UNIVERZITET U NIŠU

ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ

Niš, 03.04.2012. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

I kolokvijumi sa I i II godine studija u letnjem semestru školske 2011/2012. godine polagaće se prema sledećem rasporedu:

 

Letnji semestar

 

I godina

                              

- Algoritmi i programiranje                                Utorak,            10.04.2012.  godine u 14,00 sati

- Osnovi elektrotehnike II                                 Četvrtak,          12.04.2012.  godine u 14,00 sati 

- Elektronske komponente                                Ponedeljak,      23.04.2012. godine u 16,00 sati

- Matematika II                                                Subota,            28.04.2012.  godine u 09,00 sati

 

II i ostale godina

 

- Elektrotermija                                                            Sreda,         04.04.2012.  god. u 14,00 sati

- Prenos električne energije                                           Petak,        06.o4.2012.  god. u 14,00 sati

- Strukture podataka                                                    Petak,        06.04.2012.  god. u 10,00 sati

- Digitalna elektronika                                       Subota,       07.04.2012.  god. u 09,00 sati

- Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema     Ponedeljak, 09.04.2012. god. u 14,00 sati

- Programski jezici                                                        Utorak,       10.04.2012.  god. u 14,00 sati

- Digitalna obrada signala                                              Utorak,       10.04.2012.  god. u 14,00 sati

- Odabrana poglavlja iz elektroenerg. Postrojenja          Četvrtak,    12.04.2012.  god. u 14,00 sati

- Optoelektronski komunikacioni sistemi                       Četvrtak,    12.04.2012.  god. u 09,00 sati 

- Matematika IV                                                           Sreda,         18.04.2012.  god. u 09,00 sati

- Transformatori i mašine jednosmerne struje     Utorak,       24.04.2012.  god. u 14,00 sati

 

 

                                    ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

                                                                                                     P r o d e k a n

                                                                                

           Prof. dr Dragan Tasić, s.r.