R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak Junskog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 27.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Distributivne i industrijske mreže-kolokvijum

 

 

A1

 

Teorija telekomunikacija

T

1

A1

 

Proj. sof.korišćenjem proj. obrazaca

Proj. sof.korišćenjem proj. obrazaca

RTI

R

1

2

A1

A1

 

Sistemi visoke pouzdanosti

Sistemi visoke pouzdanosti

RTI

R

1

1

A1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

14

A1

 

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

T-NNP

R-NNP

T-NNP

15

20

5

A1

A1

A1

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

4

A1

 

Sinteza mreža i obrada signala

T

1

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Internet i Web  tehnologije

E-NNP

6

A3

 

Studijska audiotehnika

Studijska audiotehnika

E-NNP

T-NNP

16

12

A1

A1

 

Telekomunikacije u elektroenergetici

EEN-NNP

29

A1

 

Prelazni procesi uel. mašinama

EEN-NNP

43

A2

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

1

A3

 

Mikroel. meh.komponente i sistemi

M-NNP

16

A4

 

Tehnologije mikrosistema

M-NNP

1

A3

 

Projektovanje VLSI

M-NNP

1

A3

 

Objek.orjen.tehnike projek. sistema

Osn.akad.stud.

22

A4

 

Osnovi optike

Osn.akad.stud.

7

A1

 

Mobilni kom. sistemi

R-NNP

9

A3

 

Operativni sistemi

R-NNP

9

A3

 

Web programiranje

R-NNP

69

Lab

 

Internet tehnologije

T-NNP

15

Lab

 

Multimedijalni sistemi

R-NNP

35

A3

 

Spektralne metode

R-NNP

2

A3

 

Digitalna obrada signala

SS

2

A3

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

4

A3

 

Multipleksni prenos signala

T-NNP

4

A4

 

Modeliranje dinamičkih sistema

US-NNP

1

A4

 

Scada sistemi

US-NNP

1

L-24

 

Servo sistemi

US-NNP

19

A4

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

5

A4

 

Datum: 28.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Računarska grafika

Računarska grafika

RTI

R-NNP

7

22

A1

A1

 
Baze podataka-usmeni
 
 
L-521
 

Razvoj sist.softvera i sis.prog.

R-NNP

28

A3

A4

 

Niskotemperaturna elektronika

Niskotemperaturna elektronika

M

M

1

1

A1

A1

 

Dinamika mehanizama i mašina

A

1

A2

 

Električne mašine I

I

1

121

 

Arhitekture mikrosistema

Arhitekture mikrosistema

M

M-NNP

1

13

A4

A4

 

Merenja u elektronici

Merenja u elektronici

RTI

T

1

1

A2

A2

 

Web programiranje

R

3

A1

 

Internet tehnologije

R-NNP

6

A1

 

Obrada video signala

E-NNP

18

Č1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

11

Č2

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

E-NNP

M-NNP

A

B

C

US-NNP

2

5

105

111

99

21

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

525

131

231

431

 

Elektrotehnički materijali

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

2

4

A3

A3

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

13

A2

 

Visoko naponska merenja

EMK-NNP

2

A3

 

Fizika i dijagnostika otkaza

M-NNP

3

A3

 

Integrisani senzori

M-NNP

16

A3

 

Projketovanje materijala za elektroniku

Osn.akad.stud.

8

A3

 

Ugradjeni računarski sistemi

R-NNP

5

A3

 

Indust. upravljačko-nadzorni sistemi

PS

1

A3

 

Rač.merno inf. sistemi u industriji

EEN-NNP

3

A2

 

Antene i prostiranje

T-NNP

6

A4

 

Teorija informacija

Teorija informacija

T-NNP

T-NNP

2

1

A4

A4

 

Optičke mreže

T-NNP

1

A4

 

Identifikacija sistema

US-NNP

2

A1

 

Računarom objedinjena proizvodnja

US-NNP

15

A1

 

 

Datum: 29.06.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Elektrotehnike I

Elektrotehnike I

Elektrotehnike I

A

B

C

4

3

6

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

39

46

40

A1

A2

Č1

Č2

 

Elektrotermija

EEN-NNP

12

131

 

Distributivne i industrijske mreže

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

8

25

131

231

 

Komunikacioni sistemi

Komunikacioni sistemi

ET

T

1

1

131

131

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Osn.akad.stud.

