R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Aprilski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: Petak,  15.04.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Adaptivna obrada signala

E-NNP

8

A3

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

3

A3

 

Alati za multimediju

E-NNP

4

A3

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

9

A3

 

Analogna elektronika

Analogna elektronika

M

M-NNP

1

1

A3

A3

 

Antene i antenski sistemi

Antene i antenski sistemi

T-NNP

T-NNP

1

5

A3

A3

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

3

A3

 

Arhitekture računara

R-NNP

21

A3

 

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

2

A3

 

Društvo i održivi razvoj

Društvo i održivi razvoj

Društvo i održivi razvoj

Društvo i održivi razvoj

A

A

B

C

1

5

3

7

121

121

121

121

 

Elektroakustika

Elektroakustika

Elektroakustika

T

PS

T-NNP

1

2

7

A3

A3

A3

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

15

16

10

16

11

8

A1

A1

A1

A1

A2

A2

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

8

6

8

22

9

10

A1

A1

A1

A2

A1

A1

 

Fotonika

M-NNP

1

A3

 

Hidraulički i pneumatski up.sistemi

US-NNP

1

A3

 

Informacioni sistemi

T-NNP

5

Č1

 

Kamera

E-NNP

5

233

 

Komponente  snage

M-NNP

7

A3

 

Komunikaciona akustika

T-NNP

2

A3

 

Komutacije i rutiranje

T-NNP

3

A3

 

Komutacioni sistemi

T

1

A3

 

Laboratorijski praktikum V

PS

1

Lab.

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

9

4

7

A4

A4

A4

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

A

B

C

2

2

4

1

3

A4

A4

A4

A4

A4

 

Modelovanje i simulacije sistema

T-NNP

4

A4

 

Modelovanje i simulacije din. sistema

EEN-NNP

6

A4

 

Obrada audio signala

E-NNP

10

A4

 

Organizacija računara

Organizacija računara

R

R

1

1

A3

A3

 

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

Poslovne komunikacije

A

B

C

SS

1

1

1

1

121

121

121

121

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

6

A1

 

Programski jezici

Programski jezici

R

R-NNP

3

2

A4

A4

 

Simulacija dinamičkih sistema

US-NNP

1

L-24

 

Sistemi visoke pouzdanosti

R-NNP

5

A4

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

2

A4

 

Sistemi  za akviziciju podataka

US-NNP

2

A4

 

Softver za sim.dinamičkih sistema

EEN-NNP

10

L-24

 

Studijska audiotehnika

E-NNP

5

A3

 

Svetlost i slika

E-NNP

3

233

 

Telekomunikacije 

Telekomunikacije 

Telekomunikacije 

Telekomunikacije 

A

R

A

R-NNP

1

5

1

15

Č1

Č1

Č1

Č1

 

Upravljanje procesima

Upravljanje procesima

A

US-NNP

1

1

A4

A4

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

2

A4

 

Video komunikacije

T-NNP

2

A4

 

 

Datum: Subota,  16.04.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                                                              

Bežični komunikacioni sistemi

T-NNP

5

A1

 

Dinamika mehanizama i  mašina

Dinamika mehanizama i  mašina

A

US-NNP

1

3

A1

A1

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

6

A1

 

Električna kola

Akademske

10

A1

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

11

A1

 

Elektronika u automobilu

T-NNP

3

A1

 

Elektronika u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

5

A1

 

Fizička elektronika

Fizička elektronika

Fizička elektronika

A

B

C

5

2

1

A1

A1

A1

 

Inteligentni merni sistemi

US-NNP

1

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

12

4

4

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

1

A1

 

Matematički metodi

Matematički metodi

A

US-NNP

1

5

A1

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

A

B

A-Akad.

B-Akad.

C-Akad.

