R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

ISPITNI ROK: Decembarski

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

 

Datum: Petak, 23.12.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                                                                                              

Naziv predmeta

Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Digitalni SAU-kolokvijum

 

20

A2

 

Adaptivna obrada signala

E-NNP

2

A2

 

Akustika i psihoakustika

E-NNP

3

A2

 

Alati za multimediju

E-NNP

4

A2

 

Antene i antenski sistemi

T-NNP

2

A2

 

Arhitektura mikrosistema

E-NNP

1

A2

 

Arhitekture računara

R-NNP

6

A2

 

Audiotehnika

E-NNP

1

A2

 

Digitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

T

2

1

A2

A2

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

1

A2

 

Distributivne i industrijske mreže

EEN-NNP

1

A2

 

Električna merenja

A

1

525

 

Električna-elektronska merenja

T-NNP

1

525

 

Elektroakustika

T-NNP

1

A2

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

T-NNP

US-NNP

3

1

2

2

525

525

525

525

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

E-NNP

EEN-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

2

3

4

11

1

525

525

525

525

525

 

Komunikaciona akustika

T-NNP

1

A2

 

Komutacioni sistemi

T

1

A2

 

Metrologija električnih veličina

US-NNP

1

525

 

Organizacija računara

RTI

4

A2

 

Poslovne komunikacije

A

1

A2

 

Principi telefonije

SS

1

A2

 

Programski jezici

R-NNP

1

A2

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

RTI

PS

R-NNP

1

1

5

A2

A2

A2

 

Sistemi za vodjenje talasa

PS

1

A2

 

Studijska audiotehnika

Studijska audiotehnika

E-NNP

T-NNP

1

1

A2

A2

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

2

A2

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

A

I

E-NNP

R-NNP

1

1

1

3

A2

A2

A2

A2

 

Upravljanje u robotici

US-NNP

1

A2

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

2

A2

 

Zaštita u elektroenergetici

EEN-NNP

2

A2

 

 

Datum: Subota, 24.12.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

 

Algoritmi i arh. spec. računarskih sistema

R

2

A1

 

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

C

A

B

C

4

1

3

2

1

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Automatika

RTI

1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

8

A1

 

Dsp arhitekt. i algoritmi

E-NNP

1

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

1

A1

 

Elektroenergetski pretvarači

EEN-NNP

1

A1

 

Elektromagnetika

EMK-NNP

1

A1

 

Elektronsko poslovanje

R-NNP

1

A1

 

Interakcija-čovek računar

R-NNP

2

A1

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

4

121

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasna tehnika

T-NNP

2

A1

 

Napredne metode za obradu slike-internet

R-NNP

1

A1

 

Napredne tehnike digitalne logike

R-NNP

2

A1

 

Napredne teh.u logičkom  projektovanju

R

1

A1

 

 

Datum: Subota, 24.12.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Ispitivanje električnih mašina
Ispitivanje električnih mašina
I
EEN-NNP
1
1
121
121
 

Odabrana pog.iz elektroenerg. postrojenja

EEN-NNP

1

A1

 

Odabrana poglavlja iz elektromot.pogona

EEN-NNP

2

A1

 

Operaciona istraživanja

US-NNP

2

A1

 

Operativni sistemi

R-NNP

2

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Osnovi telekomunikacija

T-NNP

1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

1

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

5

A1

 

Prelazni procesi u električnim mašinama

EEN-NNP

2

A1

 

Programski prevodioci

Programski prevodioci

R-NNP

R

4

1

A1

A1

 

Projektovanje integrisanih kola

M

1

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

2

A1

 

Računarstvo i informatika

PS

1

A1

 

Servisna  robotika

US-NNP

1

A1

 

Statistička teorija telekomunikacija

T-NNP

2

A1

 

Tehnika prenosa slike

E-NNP

1

A1

 

Telekomunikacione mreže

T

1

A1

 

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

 

Teorija telekomunikacija

T

1

A1

 

Termovizija

E-NNP

1

A1

 

Transformatori i mašine jednosmerne struje

EEN-NNP

5

A1

 

Upravljanje elektroenerg.pretvaračima

EEN-NNP

1

A1

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

1

A1

 

 

 

 

 

Datum: Nedelja, 25.12.2011. godine

Vreme: 09,00 sati                

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

4

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

Električne instalacije

A

EEN-NNP

AE

1

7

1

A1

A1

A1

 

Elektroenergetska postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

I

EEN-NNP

3

1

A1

A1

 

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

2

A1

 

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

Elektromotorni pogoni

I

EEN-NNP

IE

1

3

1

A1

A1

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

2

A1

 

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

Elektronske komponente

M-NNP

A

B

C

1

1

1

2

A1

A1

A1

A1

 

Fizička elektronika

A

2

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

4

6

4

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

1

A1

 

Matematika I

Matematika I

A

B

7

6

A1

A1

 

