R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Majski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: Petak,  13.05.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

3

A1

 

Analogna elektronika

M

1

A1

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

2

A1

 

Arhitekture računara

R-NNP

11

A1

 

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

5

A1

 

Elektroakustika

Elektroakustika

T

T-NNP

1

2

A1

A1

 

Engleski jezik

Engleski jezik

Engleski jezik

 

1

1

1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

T-NNP

1

2

6

1

A1

A1

A1

A1

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

R-NNP

T-NNP

2

2

A1

A1

 

Informacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Komunikaciona akustika

T-NNP

1

A1

 

Komutacioni sistemi

T

1

A1

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

4

2

2

A2

A2

A2

 

Matematika II

Matematika II

A

Os.akadm.stud

1

5

A2

A2

 

Modeliranje i sim.din. sistema

EEN-NNP

1

A1

 

Obrada audio signala

E-NNP

1

A1

 

Organizacija računara

R

1

A1

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

1

A1

 

Programski jezici

Programski jezici

R

R-NNP

3

2

A2

A2

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

R-NNP

T-NNP

1

8

1

A2

A2

A2

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

1

A1

 

Studijska audiotehnika

E-NNP

2

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

A

I

R

R-NNP

1

2

1

6

A2

A2

A2

A2

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

3

A1

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

1

A1

 

 

Datum: Subota,  14.05.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Distribuirani sistemi

R-NNP

3

A1

 

Elektrane

EEN-NNP

1

A1

 

Električna kola

Električna kola

Os.akadm.stud

Os.akadm.stud

2

2

A1

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

E-NNP

EEN-NNP

1

3

A1

A1

 

Električne mašine I

I

1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

I

1

121

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

4

A1

 

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

3

A1

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

1

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

1

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

3

A1

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

M-NNP

Os.akadm.stud

1

1

A2

A2

 

Fizička elektronika

A

1

A2

 

Linearna algebra

Linearna algebra

A

C

6

1

A2

A2

 

Matematički metodi

US-NNP

3

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

A

B

A Os.ak.stud

B Os.ak.stud

C Os.ak.stud

1

1

24

19

22

A1

A1

A1

A2

A2

 

Mikrokontroleti i programiranje

US-NNP

1

A1

 

Mikroprocesori i mikroračnari

Mikroprocesori i mikroračnari

PS

T-NNP

1

1

A1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

3

1

A1

A1

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

1

A1

 

Mikrorač.sistemi i U/I uredjaji

R

1

A1

 

Nesimetrični režimi rada el.mašina

EEN-NNP

4

121

 

Numerička analiza

Numerička analiza

E

I

1

1

A1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

1

3

A1

A1

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

8

A2

 

Objektno orj.projektovanje sistema

PS

1

A1

 

Optičke komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Osnovi računarske tehnike

A

1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

7

A1

 

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Proj.softvera korišćenjem pr. obrazaca

R

1

A2

 

Računarska animacija II

E-NNP

1

A2

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

3

8

A2

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

4

A1

 

Rač. merno-inf.sistemi u industriji

T-NNP

1

A2

 

Regulacija elektromotornih pogona

Regulacija elektromotornih pogona

A

US-NNP

1

1

A2

A2

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Os.akadm.stud

1

2

A2

A2

 

Sistemski  softver

Sistemski  softver

R

R

1

3

A2

A2

 

Televizija

E

1

A2

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

B

1

1

A1

A1

 

Testiranje elektronskih kola 

E

1

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

7

A2

 

 

 Datum: Subota,  14.05.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Alg.i arhitek.spec. računarskih sistema

R

1

A1

 

Baze podataka

R-NNP

10

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

T

T-NNP

1

3

A1

A1

 

Digitalno procesni sistemi

I

1

A1

 

Električna kola i signali

Os.akad.stud.

1

A1

 

Elektronika

Elektronika

E-NNP

SS

1

1

A1

A1

 

Elektronika I

SNP

1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

R

M

R

T

1

3

3

3

A1

A1

A1

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

US-NNP

US-NNP

2

1

A1

A1

 

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

1

A1

 

Elektrotehnika 2

PS

1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

C

3

1

A1

A1

 

Energetska elektronika

A

2

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

17

25

12

A1

A2

A2

 

Kablovski i optički kom.sistemi

T-NNP

3

A2

 

Kola za obradu signala

T-NNP

1

A2

 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

A2

 

Kvantna i  statistička fizika

M-NNP

1

A2

 

Materijali  za elektroniku

Os.akad.stud.

