R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak Junskog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 20.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Transformatori i mašine jednosmerne struje-kolokvijum

 

 

A1

 

Testiranje elektronskih kola

E

1

A1

 

Paralelni rač. sistemi

RTI

3

A1

 

Paralelni sistemi

R-NNP

13

A1

 

Poluprovodničke komponente

Osn.akad.stud.

6

A1

 

Projektovanje el. sistema

E-NNP

6

A1

 

Konstrukcija i održavanje el.uređaja

PS

1

A1

 

Mobilni i distributivni inf.sistemi

R-NNP

28

A1

 

Geografski inf. sistemi i tehnologije

R-NNP

4

A3

 

Proj.RF i mikrotal. kola  i sklopova

T-NNP

3

A3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

3

A3

 

Optoelektronski kom.sistemi

Optoelektronski kom.sistemi

T-NNP

T-NNP

15

2

A3

A3

 

Radiodifuzni sistemi

T-NNP

6

A3

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

2

A3

 

Projektovanje informacionih sistema

US-NNP

14

A3

 

 

Datum: 20.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

Bežični komunikacioni sistemi-kolokvijum

 

 

A1

 

Elektrane

EEN-NNP

40

A1

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A1

 

 

Datum: 21.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                              

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

C

A

B

C

2

1

26

31

26

A1

A1

A1

A2

A3

 

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

R-NNP

T-NNP

56

1

Č1

Č2

 

Računarstvo i informatika

SS

1

Č1

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

4

Č1

 

Elektro energetski pretvarači-kolokvijum

 

56

A1

A3

 

Tehnička akustika

SS

1

A3

 

Elektroakustika

Elektroakustika

Elektroakustika

T

T

E

6

2

1

A3

A3

A3

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

20

A2

 

Obrada med. slike

E-NNP

17

A3

 

Projektovanje el. Kola

E-NNP

4

A3

 

Računarska animacijaI

E-NNP

16

233

 

Kamera

E-NNP

3

233

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

4

A3

 

Labaratorijski praktikum V

PS

1

Lab

 

 

Datum: 21.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Satelitska i kablovska televizija

T-NNP

7

A1

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

US-NNP

7

A1

 

Električna vuča

EEN-NNP

6

A1

 

Modeliranje i sim. dinam.sistema

Modeliranje i sim. dinam.sistema

Modeliranje i sim. dinam.sistema

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

5

16

19

A1

A1

A1

 

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Osn.akad.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

16

10

6

15

A1

A3

A3

A3

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Osn.akad.stud.

2

9

A3

A3

 

Osnovi mikroelektronike

M-NNP

5

A3

 

 

Datum: 22.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Društvo i održivi razvoj

Društvo i održivi razvoj

A

Osn.akad.stud.

1

10

А3

А3

 

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

A

C

A

B

C

SS

1

1

100

98

98

2

А3

А3

А3

А3

А3

А3

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

RTI

R

R-NNP

Osn.akad.stud.

1

2

9

7

А1

А1

А1

А1

 

Mobilni i bežični informacioni sistemi

RTI

1

А1

 

Sistemi za akviziciju

T

1

А1

 

Prenos i distribucija el. energije

I

1

А1

 

Adaptivna obrada signala

E-NNP

7

А1

 

Svetlost i slika

E-NNP

1

А1

 

Digitalna mikroelektronika

M-NNP

16

А1

 

Projektovanje integrisanih kola

M-NNP

2

А1

 

Testiranje hardvera

R-NNP

5

А1

 

Medicinska informatika

R-NNP

1

А1

 

Električne mašine

US-NNP

5

А1

 

Inteligentni sistemi i mašine

US-NNP

19

А1

 

Računarski upravljački sistemi

US-NNP

2

L-24

 

 

 

 

Datum: 22.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Optika

T-NNP

4

А1

 

Telekomunikacije

Osn.akad.stud.

18

А1

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

2

А1

 

Komutacije i rutiranje

T-NNP

3

А1

 

Zaštita informacija

T-NNP

2

А1

 

Kodovanje i kompresija signala

T-NNP

2

А1

 

 

Datum: 23.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati  

Interakcija-čovek računar

R-NNP

26

A1

 

Elektrotermija-kolokvijum

 

 

A1

 

Sistemski softver

Sistemski softver

RTI

R

2

4

A1

A1

 

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

B

5

1

A1

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

B

EEN-NNP

1

2

5

A1

A1

A1

 

Električna kola

Osn.akad.stud.