Medicinska informatika

R-NNP

1

A1

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Mikroračunari i programiranje

A

1

A1

 

Mikroračunarski sistemi

R-NNP

2

A1

 

Mobilni i bežični inromacioni servisi

R

1

A1

 

Nelinearni SAU

US-NNP

1

A1

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

5

A1

 

Objektno orjent.projektovanje sistema

PS

1

A1

 

Obrada medicinske slike

E-NNP

1

A1

 

Optičke komunikacije

T-NNP

3

A1

 

Optičke telekomunikacije

T

1

A1

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

1

A1

 

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

1

1

A1

A1

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

1

6

A1

A1

 

Računarska grafika i dizajn   

E-NNP

1

A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

2

A1

 

Računarske mreže i interfejsi

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

PS

1

2

A1

A1

 

Radio komunikacije

E-NNP

4

A1

 

Regulacija elektromotornih pogona

US-NNP

2

A1

 

Senzori i pretvarači

M

1

A1

 

Signali i sistemi

E-NNP

1

A2

 

Sistemski  softver

Sistemski  softver

Sistemski  softver

R

R

RTI

2

3

1

A2

A2

A2

 

Strukture podataka

R-NNP

2

A2

 

Strukture  i baze podataka

R

3

A2

 

Tehnička robotika

A

1

A2

 

Televizija

T-NNP

2

A2

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

B

EEN-NNP

2

1

A2

A2

 

Teorija informacija

Teorija informacija

T-NNP

T-NNP

2

1

A2

A2

 

Teorija kola

US-NNP

1

A2

 

 

Datum: Nedelja, 25.12.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

A

E-NNP

PS

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

8

1

4

5

1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Matematička analiza

Matematička analiza

Matematička analiza

A

B

C

7

1

5

A1

A1

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

B

A

B

C

5

2

3

2

3

A1

A1

A1

A1

A1

 

Baze podataka

Baze podataka

Osn.ak.stud.

R-NNP

1

4

A1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

5

A1

 

Električne mašine

US-NNP

1

A2

 

Elektronika

US-NNP

1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II            

A

E

T

ET

2

1

1

1

A1

A1

A1

A1

 

Elektronska merenja

US-NNP

1

A1

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

C

2

1

A2

A2

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A2

 

Energetska elektronika

PS

1

A2

 

Fizika

Osn.ak.stud.

1

A2

 

Fizika otkaza mikroele.komponenata

M

1

A2

 

Geografski inf.sistemi i tehnologije

R-NNP

1

A2

 

Kola za obradu signala

T-NNP

2

A2

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

3

A1

 

Mikrotalasna elektronika

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

T-NNP

4

1

A2

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

3

A2

 

Mikrotalasni komunikacioni sistemi

T-NNP

3

A2

 

Mikrotalasni sistemi

T-NNP

1

A2

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

2

A2

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

1

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

2

1

1

A2

A2

A2

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

1

A2

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

5

3

1

A2

A2

A2

 

Prenos električne energije

Prenos električne energije

EEN-NNP

Osn.ak.stud.

6

1

A2

A2

 

Projektovanje elektronskih kola

T,ET

2

A1

 

Projektovanje elektronskih sistema

ET

1

A1

 

Projektovanje i merenje u radiodifuziji

PS

1

A2

 

Proj.komunikac.i informacionih sistema

T-NNP

1

A2

 

Projektovanje SAU

Projektovanje SAU

US-NNP

AE

5

1

A1

A1

 

Sistemi za vodjenje EM talasa

E-NNP

2

A2

 

 

Datum: Ponedeljak, 26.12.2011. godine

Vreme: 14,00 sati                

 

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
4
A1
 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

RTI

R-NNP

1

1

A1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

C

5

3

A1

A1

 

Informacioni sistemi

R-NNP

1

A1

 

Internet tehnologije

T-NNP

1

Lab

 

Logičko projektovanje

R-NNP

3

A1

 

Matematički metodi

US-NNP

1

A1

 

Matematički metodi u računarstvu

Osn.ak.stud.

1

A1

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

EEN-NNP

US-NNP

1

7

A1

A1

 

Merenja u telekomunikacijama

Merenja u telekomunikacijama

T

T-NNP

1

6

A1

A1

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

M

RTI

1

3

A1

A1

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

R-NNP

T-NNP

US-NNP

7

2

1

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A

B

C

3

8

2

A1

A1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

5

A1

 

Računarski sistemi

R-NNP

1

A1

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

EEN-NNP

R-NNP

2

2

527

527

 

Telekomunikacioni sistemi

T

1

A1

 

Upravljanje projektima

R-NNP

1

527

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

A

C

1

2

A1

A1

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

3

A1

 

Video komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Web programiranje

R-NNP

6

Lab

 

 

Datum: Ponedeljak, 26.12.2011. godine

Vreme: 18,30 sati                

 

Fizika-test
 
 
А1
A2
A3