R A S P O R E D

POLAGANJA ISPITA U ŠKOLSKOJ 2010/2011. GODINI

ISPITNI ROK: Nastavak januarskog ispitnog roka

NAPOMENA: Nastavnici, saradnici i dežurni su obavezni da poštuju raspored po salama i da budu 15 minuta pre početka ispita ispred sale I/1.

RASPORED PO SALAMA OBAVEZNO POŠTOVATI U SUPROTNOM ODRŽAN ISPIT SMATRAĆE SE NEREGULARNIM. O REGULARNOSTI ISPITA STARAĆE SE PREDMETNI NASTAVNIK.

DEŽURNI SARADNIK NA ISPITU UKOLIKO JE SPREČEN DA DEŽURA DUŽAN JE DA SAM OBEZBEDI ZAMENU

Datum: Petak,  11.03.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Naziv predmeta
Grupa

Br.pr.

stud

Sale

Dežurni

Akustika i psihoakustika

E-NNP

1

A1

 

Alati za multimediju

E-NNP

1

A1

 

Analiza elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

8

A1

 

Antene i antenski sistemi

Antene i antenski sistemi

T

T-NNP

1

3

A1

A1

 

Arhitektura mikrosistema

E-NNP

1

A1

 

Arhitekture i projektovanje softvera

R-NNP

3

A1

 

Arhitekture računara

R-NNP

5

A1

 

Audiotehnika

T-NNP

3

A1

 

Društvo i održivi razvoj

Osn.akad.st.

1

121

 

Elektroakustika

Elektroakustika

T

T-NNP

2

6

A1

A1

 

Informacioni sistemi

Informacioni sistemi

R-NNP

T-NNP

1

1

A1

A1

 

Komunikaciona akustika

T-NNP

1

A1

 

Komunikaciona tehnika

SS

1

A1

 

Komutacioni sistemi

T

1

A1

 

Laboratorijski praktikum V

PS

2

lab

 

Matematička analiza

Matematička analiza

A

C

4

2

A1

A1

 

Matematika II

Matematika II

Matematika II

Matematika II

A

A osn.ak.stud.

B osn.ak.stud.

C osn.ak.stud.

3

3

2

1

A1

A1

A1

A1

 

Modelovanje i simulacije sistema

T-NNP

1

A1

 

Obrada audio signala

E-NNP

2

A1

 

Organizacija računara

R

3

A1

 

Pravni aspekti informatike

R-NNP

1

A1

 

Programski jezici

Programski jezici

R

R-NNP

2

6

A1

A1

 

Projektni obrazci

R-NNP

1

A1

 

Računarstvo i informatika

PS

1

A1

 

Sistemi  za akviziciju podataka

US-NNP

1

A1

 

Sistemi za merenje i kontrolu

A

2

A1

 

Softver za sim. dinamičkih sistema

EEN-NNP

1

A1

 

Tehnička mehanika

Tehnička mehanika

I

I

1

1

A1

A1

 

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

Telekomunikacije

A

I

R

R-NNP

A

1

1

3

4

1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Upravljanje procesima

US-NNP

1

A1

 

Upravljanje velikim sistemima

US-NNP

1

A1

 

Video komunikacije

T-NNP

2

A1

 

 

Datum: Subota,  12.03.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Autoelektronika

PS

1

A1

 

Bežični komunikacioni sistemi
T-NNP
1
A1
 

Dinamika mehanizama i  mašina

US-NNP

4

A1

 

Distribuirani sistemi

R-NNP

2

A1

 

Elektrane

EEN-NNP

1

A1

 

Električna kola

Električna kola

Akad.stud.

Akad.stud.