1

1

29

30

30

A1

A1

A1

A3

A3

 

Medicinska informatika

R-NNP

2

A3

 

Metode obrade signala u muzici

E-NNP

5

A3

 

Mikroelektronske tehnologije

Mikroelektronske tehnologije

T

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Mikrokontroleri

E-NNP

5

A3

 

Mikrokontroleti i programiranje

US-NNP

1

A3

 

Mikroprocesori i mikroračnari

Mikroprocesori i mikroračnari

Mikroprocesori i mikroračnari

E-NNP

PS

T-NNP

4

1

1

A1

A1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

2

4

A1

A1

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

2

A4

 

Mikroračunarski sistemi i U/I uredjaji

R

1

A4

 

Nesimetrični režimi rada električnih mašina

EEN-NNP

9

A1

 

Numerička analiza

Numerička analiza

Numerička analiza

E

I

M-NNP

2

1

4

A4

A4

A4

 

Numerička matematika

Numerička matematika

Numerička matematika

Numerička matematika

ET

RTI

M

R

1

1

1

5

A4

A4

A4

A4

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

32

A4

 

Optičke komunikacije

Optičke komunikacije

T

T-NNP

1

4

A4

A4

 

Osnovi mikroelektronike

M-NNP

1

A4

 

Programabilni logički kontroleri

US-NNP

15

L-24

 

Programiranje industrijskih kontrolera

US-NNP

6

L-24

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

3

A1

 

Projektovanje mikrosistema

M-NNP

5

A1

 

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

2

1

A1

A1

 

Proj.softvera korišćenjem proj. obrazaca

R

1

A1

 

Računarska animacija II

E-NNP

2

233

 

Računarska grafika i dizajn

E-NNP

4

233

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

PS

9

1

1

A1

A1

A1

 

Rač.merno-informacioni sistemi u industriji

Rač.merno-informacioni sistemi u industriji

T-NNP

US-NNP

2

6

A3

A3

 

Računarski upravljački sistemi

US-NNP

2

L-24

 

Regulacija elektromotornih pogona

Regulacija elektromotornih pogona

I

US-NNP

1

3

A3

A3

 

SAU

US-NNP

5

A3

 

Scada sistemi

US-NNP

3

L-24

 

Senzori i pretvarači

Senzori i pretvarači

M-NNP

E-NNP

4

2

A1

A1

 

Signali i sistemi

Signali i sistemi

E-NNP

Akademske

3

13

231

231

 

Sistemski  softver

Sistemski  softver

Sistemski  softver

RTI

R

R-NNP

1

7

6

231

231

231

 

Softversko inženjerstvo    

T-NNP

1

A1

 

Spektralne metode

R-NNP

1

A1

 

Tehnologije mikrosistema

Tehnologije mikrosistema

M

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

B

EEN-NNP

2

1

4

A3

A3

A3

 

Teorija informacija

Teorija informacija

T-NNP

T-NNP

4

4

231

231

 

Teorija kola

US-NNP

1

A3

 

Testiranje elektronskih kola 

E

1

A4

 

Testiranje i dijagnostika

E-NNP

1

A4

 

Ulazno izlazni uredjaji

R-NNP

6

A3

 

Videosistemi

E-NNP

3

231

 

 

Datum: Subota,  16.04.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Električne instalacije

Električne instalacije

E-NNP

EEN-NNP

2

5

A1

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

IE

EEN-NNP

1

16

A1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

17

A1

 

Specijalne električne instalacije

EEN-NNP

1

A1

 

 

Datum: Ponedeljak,  18.04.2011. godine

Vreme: 09,00 sati  

Algoritmi i arhitektura spec. rač.sistema

R

8

A1

 

Baze podataka

R-NNP

23

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

14

A1

 

Distribuirano računarsko upravljanje

US-NNP

4

A1

 

Električna kola i signali

Osn.akad.stud.

3

A1

 

Električne mašine

Električne mašine

A

US-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektronika

Elektronika

Elektronika

E-NNP

SS

US-NNP

5

1

4

A1

A1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

A

M

R

T

3

4

4

3

A1

A1

A1

A1

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

2

A1

 

Elektronska merenja

Elektronska merenja

US-NNP

US-NNP

4

13

A2

A2

 

Elektrotehnički materijali

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

Akad.studije

3

5

A2

A2

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

3

2

5

A2

A2

A2

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A2

 

Energetska elektronika

A

2

A3

 

Fleksibilna automatizacija

A

1

A3

 

Geografski inf.sistemi i tehnologije

R-NNP

14

A2

 

Geometrijsko modelovanje

R-NNP

1

A3

 

Integrisani medicinski sistemi

E-NNP

1

A3

 

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

T-NNP

13

A3

 

Karakterizacija mikroel.komponenata

M-NNP

2

A3

 

Kola za obradu signala

T-NNP

3

A3

 

Kontrola kvaliteta

M-NNP

1

A2

 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

A2

 

Materijali  za elektroniku

Akad.stud.

