.M

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

US-NNP

2

2

4

7

3

A3

A3

A3

A3

A3

 

 

Modeliranje i sim.din.sistema

Os.ak.st.EEN

1

A2

 

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Os.ak.st.R

R-NNP

US-NNP

6

4

1

A3

A3

A3

 

 

Organizacija računara

RTI

3

A3

 

 

Poslovne komunikacije

A

1

121

 

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

1

121

 

 

Programski jezici

R-NNP

1

A3

 

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Os.ak.st.R

PS

R-NNP

T-NNP

4

1

2

2

A3

A3

A3

A3

 

 

Sistemi  za akviziciju podataka

E-NNP

2

A3

 

 

Studijska audiotehnika

T-NNP

1

A3

 

 

Širokopojasne prist. komunikacije

T-NNP

1

A3

 

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

E-NNP

R-NNP

IE

1

1

1

A3

A3

A3

 

 

Upravljanje procesima

Os.ak.st.EEN

1

A2

 

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

2

A2

 

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

2

A3

 

 

Web dizajn

E-NNP

1

A3

 

 

Automatsko upravljanje-kolokvijum

Os.ak.st.EEN

 

A2

 

 

Osnovi mikrotalasne tehnike-kolokvijum

Os.ak.st.T

 

A2

 

 

 

Datum: Subota, 12.05.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

 

Algoritmi i arhitektura spec. rač.sistema

R

1

A1

 

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

4

3

3

2

2

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Automatika

R

1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

3

A1

 

Digitalni SAU

Digitalni SAU

Os.ak.st.US

US-NNP

1

2

A1

A1

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

2

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

E-NNP

3

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

E-NNP

1

A1

 

Elektromagnetika

EEN-NNP

4

A1

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Os.ak.st.T

T-NNP

1

6

A1

A1

 

Interakcija-čovek računar

R-NNP

1

A1

 

Internet upravljanje

US-NNP

1

A1

 

Koherentni telek. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

ET

T

1

1

A1

A1

 

Mobilni kom. sistemi

T-NNP

2

A1

 

Napredne met.za obradu slike-internet

R-NNP

3

A1

 

Napredne tehnike baze podataka

R

1

A1

 

Napredne teh. u log.  projektovanju

R

2

A1

 

 

Datum: Subota, 12.05.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

B

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

14

16

14

A1

A1

A1

A1

 

Odabrana poglavlja iz elektromot.pogona

EEN-NNP

5

A1

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Os.ak.st.R

R-NNP

2

4

A1

A1

 

Opšta fizika

Opšta fizika

A

C

1

1

A1

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

1

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

5

A1

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

Os.ak.st.T

T-NNP

1

3

A1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

4

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

8

A1

 

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

3

121

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R-NNP

RTI

4

1

A1

A1

 

Projektovanje elektronskih kola

T

1

A1

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Os.ak.st.R

Os.ak.st.US

R-NNP

7

1

3

A1

A1

A1

 

Računarstvo i informatika

SS

1

A1

 

Servo sistemi

US-NNP

2

A1

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Telekomunikacione mreže

Os.ak.st.T

1

A1

 

Testiranje i kvalitet softvera

R-NNP

1

A1

 

Transformatori i maš.jednosmerne struje

EEN-NNP

4

A1

 

Upravljanje elektroenerg.pretvaračima

EEN-NNP

1

A1

 

 

Datum: Nedelja, 13.05.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

4

A1

 

Električna kola

Električna kola

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

8

9

A1

A1

 

Električne instalacije

EEN-NNP

12

A1

 

Električne instalacije i osvetljenja

I

1

A1

 

Električne instalacije sa osvetljenjem

IE

1

A1

 

Električne mašine I

I

1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

IE

1

A1

 

Elektroenergetske komponente

Os.ak.st.EEN

3

A1

 

Elektromehaničko pretvaranje energije

Os.ak.st.EEN

6

A1

 

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

4

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A1

 

Elektronske komponente

Os.ak.st.C

1

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

4

3

5

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

1

A1

 