2

4

A1

A1

 

Električne instalacije

Električne instalacije

A

EEN-NNP

1

6

A1

A1

 

Električne instalacije i osvetljenja

I

1

A1

 

Elektroenergetske komponente

Elektroenergetske komponente

EEN-NNP

M-NNP

6

1

A1

A1

 

Elektromotorni pogoni

EEN-NNP

8

A1

 

Elektronika u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

Fizička elektronika

B

2

A1

 

Linearna algebra

Linearna algebra

Linearna algebra

A

B

C

6

3

3

A1

A1

A1

 

Linearni SAU

US-NNP

1

A1

 

Logičko projektovanje

Logičko projektovanje

Akad.stud

R-NNP

16

3

A1

A1

 

Matematički metodi

Matematički metodi

A

US-NNP

2

3

A1

A1

 

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

Matematika I

A

B

A Akad.stud.

B Akad.stud.

C Akad.stud.

1

1

19

21

12

A1

A1

A1

A2

A2

 

Mikroelektronske tehnologije

M-NNP

1

A2

 

Mikrokontroleti i programiranje

US-NNP

1

A2

 

Mikroprocesori i mikroračnari

Mikroprocesori i mikroračnari

PS

T-NNP

1

1

A2

A2

 

Mikroprocesorski sistemi

Mikroprocesorski sistemi

E

T

2

1

A2

A2

 

Mikroračunari i programiranje

A

1

A2

 

Mikrorač. sistemi i U/I uredjaji

R

1

A2

 

Nesimetrični režimi rada el. mašina

EEN-NNP

9

121

 

Numerička analiza

Numerička analiza

E

I

2

3

A1

A1

 

Numerička matematika

Numerička matematika

Numerička matematika

M

R

R

1

2

1

A1

A1

A1

 

Objektno orjentisano projektovanje

R-NNP

16

A2

 

Optičke komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Osvetljenje

EEN-NNP

5

A1

 

Projektovanje i razvoj softvera

US-NNP

3

lab

 

Projektovanje VLSI

Projektovanje VLSI

E

M-NNP

2

1

A1

A1

 

Računarska grafika

Računarska grafika

R

R-NNP

3

7

A1

A1

 

Računarske mreže

Računarske mreže

Računarske mreže

R

R-NNP

T-NNP

3

19

2

A2

A3

A2

 

Računarske mreže i interfejsi

E-NNP

2

A2

 

Rač.merno-inf.sistemi u industriji

Rač.merno-inf.sistemi u industriji

T-NNP

US-NNP

1

1

A2

A2

 

SAU

US-NNP

1

A2

 

Senzori i pretvarači

E-NNP

2

A2

 

Signali i sistemi

akad.stud

1

A2

 

Sistemski  softver

R

5

A2

 

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo          

R-NNP

T-NNP

1

1

Lab

Lab

 

Tehnička robotika

A

1

A3

 

Tehnologije mikrosistema

M

1

A3

 

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

Teorija električnih kola

A

B

EEN-NNP

1

1

5

A3

A3

A3

 

Testiranje elektronskih kola 

E

1

A3

 

Videosistemi

E-NNP

1

A3

 

 

Datum: Subota,  12.03.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Alg.  arh. spec. računarskih sistema

R

3

A1

 

Baze podataka

R-NNP

8

A1

 

Bežične računarske mreže

T-NNP

1

A1

 

Digitalna integrisana kola

E-NNP

2

A1

 

Digitalna obrada signala

E-NNP

1

A1

 

Digitalne telekomunikacije

T-NNP

5

A1

 

Distribuirano računarsko upravljanje

US-NNP

3

A1

 

Elektronika

Elektronika

SS

US-NNP

1

2

A1

A1

 

Elektronika I

B

1

A1

 

Elektronika II

Elektronika II

Elektronika II

A

M

R

1

2

2

A1

A1

A1

 

Elektronska fizika čvrstog tela

M-NNP

1

A1

 

Elektronska merenja

US-NNP

3

A1

 

Elektrotehnički materijali

Elektrotehnički materijali

EEN-NNP

Akadem.studije

1

1

A1

A1

 

Elektrotehnika II

Elektrotehnika II

A

C

1

3

A1

A1

 

Elektrotermija

EEN-NNP

1

A1

 

