R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak junskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 14.06.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Računarsko projektovanje u el.energetici

IE

1

A1

 

Organizacija računara

Organizacija računara

R

RTI

2

1

A1

A1

 

 

Arhitektura i organizacija računara

B-RI

53

A1

 

 

Arhitektura računara

R-NNP

24

A2

 

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R

R-NNP

RTI

1

47

1

A2

A2

A1

 

 

Algoritmi i arh.spec.rač. sistema

RTI

2

A1

 

 

Industri.nadzorno-upravljački sistemi

E-NNP

6

A1

 

 

Obrada video signala

E-NNP

12

A3

 

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A3

 

 

Obrada  audio signala

Obrada  audio signala

E-NNP

B-EMT

3

1

A3

A3

 

 

Programiranje ind. kontrolera

E-NNP

4

A3

 

 

Sistemi za rad u realniom vremenu

E-NNP

1

A3

 

 

Projektovanje elektromotornih pogona

EEN-NNP

4

A3

 

 

Nanotehnologije

M-NNP

14

A1

 

 

Sistemi besprekidnog napajanja

T-NNP

6

A4

 

 

Koherentni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

4

A4

 

 

Mobilni komunikacioni sistemi

T-NNP

21

A4

 

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

30

A4

 

 

Računarom objedinjena proizvodnja

US-NNP

20

A1

 

 

 

Datum: 15.06.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                                                             

TAU

A

1

A1

 

Numerička analiza

Numerička analiza

I

T

1

1

A1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

R

RTI

2

1

A1

A1

 

Matematički metodi

US-

2

A1

 

Računarske telekomunikacije

RTI

1

A1

 

Osnovi fotografije

SS

1

233

 

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

Metrologija el. veličina

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

B-MIM

B-EEN

B-US

US-NNP

5

1

2

4

11

7

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Električna i elektronska merenja

Električna i elektronska merenja

B-EMT

T-NNP

7

1

A2

A2

 

Računarska enimacija II

E-NNP

1

233

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

18

A1

 

DSP arhitekture i algoritmi

E-NNP

7

A1

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

2

A1

 

Automatizacija ind.postrojenja

EEN-NNP

6

A1

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

12

Č1

 

Prelazni proc.u el. maš.-kolokvijum

 

25

Č1

 

Fizika i dijagnostika otkaza

M-NNP

14

A3

 

Elektron. komponente

Elektron. komponente

M-NNP

US-NNP

2

5

A3

A3

 

Integrisani senzori

M-NNP

5

A3

 

Optoelektronika

M-NNP

14

A3

 

Bežični pristup internetu

T-NNP

1

A3

 

Programabilni logički kontroleri

Programabilni logički kontroleri

Programabilni logički kontroleri

B-EEN

B-US

US-NNP

25

18

3

Lab

Lab

Lab

 

Programski jezici

Programski jezici

B-RI

R-NNP

79

3

A3

A4

 

Mikroračunarski sistemi

Mikroračunarski sistemi

B-RI

R-NNP

39

15

A2

525

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

16

A3

 

Skladištenje pod.i otkrivanje znanja

R-NNP

12

A1

 

Geometrijsko modelovanje

R-NNP

3

A1

 

Raz. sis.softvera i sist. programiranje

R-NNP

29

A1

 

Pretraživanje informacija

R-NNP

2

A1

 

Širokopojasne mreže za pristup

SS

1

A2

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

17

A2

 

Mikrotalasni filtri i pojačavači

T-NNP

6

A2

 

Servisna robotika

US-NNP

28

A4

 

Programiranje industrijskih kontrolera

US-NNP

5

Lab

 

Tehnika zaštite

IE

1

A1

 

Telekomunikacione mreže-kolokvijum

 

 

A4

 

 

Datum: 15.06.2012. godine

Vreme: 14,00 sati 

Prenos električne energije- III kolokvijum

 

 

A1

 

 

Datum: 16.06.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Baze podataka-kolokvijum


 

 

 

521

522

 

 

Datum: 18.06.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                            

Matematika II-kolokvijum
 
 
A1
A2
A3
Č1
Č2
131
231
431
531
525
 
Operaciona istraživanja-kolokvijum
 
 
A1
 
Transformatori i maš. jedno.struje-kolokvijum
 
 
A1
 
Fizička elektronika
Fizička elektronika
Fizička elektronika
B
C
M
1
1
2
A1
A1
A1
 

Merenja u elektronici

A

1

A1

 

Mikroprocesorski  sistemi

Mikroprocesorski  sistemi

E

T

2

1

A2

A2

 

Mikroprocesori i mikkroračunari

ET

1

A2

 

Multimedijalne komunikacije

E-NNP

6

A2

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

1

A2

 

Studijska audiotehnika

E-NNP

14

A3

 

Specijalni elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

38

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

I

EEN-NNP

1

6

A1

A1

 

Mikroelektromehaničke komponente i sistemi

M-NNP

5

431

 

Simulacija i modelovanje u mikroelektronici

M-NNP

5

431

 

Modelovanje i simulacija sistema

T-NNP

23

525

 

Merenje u mikroelektronici

M-NNP

15

A2

 

Električni SPICE modeli komponenata

M-NNP

14

525

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

B-EMT

B-M

7

7

A3

A3

 

Mikrocesorska tehnika

B-EMT

8

A3

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

B-RI

R-NNP

82

6

A1,A3

A2,525

 

Teorija grafova

R-NNP

1

A1

 

Telekomunikacione mreže

Telekomunikacione mreže

B-T

T-NNP

1

15

Č1

Č1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

B-US

US-NNP

US-NNP

5

6

5

A2

A2

A2

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

R-NNP

T-NNP

13

5

A3

A3

 

Projektni obrazci

R-NNP

28

A2

 

Računarske komunikacije

Računarske komunikacije

SS

T-NNP

1

3

A1

A1

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

9

A2

 

Satelitski komunikacioni sistemi

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

8

4

A2

A2

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Telemetrija

US-NNP

5

A1

 

SCADA sistemi

US-NNP

7

Lab

 

Teleupravljanje

US-NNP

10

Lab

 

Elektroenergetska postrojenja-II kolokvijum

 

 

A3

A3

A3

 

 

Datum: 18.06.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

47

A1