R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak januarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 03.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Strukture i  komponente za VLSI

M

1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

R

A

R

T

1

1

2

1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

T

T

T-NNP

1

1

8

A1

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije 1

Digitalne telekomunikacije 1

Osn.akad.stud.

T-NNP

7

2

A1

A1

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

6

A1

 

Sistemski softver

R

1

A1

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

8

3

10

A1

A1

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

EEN-NNP

3

3

A1

A1

 

Teorija kola

US-NNP

14

A3

 

Električna kola

Električna kola

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

46

47

A3

A4

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

I

EEN-NNP

2

1

A4

A4

 

Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

E-NNP

Osn.akad.stud.

1

1

A3

A3

 

Svetlost i slika

E-NNP

6

233

 

Embedded sistemi

E-NNP

2

A2

 

Projektovanje dig. integris. kola

E-NNP

5

A1

 

Analiza el.energ.mreža

EEN-NNP

52

A2

 

Komponente snage

M-NNP

5

A1

 

Memorijske komponente

M-NNP

14

A2

 

Novi materijali i tehnologije

M-NNP

8

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Osn.akad.stud.A

Osn.akad.stud.B

Osn.akad.stud.C

5

4

6

A1

A1

A1

 

Kompleksnost algoritma

R-NNP

1

Č1

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

1

Č1

 

Napredne baze podataka

R-NNP

35

Č1

 

Kola za obradu signala

T-NNP

5

Č1

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

T-NNP

13

Č1

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

5

Č1

 

Audiotehnika

T-NNP

5

Č1

 

Telekomunikacioni sistemi II

T-NNP

5

A1

 

Distribuirano računarsko upravljanje

US-NNP

6

L-24

 

Merenja neelektričnih veličina

US-NNP

2

Č2

 

Računarski merno inf.sist.u industriji

US-NNP

19

Č2

 

Upravljanje procesima u real. vremenu

US-NNP

1

Č1

 

 

Datum: 04.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

7

3

A1

A1

 

Diskretni SAU-kolokvijum

 

 20

A1

 

RF elektronika

RF elektronika

E-NNP

Osn.akad.stud.

2

17

A1

A1

 

Montaža

E-NNP

3

233

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

8

A1

 

Prepoznavanje uzoraka

R-NNP

3

A1

 

 

Datum: 06.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

16

12

13

A1

A2

A1

 

Matematika II

Matematika II

A

SNP T

4

1

A1

 

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

Matematika-odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

4

4

5

231

431

531

 

Matematički metodi u računarstvu

Osn.akad.stud.

66

525

 

Mehatronika

Osn.akad.stud.

14

A2

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Osn.akad.stud.A

Osn.akad.stud.B

Osn.akad.stud.C

108

100

107

A3

A4

Č1

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

8

Č2

 

Matematika

SS

1

121

 

Osnovi elektronike-kolokvijum

EEN-NNP

 

A1

A2

 

 

Datum: 06.02.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Električna kola i signali-kolokvijum

 

 

A1

 

 

Datum: 06.02.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Elektroenergetske komponente

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

5

25

A1

A1

 

 

Datum: 07.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

M

T

E-NNP

Osn.akad.stud.E

Osn.akad.stud.R

Osn.akad.stud.US

PS

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

1

14

8

84

1

1

11

8

12

A1

A1

A1

A1

A4

A4

A4

A4

A3

A3

 

 

Paralelni računarski sistemi

R

6

525

 

Paralelni sistemi

R-NNP

63

A2

 

Izvori za napajanje

E-NNP

6

A1

 

Web programiranje

R-NNP

10

Lab

 

Internet tehnologije

Internet tehnologije

R-NNP

T-NNP

19

5

Lab

Lab

 

Multipleksni prenos signala

T-NNP

1

A1

 

 

Datum: 08.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Prenos električne energije

EEN-NNP

IE

8

2

A1

A1

 

Softver za sim.din.sistema

EEN-NNP

37

L-24

 

Tehnologije mikrosisteme

Osn.akad.stud.M

8

A1

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

78

A1

A2

 

 

Datum: 08.02.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                

Elektromagnetika

EEN-NNP

 

A1