Energetska elektronika

Energetska elektronika

A

E-NNP

2

1

A1

A1

 

Fazi logika-internet predmet

R-NNP

1

A2

 

Fizika

Fizika

Fizika

A

B

C

14

20

9

A1

A2

A2

 

Kablovski i optički kom.sistemi

T-NNP

6

A2

 

Kola za obradu signala

T-NNP

3

A2

 

Kvalitet i pouzdanost

M

1

A2

 

Kvantna i  statistička fizika

M-NNP

2

A2

 

Materijali  za elektroniku

Akad.studije

1

A2

 

Materijali  za mikroelektroniku

M-NNP

12

A2

 

Merenja u telekomunikacijama

T-NNP

3

A2

 

Merenje neelektričnih veličina

US-NNP

3

A2

 

Mikrotalasna elektronika

T-NNP

2

A2

 

Mikrotalasna kola i vodovi

T-NNP

5

A2

 

Mikrotalasni sistemi

Mikrotalasni sistemi

T

E

1

1

A2

A2

 

Mikrotalasni telekomunikacioni sistemi

T-NNP

3

A2

 

Mobilne telekomunikacije

T-NNP

2

A2

 

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje

Akadem.studije

R-NNP

T-NNP

US-NNP

9

7

6

3

A2

A2

A2

A2

 

Obrada signala u telekomunikacijama

T-NNP

2

A2

 

Opšta fizika

Opšta fizika

Opšta fizika

A

B

C

3

1

2

A2

A2

A2

 

Opšta teorija električnih mašina

EEN-NNP

3

121

 

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Osnovi elektronike

Akadem.studije

Akadem.studije

PS

5

3

1

A1

A1

A1

 

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

Osnovi elektrotehnike II

A akad.studije

B akad.studije

C akad.studije

2

1

2

A1

A1

A1

 

Prenos električne energije

EEN-NNP

6

A1

 

Prenos i distribucija električne energije

I

3

A1

 

Programiranje

Programiranje

Programiranje

A

B

PS

1

2

1

A3

A3

A3

 

Projektovanje elektronskih kola

T

1

A3

 

Projektovanje elektronskih sistema

E

1

A3

 

Projektovanje kom. i inf. sistema

T-NNP

2

A3

 

Proj. RF i mikrotalasnih kola i sklopova

T-NNP

1

A3

 

Projektovanje SAU

US-NNP

1

A3

 

Proj.telekomunikacionih sistema

T

2

A3

 

Senzori, pretvarači i aktuatori

T-NNP

1

A3

 

Sinteza mreža

A

1

A2

 

Sinteza mreža i obrada signala

T

2

A2

 

Sistemi za upravljanje bazama podataka

R-NNP

1

A3

 

Telemetrija

A

1

A3

 

Teorija sistema

US-NNP

1

A3

 

Zaštita informacija

T-NNP

2

A3

 

 

Datum: Nedelja,  13.03.2011. godine

Vreme: 09,00 sati

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

Algoritmi i programiranje

A

B

Akad.studije

4

3

1

A1

A1

A1

 

Automatsko upravljanje

R-NNP

10

A1

 

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

Digitalna elektronika

E-NNP

Akad.studije

Akad.studije

R-NNP

T-NNP

US-NNP

6

1

4

5

2

2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

 

Digitalna obrada slike

E-NNP

2

A1

 

Digitalne telekomunikacije II

T-NNP

1

A1

 

Digitalni SAU

US-NNP

2

A1

 

Eksploatacija elektroenergetskih mreža

EEN-NNP

8

A1

 

Električna i elektronska merenja

Akad.studije

1

A1

 

Elektroenergetska kablovska tehnika

EEN-NNP

1

A1

 

Elektromagnetika

I

1

A1

 

Elektromagnetika -odabrana poglavlja

T-NNP

6

A1

 

Elektromedicinska instrumentacija

A

1

A1

 

Engleski jezik

Engleski jezik

 

PS

2

1

A2

A2

 

