Ispitni zadaci iz predmeta sa Katedre za matematiku Elektronskog fakulteta (zip)

 

diskretna matematika
linearna algebra ( matematika1) 2009 / 2010 / 2011 / 2012
matematička analiza ( matematika2) 2009 / 2010 / 2011/ 2012
matematika 1
matematika 2
matematika odabrana poglavlja
numerička matematika
numerička analiza
matematički metodi
verovatnoća i statistika
operaciona istraživanja prethodne godine / 2009 / 2010 /2011