Akad.studije

Akad.studije

PS

R-NNP

T-NNP

US-NNP

3

10

7

18

26

1

10

10

10

A3

A3

A3

A4

A4

A4

525

525

525

 

Tehnike i metode programiranja

R

3

A4

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E

E-NNP

US-NNP

2

1

2

3

A3

A3

A3

A3

 

Mikrotalasna tehnika

T

1

A3

 

Projektovanje RF arhitektura

E-NNP

3

A3

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

2

A3

 

Sistemi za akviziciju podataka

E-NNP

6

A3

 

Alati za multimediju

E-NNP

7

A1

 

Modelovanje el.mašina i pogona

EEN-NNP

6

A1

 

Industrijski sist.za mer. i kontrolu

EEN-NNP

23

A1

 

Merenja u mikroelektronici

M-NNP

14

A3

 

Testiranje i kvalitet softvera

R-NNP

16

Č1

 

Prepoznavanje uzoraka

R-NNP

26

A4

 

Napredne met.za obradu slike-internet

R-NNP

12

525

 

Modeliranje i simulacija sistema

T-NNP

23

A2

 

Internet preko WDM mreže

T-NNP

12

A1

 

Bežične pristupne mreže

T-NNP

6

A1

 

Upravljanje proc.u realnom vremenu

US-NNP

24

A1

 

 

Datum: 30.06.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

T

T

ET

T-NNP

1

1

1

12

A1

A1

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

6

A1

 

Tehnika  zaštite

Tehnika  zaštite

I

I

1

2

A1

A1

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R

R

1

1

A1

A1

 

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

A

B

C

11

5

10

88

92

86

A1

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

525

131

231

431

531

 

Arhitekture mikrosistema

E-NNP

1

A2

 

Tehnika konverzije

E-NNP

1

A2

 

Prenos el. energije

Prenos el. energije

EEN-NNP

Osn.akad.stud

6

18

A2

A2

 

Elektroenergetska postrojenja

EEN-NNP

39

A3

A4

 

Eksploatacija el.energ.mreža

EEN-NNP

13

525

 

Inteligentne komponente snage

M-NNP

11

A1

 

Karakterizacija mikroel. komponenata

M-NNP

2

A4

 

Digitalna obrada signala

Osn.akad.stud.

17

A1

 

Programski jezici

Programski jezici

Programski jezici

Programski jezici

Osn.akad.stud

R-NNP

R

RTI

59

19

4

1

A1

A2

A2

A2

 

Kreizarnje i održavanje Web aplikacije

PS

2

A1

 

Sklad.podataka i otkrivanje znanja

R-NNP

15

A1

 

Autoelektronika

T-NNP

5

A1

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

6

A1

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

19

A2

 

Mikrotalasna tehnika

T-NNP

2

A2

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

3

A2

 

Distribuirano rač. upravljanje

US-NNP

2

L-24

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

US-NNP

US-NNP

4

23

Č1

Č2

 

Programiranje industrijskih kontrolera

US-NNP

1

L-24

 

 

Datum: 01.07.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Osvetljenje

EEN-NNP

14

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

A

E

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

US-NNP

1

4

14

24

2

A1

A1

A1

A1

A1

 

Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija

R

R-NNP

4

78

A1

A3

 

Web dizajn

E-NNP

19

A1

 

Atomobilska elektronika

E-NNP

4

A1

 

Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka

E-NNP

Osn.akad.stud

R-NNP

T-NNP

1

60

22

5

A1

A3

A4

A2

 

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

10

8

4

A1

A1

A1

 

Matematika

M-NNP

4

A2

 

Komponente za telekomunikacije

Osn.akad.stud

8

A2

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

5

A2

 

Mikrotalasni filtri i pojačavači

T-NNP

10

A2

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

4

A3

 

Dinamika mehanizama i mašina

US-NNP

1

A2