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

E-NNP

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

1

10

3

5

1

4

A2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

EEN-NNP

M-NNP

R-NNP

T-NNP

US-NNP

2

2

4

5

2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Koherentni telek. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Mašine naizmenične struje

EEN-NNP

4

121

 

Medicinska instrumentacija

PS

1

A2

 

Merenja u mikroelektronici

M

1

A2

 

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

Metrologija električnih veličina

E-NNP

EEN-NNP

Akad.studije

Akad.studije

Akad.studije

US-NNP

7

1

3

4

3

1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

 

Mikrotalasna i submilimetarska tehnika

T-NNP

1

A1

 

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasna tehnika

E

T

T-NNP

1

2

1

A1

A1

A1

 

Mobilni i distribuirani inf. sistemi

R-NNP

1

A1

 

Modelovanje u telekomunikacijama

T-NNP

1

A1

 

 

Datum: Nedelja,  13.03.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

Ispitivanje električnih mašina

Ispitivanje električnih mašina

I

EEN-NNP

2

7

121

121

 

Odabrana poglavlja iz el. pogona

EEN-NNP

2

A1

 

Operaciona istraživanja

US-NNP

1

A1

 

Operativni sistemi

R-NNP

2

A1

 

Optimalno upravljanje

US-NNP

1

A1

 

Optoelektronski kom. sistemi

T-NNP

1

A1

 

Paralelni  računarski  sistemi

R

2

A1

 

Paralelni  sistemi

R-NNP

10

A1

 

Programski prevodioci

R-NNP

2

A1

 

Računarske telekomunikacije

R

1

A1

 

Računarske komunikacije

T-NNP

6

A1

 

Računarski sistemi

Računarski sistemi

Akad.studije

R-NNP

3

6

A1

A1

 

Satelitska i kablovska televizija

E-NNP

1

A1

 

Širokopojasne pristupne komunikacije

T-NNP

1

A1

 

Specijalne električne mašine

EEN-NNP

8

121

 

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

E-NNP

R-NNP

2

6

527

527

 

Televizija i radio

E-NNP

1

A1

 

Teorija telekomunikacija

T-NNP

3

A1

 

Upravljanje projektima

R-NNP

10

527

 

Uvod u informacione sisteme

US-NNP

2

A2

 

Uvod u računarsko inženjerstvo

PS

1

A2

 

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

Uvod u računarstvo

C

A

B

C

1

28

29

31

A1

A1

A2

A3

 

Uvod u softversko inženjerstvo

R-NNP

1

A1

 

Veštačka inteligencija

R-NNP

6

A1

 

 

Datum: Ponedeljak,  14.03.2011. godine

Vreme: 14,00 sati

 

Diskretna matematika

Diskretna matematika

R

R-NNP

1

2

A1

A1

 

Električne mašine II

Električne mašine II

I

I

1

1

121

121

 

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

Elektrotehnika I

A

B

C

2

2

1

A1

A1

A1

 

Matematički metodi u računarstvu

Akadem.studije

7

A1

 

Matematika

Matematika

M-NNP

SS

2

1

A1

A1

 

Matematika III

Matematika III

Akadem.studije

2

1

A1

A1

 

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

Matematika -odabrana poglavlja

T-NNP

EEN-NNP

US-NNP

2

1

2

A1

A1

A1

 

Multimedijalni komunikacioni sistemi

T-NNP

2

A1

 

Osnovi elektrotehnike

B

1

A1

 

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

Osnovi elektrotehnike I

A

B

C

17

26

17

A1

A3

A3

 

Satelitski komunikacioni sistemi

t-nnp

2

A3

 

Strukture  i baze podataka

Strukture  i baze podataka

R

R

2

12

A3

A3

 

Strukture podataka

R-NNP

4

A1

 

Teorija grafova

R-NNP

2

A1

 

Verovatnoća i statistika

R-NNP

6

A1

 

Web programiranje

R-NNP

9

lab

 

Specijalne električne instalacije

EEN-NNP

4

A1