R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak januarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 09.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Programski jezici

Programski jezici

Programski jezici

R

R-NNP

RTI

1

7

1

A1

A1

A1

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osn.akad.stud.E

Osn.akad.stud.M

Osn.akad.stud.EEN

Osn.akad.stud.T

Osn.akad.stud.US

10

7

64

17

57

A1

A1

A1

A2

A3

 

Elektronika

Elektronika

Elektronika

M-NNP

US-NNP

E-NNP

1

3

1

A1

A1

A!

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

Elektronska merenja

BolonjaRI

Osn.akad.stud.

US-NNP

US-NNP

28

18

2

3

A4

A4

A1

A1

 

Multimedijalni sistemi

Multimedijalni sistemi

Osn.akad.stud.

R-NNP

17

2

A1

A1

 

Elektrotermija

I

1

A1

 

Ekspoatacija el.energ mreža

kolokvijum

 

A1

 

 

Datum: 09.02.2012. godine

Vreme: 13,00 sati                

Objektno-orjentisano programiranje-usmeni

 

 

A1

 

 

Datum: 10.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

Osn.akad.stud.R

PS

R-NNP

T-NNP

1

47

1

23

4

A1

A1

A1

A2

A2

 

Električna kola i signali

Osn.akad.stud.T

20

A2

 

Obrada signala u telekomunikacijama

Osn.akad.stud.T

7

A2

 

Regulacija el.mot. pogona

Regulacija el.mot. pogona

US-NNP

IE

18

1

A1

A1

 

Internet upravljanje

US-NNP

2

A1

 

 

Datum: 11.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati                

Fizika

Fizika

Fizika

Fizika

B

Osn.akad.stud.A

Osn.akad.stud.B

Osn.akad.stud.C

1

117

107

116

A1

A2

A3

A4

Č1

Č2

525

 

Opšta Fizika

Opšta Fizika

Opšta Fizika

A

B

C

4

2

7

131

231

431

 

Kvantna i statistička fizika

M-NNP

1

531

 

Digitalna integrisana kola

Digitalna integrisana kola

E-NNP

Osn.akad.stud.

7

9

A1

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A1

 

Ispitivanje električnih mašina

Ispitivanje električnih mašina

I

EEN-NNP

1

11

121

121

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

R

Osn.akad.stud.

Osn.akad.stud.

R-NNP

2

77

42

14

A1

A1

A2

A3

 

Osnovi analize signala i sistema

Osn.akad.stud.

33

A4

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

10

A1

 

Elektroenergetske komponente

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

Osn.akad.stud.

5

25

A4

A4

 

 

Datum: 13.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

A

B

C

12

7

8

1

8

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

EEN-NNP

IE

Osn.akad.stud.

43

1

17

A1

A2

A2

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

23

A2

 

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Osn.akad.stud.E

Osn.akad.stud.M

Osn.akad.stud.EEN

Osn.akad.stud.T

Osn.akad.stud.US

4

2

32

10

35

A3

A3

A3

A4

A4

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Osn.akad.stud.RI

R-NNP

44

22

A3

A4

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

US-NNP

7

6

10

6

11

527

527

527

527

527

 

Upravljanje projektima

R-NNP

70

527

 

Timski projekat

T-NNP

15

527

 

Projekat/završni ispit

R-NNP

5

527

 

Organizacija i up.projektima

T-NNP

3

527

 

 

 

 

 

Datum:14.02.2012. godine

Vreme: 09,00 sati

Digitalni SAU

Digitalni SAU

US-NNP

Osn.akad.stud.

1

16

A1

A1

 

Eksploatacija el.energ. mreža

EEN-NNP

43

A1

 

Osnovi elektrotehnike

Osnovi elektrotehnike

B

SS

1

1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osn.akad.stud.A

Osn.akad.stud.B

Osn.akad.stud.C

123

123

123

A1

A2

A3

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

14

6

11

A4

Č1

Č2

525

131

231

431

531

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Osn.akad.stud.

R-NNP

75

2

A3

A4

 

Mikrotalasna elektronika

M-NNP

17

A2

 

Arhitekture mikrosistema

Arhitekture mikrosistema

Arhitekture mikrosistema

M-NNP

M-NNP

E-NNP

1

1

1

Lab

Lab

Lab

 

Automobilska elektronika

E-NNP

1

A1

 

Analogna mikroelektronika

M-NNP

5

A1

 

Arhitekture digitalnih sistema

Osn.akad.stud.

5

A1

 

Projektovanje štampanih ploča

Osn.akad.stud.

8

Lab

 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Osn.akad.stud.

R-NNP

R-NNP

SS

23

16

31

2

A3

A4

A2

A2

 

Osnovi elektronike (US)

Kolokvijum

50

A2

 

Materijali za elektroniku

Kolokvijum

8

A1

 

Performanse računarskih sistema

R-NNP

6

A1

 

Pretraživanje informacija

R-NNP

14

A1

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

4

A1

 

SAU

US-NNP

5

A2

 

Nelinearni SAU

US-NNP

4

A2

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

15

A4

 

Elektromeh. Pretvaranje energije

Osn.akad.stud.

45

A1