1

A2

 

Merenja u elektronici

E

1

A2

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

2

A1

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

2

A1

 

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

T

T

1

2

A2

A2

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

3

A2

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Os.akad.stud.

R-NNP

5

3

A2

A2

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

2

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

4

2

1

A2

A2

A2

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Os.akad.stud.

PS

1

1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Os.akad.stud.

1

A1

 

Prenos električne energije

EEN-NNP

2

A2

 

Prenos i distribucija električne energije

I

1

A2

 

Projektovanje elektronskih kola

E

2

A2

 

Proj.telekomunikacionih sistema

Proj.telekomunikacionih sistema

T

T-NNP

1

1

A2

A2

 

Sinteza mreža

A

2

A2

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A1

 

Teorija sistema

US-NNP

3

A2

 

 

Datum: Nedelja,  15.05.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

1

1

2

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

6

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Os.akad.stud.

Os.akad.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

6

2

4

4

1

3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna elektronska kola

ET

1

A1

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

2

A1

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

3

A1

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža 

EEN-NNP

4

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

PS

1

A1

 

Elektromagnetika

R

1

A1

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Os.akad.stud.

T-NNP

1

6

A1

A1

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A1

 

Elektronsko poslovanje

R-NNP

1

A1

 

Identifikacija sistema

A

1

121

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

3

121

 

Medicinska instrumentacija

PS

1

A1

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

M-NNP

Os.akad.stud.

US-NNP

1

1

1

A1

A1

A1

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

2

A1

 

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

ET

T

T-NNP

1

1

1

A1

A1

A1

 

Mobilni i distribuirani informacioni sistemi

R-NNP

1

A1

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

1

A1

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: Nedelja,  15.05.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Ispitivanje električnih mašina
Ispitivanje električnih mašina
Ispitivanje električnih mašina
I
EEN-NNP
I
1
2
1
121
121
121
 

Odabrana poglavlja iz el.energ. postrojenja

EEN-NNP

3

A1

 

Odabrano poglavlje iz el.mot. pogona

EEN-NNP

5

A1

 

Operativni sistemi

R-NNP

2

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

2

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

2

A1

 

Osnovi automatike

A

1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

1

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

6

A1

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R

R-NNP

1

3

A1

A1

 

Projekat/zavrpni ispit

R-NNP

1

527

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A1

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

R

Os.akad.stud.

R-NNP

1

1

4

A1

A1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

Satelitska i kablovska televizija

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

T-NNP

T-NNP

2

1

1

A1

A1

A1

 

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

2

121

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

R-NNP

1

2

527

527

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Timski projekat

T-NNP

1

527

 

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

1

A1

 

Upravljanje energetskim sistemima

A

1

A1

 

Upravljanje projektima

R-NNP

2

527

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

C

A

B

C

1

6

13

13

A1

A1

A1

A1

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

6

A1

 

 

  Datum: Ponedeljak,  16.05.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
3
A3
 

Diskretna matematika

R-NNP

2

A3

 

Električne mašine II

I

1

121

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

1

1

Lab

Lab

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Os.ak.stud

R-NNP

9

5

A3

A3

 

Matematika III

Os.ak.stud

1

A3

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

2

4

1

A3

A3

A3

 

Osnovi elektrotehnike

B

1

A3

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A Os.ak.stud

B Os.ak.stud

C Os.ak.stud

A

C

20

24

16

3

5

A4

Č1

Č2

A3

A3

 

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

1

121

 

Strukture podataka

R-NNP

2

A3

 

Strukture  i baze podataka

Strukture  i baze podataka

Strukture  i baze podataka

RTI

R

R

1

1

10

A3

A3

A3

 

Telekomunikacioni sistemi

T

1

A3

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

4

A3

 

Video komunikacije

T-NNP

1

A3

 

Web programiranje

Web programiranje

R-NNP

R-NNP

1

7

Lab

lab