Logičko projektovanje

Os.ak.st.R

9

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

18

11

12

A1

A1

A1

 

Medicinska informatika

R-NNP

1

A2

 

Mikrokontroleti i programiranje

US-NNP

3

A2

 

Mikroprocesori i mikroračnari

PS

2

A2

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

2

A2

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

1

A2

 

Objektno orjentisano projektovanje

Objektno orjentisano projektovanje

Os.ak.st.R

R-NNP

8

8

A2

A2

 

Objektno orjen.projektovanje sistema

PS

1

A2

 

Optičke komunikacije

T-NNP

1

A2

 

Računarska grafika

R-NNP

5

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

1

A2

 

Rač.merno-inf. sistemi u industriji

Rač.merno-inf. sistemi u industriji

EEN-NNP

US-NNP

3

1

A2

A2

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Os.ak.st.E

Os.ak.st.M

1

8

2

A2

A2

A2

 

Sistemski  softver

RTI

1

A2

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Os.ak.st.R

R-NNP

1

6

A2

A2

 

Strukture  i baze podataka

R

1

A2

 

TAU

A

1

A2

 

Teorija kola

US-NNP

7

A2

 

Testiranje elektronskih kola 

EEN-NNP

1

A2

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

1

A2

 

 

Datum: Nedelja, 13.05.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Baze podataka

Baze podataka

Os.ak.st.R

R-NNP

1

2

A2

A2

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

E-NNP

Os.ak.st.E

Os.ak.st.R

R-NNP

T-NNP

US-NNP

3

2

1

1

1

4

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

4

A1

 

Električna kola i signali

Os.ak.st.T

2

A1

 

Električne mašine

Električne mašine

SS

US-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektronika

Elektronika

E-NNP

US-NNP

1

1

A1

A1

 

Elektronika II

R

1

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Os.ak.st.R

Os.ak.st.US

US-NNP

1

1

2

A1

A1

A1

 

Elektrotehnički materijali i komponente

SS

1

A1

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

2

1

2

A1

A1

A1

 

Elektrotermija

IE

1

A1

 

Energetska elektronika

A

1

A1

 

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Kola za obradu signala

T-NNP

4

A1

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

3

4

3

A1

A1

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

1

18

11

12

A1

A1

A1

A1

A1

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

3

A1

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

1

2

A2

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasni komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

1

A1

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Os.ak.st.E

Os.ak.st.EEN

Os.ak.st.US

2

4

4

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

22

20

7

A2

A2

A2

 

Prenos električne energije

EEN-NNP

7

A2

 

Projektovanje elektronskih sistema

ET

1

A1

 

Projektovanje telekomunikacionih sistema

T-NNP

2

A2

 

RF elektronika

E-NNP

1

A1

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

T-NNP

2

A1

 

Sistemi za upravljanje bazama podataka

R-NNP

1

A1

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A1

 

Tehnika zaštite

IE

1

A2

 

 

Datum: Ponedeljak, 14.05.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
2
A3
 

Diskretna matematika

R-NNP

1

A3

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

5

1

2

2

6

2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

 

Mašine naizmenične struje

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

Os.ak.st.EEN

1

1

121

121

 

Matematički metodi u računarstvu

Os.ak.st.R

14

A3

 

Matematika III

Os.ak.st.US

3

A3

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

T-NNP

US-NNP

1

4

A3

A3

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

4

A3

 

Numerička matematika

R

2

A3

 

Odab.poglav.iz elektroenerg. postrojenja

EEN-NNP

4

A3

 

Osvetljenje

EEN-NNP

3

A3

 

Projekat/zavrpni ispit

R-NNP

3

527

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A3

 

Statistika i verovatnoća

T-NNP

1

A3

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

1

A3

 

Upravljanje projektima

R-NNP

1

527

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

Os.ak.st.A

Os.ak.st.B

Os.ak.st.C

1

4

9

5

A3

A3

A3

A3

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

3

A3

 

Web programiranje

R-NNP

5

lab