10

A1

 

Teorija kola

US-NNP

7

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

M

R

A

2

2

1

A2

A2

A2

 

Osnovi telekomunikacija

Osnovi telekomunikacija

T-NNP

E

2

1

А2

A2

 

Napredne tehnike baze podataka

R

1

A2

 

Embedded sistemi

E-NNP

8

A2

 

Projektovanje dig.int.kola

E-NNP

1

A2

 

Izvori za napajanje

E-NNP

1

A2

 

Komponente snage

M-NNP

6

A1

 

Integrisani mikrosistemi

M-NNP

14

A1

 

Nanoelektronika

M-NNP

2

A1

 

Računarska animacija

PS

1

233

 

Kompleksnost algoritma

R-NNP

10

A1

 

Napredne baze podataka

R-NNP

2

A3

 

Komunikacione tehnike

SS

3

A3

 

Telekomunikacioni sistemi II

T-NNP

1

A3

 

Kola za obradu signala

T-NNP

9

A3

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

3

1

A3

A3

 

Audiotehnika

T-NNP

3

A3

 

Uvod u robotiku

US-NNP

15

A3

 

Multivarijabilni sistemi

US-NNP

7

A3

 

 

Datum: 23.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati  

Sistemi besprekidnog napajanja

EEN-NNP

53

A1

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

Osn.akad.stud.

7

A1

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

18

A2

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

63

A1

 

 

 

 

Datum: 24.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati  

Mikroprocesori i mikroračunari

Mikroprocesori i mikroračunari

ET

PS

1

2

A1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

3

2

A1

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

RTI

A

R-NNP

I

R

1

1

10

3

2

A1

A1

A1

A1

A1

 

Optoelektronika

M-NNP

14

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

B

A

B

C

1

32

25

35

A1

А1

А2

А3

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

12

6

4

А2

А2

А2

 

Razvoj PC aplikacija za poslovanje

E-NNP

1

А1

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

9

А1

 

RF elektronika

E-NNP

6

А1

 

Računarska animacija II

E-NNP

2

233

 

DSP arhitekture i algoritmi

E-NNP

9

А1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

2

А1

 

Numeriča analiza

M-NNP

1

А1

 

Teorija grafova

R-NNP

15

А1

 

Simulacija i mod.u mikroelektronici

M-NNP

16

А3

 

Obračun troškova proizvodnje

Obračun troškova proizvodnje

US-NNP

PS

12

1

А3

А3

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

16

А2

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

4

А2

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

25

Č1

 

Paketske komunikacije

T-NNP

17

A1

 

Kodovanje

T-NNP

3

A2

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

4

A2

 

Simulacija dinamičkih sistema

US-NNP

1

L-24

 

Digitalni SAU

US-NNP

1

A3

 

Teleupravljanje

US-NNP

9

L-24

 

Mikroelektronske tehnologije

M-NNP

6

А3

 

 

Datum: 24.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati  

Organizacija računara

Organizacija računara

R

RTI

4

1

A1

A1

 

Arhitektura i organizacija računara

Osn.akad.stud.

38

A1

 

Arhitektura računara

R-NNP

17

A1

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

4

А1

 

Ispitivanje el. mašina

Ispitivanje el. Mašina

I

EEN-NNP

1

9

121

121

 

 

 

 

 

 

Datum: 25.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Televizija

Televizija

E

T-NNP

2

2

A1

A1

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

PS

R-NNP

T-NNP

2

1

19

3

A1

A1

A1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

15

11

11

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

91

96

86

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

 

Projektovanje VLSI

E

1

A1

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

PS

5

3

1

A1

A1

A1

 

Obrada audio signala

E-NNP

14

A1

 

Kodovanje i kompresija

E-NNP

13

A2

 

Materijali za elektroniku

Materijali za elektroniku

M-NNP

Osn.akad.stud.

2

2

A2

A2

 

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

7

A2

 

Teorija telekomunikacija

Teorija telekomunikacija

Osn.akad.stud.

T-NNP

7

5

A2

A2

 

Mikrokontroleri

R-NNP

5

A1

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

3

A2

 

Upravljačko računovodstvo

US-NNP

7

A4

 

Kola za obradu signala

SS

1

A4

 

Kablovski i optički kom. sistemi

T-NNP

9

A4

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

7

A4

 

Mernja u optičkim komunikacijama

T-NNP

6

A4

 

Teorija sistema

US-NNP

1

A4

 

Projektovanje SAU

US-NNP

4

A4

 

Komer.sof.za sim.dinam.sistema

US-NNP

15

L-24

 

 

Datum: 25.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Transformatori i mašine jed.struje

Transformatori i mašine jed.struje

EEN-NNP

Osn.akad.stud

14

26

A1

A2

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

59

A1

A2