R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak Junskog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 02.07.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

SNP

A

B

A

B

C

1

4

1

90

88

82

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

18

11

17

525

531

431

 

Matematika 1

PS

1

A1

 

Regulacija EMP

Regulacija EMP

A

US-NNP

1

5

A1

A1

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

6

A2

 

Videosistemi

E-NNP

1

A3

 

SAU

EEN-NNP

3

A4

 

Softvre za sim.dinamičkih sistema

EEN-NNP

9

L-24

 

Fotografija

Os.akad.stud.

15

233

 

Matematički metodi u računarstvu

Os.akad.stud.

6

A1

 

Osnovi mikrotalasne tehnike

Os.akad.stud.

7

A1

 

Linearni SAU

Linearni SAU

Os.akad.stud.

US-NNP

16

1

A3

A3

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

8

А1

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

14

А1

 

Koherentni telekom.sistemi

T-NNP

7

А1

 

Datum: 04.07.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Strukture i baze podataka

Strukture i baze podataka

Strukture i baze podataka

R

R

R

2

2

9

A1

A1

A1

 

Radiodifuzni sistemi

T-NNP

6

A1

 

Videokomunikacije

T-NNP

1

A1

 

Radiokomunikacije

E-NNP

29

525

 

Strukture podataka

Strukture podataka

Os.akad.stud.

R-NNP

40

31

A1

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

7

2

5

A3

A3

A3

 

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

SS

35

37

27

1

A3

A4

Č1

Č2

 

Montaža

E-NNP

18

233

 

Kvantna i statistička fizika

M-NNP

5

Č2

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

E-NNP

M-NNP

R-NNP

US-NNP

13

1

35

4

527

527

527

527

 

Projekat/završni ispit

R-NNP

13

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

12

527

 

Organiz. i uprav. projektima

T-NNP

1

527

 

Timski projekat

T-NNP

33

527

 

Matematika 3

Matematika 3

Os.akad.stud.

Os.akad.stud.

10

3

A1

A1

 

Mehatronika

SS

2

A2

 

Elektronska merenja

US-NNP

9

A3

 

Internet upravljanje

US-NNP

13

A4

 

Datum: 05.07.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Projektovanje el. kola

Projektovanje el. kola

Projektovanje el. Kola

Projektovanje el. kola

T

Os.akad.stud.

E

T

1

7

1

1

A1

A1

A1

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A1

 

Električne mašine II

I

1

A4

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

11

A4

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

11

A4

 

Integrisana kola sa mešovitim signalima

E-NNP

6

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

E-NNP

60

4

A1

A2

 

Objektno-orjentisano projektovanje

R-NNP

36

A2

 

Objektno-orjentisano proj. sistema

PS

1

A2

 

Bežični komunikacioni sistemi

T-NNP

28

A3

 

 

Datum: 06.07.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u telekomunikacijama

T

T

1

2

A1

A1

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Os.akad.stud.

R-NNP

24

6

A1

A1

 

Fazilogika-internet predmet

R-NNP

25

A1

 

Osnovi fotografije

SS

2

233

 

Veštačka inteligencija

Veštačka inteligencija

R

R-NNP

4

78

A3,A1

A2

 

Industrijski nadzorno-upravljački sistemi

E-NNP

4

A2

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

11

A3

 

Elektromagnetika

EEN-NNP

4

A3

 

Odabrana poglavljaiz el.mot. pogona

EEN-NNP

39

A4

 

Upravljanje el.energ. pretvaračima

EEN-NNP

3

A4

 

Nanotehnologije

M-NNP

2

A4

 

Optičke komunikacije

T-NNP

5

A2

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

3

A4

 

Računarski merno-inf.sistemi u industriji

US-NNP

4

A4

 

Matematika 4

Os.akad.stud.

7

A1