2

A2

 

Materijali  za mikroelektroniku

M-NNP

6

A2

 

Merenja u elektronici

E

1

A3

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

3

A2

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

1

A2

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

M-NNP

T-NNP

T-NNP

1

5

1

A3

A3

A3

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

8

A3

 

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

T

T-NNP

E

T

2

6

1

1

A3

A3

A3

A3

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

4

A3

 

Mobilne komunikacije

E-NNP

7

A3

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

3

A3

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

4

A3

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

6

121

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Akad.studije

Osn.akad.stud.

PS

9

4

3

A4

A4

A4

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

37

45

35

A4

A1

526,531

 

Osnovi likovne kulture i teorija forme

E-NNP

3

A3

 

Paketske komunikacije

T-NNP

4

A3

 

Performanse optičkih prijemnika

T-NNP

1

A3

 

Prenos električne energije

EEN-NNP

3

A3

 

Prenos i distribucija električne energije

I

4

A3

 

Programiranje

Programiranje

A

B

1

2

526

526

 

Projektovanje elektronskih kola

Projektovanje elektronskih kola

E

T

1

1

A1

A1

 

Projektovanje kom.i informacionih sistema

T-NNP

3

A3

 

Projektovanje telekomunikacionih sistema

Projektovanje telekomunikacionih sistema

T

T-NNP

1

2

A3

A3

 

Radiotehnika

T

1

A3

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

T-NNP

1

A3

 

Sinteza mreža

A

2

A3

 

Sinteza mreža i obrada signala

T

1

A3

 

Sistemi za upravljanje bazama podataka

R-NNP

4

A3

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A3

 

Telemetrija

A

1

A3

 

Teorija sistema

US-NNP

2

A3

 

Zaštita informacija

T-NNP

5

A3

 

 

Datum: Utorak,  19.04.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

A

B

C

1

3

6

1

1

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

16

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

Osn.akad.stu.

Osn.akad.stu.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

2

13

3

6

5

2

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna elektronska kola

ET

1

A1

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

13

A1

 

Digitalne telekomunikacije I

T-NNP

3

A2

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

5

A2

 

Digitalni SAU

US-NNP

4

A2

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

18

A2

 

Električna i elektronska merenja

Osn.akad.stu.

8

A2

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

1

A2

 

Elektromagnetika

Elektromagnetika

Elektromagnetika

I

EEN-NNP

I

1

2

1

A2

A2

A2

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

Osn.akad.stu.

T-NNP

1

9

A2

A2

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A2

 

Elektronsko poslovanje

R-NNP

1

A2

 

Identifikacija sistema

US-NNP

1

A2

 

Indentifikacija procesa

A

1

A2

 

Internet upravljanje

US-NNP

2

A2

 

Izvori za napajanje

PS

1

A2

 

Kodovanje

T-NNP

2

A2

 

Kodovanje i komp.signala

E-NNP

2

A2

 

Koherentni telek. Sistemi

Koherentni telek. sistemi

T-NNP

T-NNP

3

5

A4

A4

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

7

121

 

Medicinska instrumentacija

PS

2

A4

 

Merenja u optičkim komunikacijama

T-NNP

7

A4

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

Osn.akad.stu.

US-NNP

7

3

2

3

1

A4

A4

A4

A4

A4

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

3

A4

 

Mikrotalasna tehnika

T-NNP

1

A4

 

Mobilni i distribuirani inf.sistemi

R-NNP

1

A4

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

1

A4

 

Napredne baze podataka

R-NNP

6

A4

 

Napredne metode za obradu slike-internet

R-NNP

8

A4

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

1

 

 

 

Datum: Sreda,  20.04.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Ispitivanje električnih mašina
Ispitivanje električnih mašina
I
EEN-NNP
1
16
131
131
 

Elektronske komponente 

Elektronske komponente 

Elektronske komponente 

Elektronske komponente 

E-NNP

M-NNP

Osn.akad.stu.

