R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak januarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: 23.02.2012. godine

Vreme: 14,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

A

B

C

12

7

8

1

8

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

EEN-NNP

IE

Osn.akad.stud.

43

1

17

A1

A1

A1

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

23

A2

 

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Matematika 3

Osn.akad.stud.E

Osn.akad.stud.M

Osn.akad.stud.EEN

Osn.akad.stud.T

Osn.akad.stud.US

4

2

32

10

35

A2

A2

A2

A2

A2

 

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Osn.akad.stud.RI

R-NNP

44

22

A2

A2

 

 

Datum:24.02.2012. godine

Vreme: 14,00 sati

Digitalni SAU

Digitalni SAU

US-NNP

Osn.akad.stud.

1

16

A1

A1

 

Eksploatacija el.energ. mreža

EEN-NNP

43

A1

 

Osnovi elektrotehnike

Osnovi elektrotehnike

B

SS

1

1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osn.akad.stud.A

Osn.akad.stud.B

Osn.akad.stud.C

123

123

123

A1

A2

A3

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

14

6

11

A4

A4

A1

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Osn.akad.stud.

R-NNP

75

2

A3

A4

 

Arhitekture mikrosistema

Arhitekture mikrosistema

Arhitekture mikrosistema

M-NNP

M-NNP

E-NNP

1

1

1

A1

A1

A1

 

Automobilska elektronika

E-NNP

1

A1

 

Arhitekture digitalnih sistema

Osn.akad.stud.

5

A1

 

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Automatsko upravljanje

Osn.akad.stud.

R-NNP

R-NNP

SS

23

16

31

2

A3

A4

A2

A2

 

Materijali za elektroniku

Kolokvijum

8

A1

 

Performanse računarskih sistema

R-NNP

6

A1

 

Pretraživanje informacija

R-NNP

14

A1

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

4

A1

 

SAU

US-NNP

5

A2

 

Nelinearni SAU

US-NNP

4

A2

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

15

A4

 

Elektromeh. pretvaranje energije

Osn.akad.stud.

45

A1