US-NNP

1

2

2

1

A1
A1
A1
A1
 

Odabrana poglavlja iz elektromot. pogona

EEN-NNP

3

A1

 

Operaciona istraživanja

US-NNP

1

A1

 

Operativni sistemi

R-NNP

3

A1

 

Optičke mreže

T-NNP

1

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

4

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

5

A1

 

Osnovi automatike

A

1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

Os.akad.stud.

1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

1

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

18

A1

 

Prenos signala sa proširenim spektrom

T-NNP

1

A1

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R

R-NNP

1

3

A1

A1

 

Projekat/zavrpni ispit

R-NNP

2

527

 

Projektovanje integrisanih kola

M-NNP

1

A2

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A2

 

Računarske komunikacije

T-NNP

7

A2

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Računarski sistemi

R

R

Os.akad.stud.

Os.akad.stud.

R-NNP

1

2

7

2

9

A1

A1

A1

A1

A1

 

Računarstvo i informatika

SS

1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

T-NNP

8

1

A2

A2

 

Servo sistemi

US-NNP

1

A2

 

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

13

131

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

8

8

26

527

527

527

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

1

A1

 

Telekomunikacione mreže

T-NNP

2

A1

 

Teleupravljanje

US-NNP

14

A2

 

Televizija i radio

E-NNP

2

A1

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Termovizija

E-NNP

2

A1

 

Timski projekat

T-NNP

5

527

 

Transformatori i mašine jed. struje

EEN-NNP

5

A1

 

Upravljanje elektroenerg. pretvaračima

EEN-NNP

4

A1

 

Upravljanje projektima

R-NNP

14

527

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

8

A1

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

B

C

A

B

C

1

2

1

37

47

44

531

531

531

A4

525

Č1

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

3

A4

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

10

A4

 

Zaštitno kodovanje

T-NNP

2

A4

 

 

Datum: Četvrtak,  21.04.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                                               

Diskretna matematika

R-NNP

4

A4

 

DSP zasnovano upravljanje

US-NNP

6

A1

 

Električne mašine II

Električne mašine II

I

I

1

1

121

121

 

Elektrotehnika 2

PS

1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

B

C

4

2

2

A1

A1

A1

 

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

37

52

29

A2

A1

A3

 

Internet tehnologije

R-NNP

18

Lab

 

Kvantna i  statistička fizika

M-NNP

2

A1

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Os.akad.stud.

R-NNP

25

5

A4

A4

 

Matematički metodi u računarstvu

Os.akad.stud.

7

A4

 

Matematika

M-NNP

2

A4

 

Matematika III

Matematika III

Os.akad.stud.

Os.akad.stud.

14

2

A4

A4

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

4

5

4

A4

A4

A4

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

2

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

4

2

1

A2

A2

A2

 

Osnovi elektrotehnike

B

1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

2

1

1

A1

A1

A1

 

Računarska grafika 

Računarska grafika 

R

R-NNP

9

29

Č1

Č1

 

Računarske mreže

Računarske mreže

R-NNP

T-NNP

32

1

A3

A3

 

Satelitski komunikacioni sistemi

Satelitski komunikacioni sistemi

T-NNP

T-NNP

2

2

122

122

 

Strukture podataka

R-NNP

8

A4

 

Strukture  i baze podataka

Strukture  i baze podataka

R

R

1

11

122

122

 

Teorija grafova

R-NNP

36

A1

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

9

A4

 

Web programiranje

Web programiranje

R

R-NNP

1

7

Lab

Lab

 

 

 

 

Datum: Četvrtak,  21.04.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Audiotehnika

T-NNP

3

A1

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Os.akad.stud.

R-NNP

T-NNP

US-NNP

19

11

5

4

A1

A1

A1

A1

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

4

A1

 

Telekomunikacioni sistemi I

T-NNP

2

A1

 

Telekomunikacioni sistemi II

T-NNP

1

A1