UNIVERZITET U NIŠU

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

Niš, 17.01.2012. godine

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

II kolokvijumi sa I i II godine studija školske 2011/2012. godine polagaće se prema sledećem rasporedu:

 

Zimski semestar

 

I godina

- Matematika I                                                 24.01.2012.  godine u 09,00 sati                            

- Osnovi elektrotehnike I                                  27.01.2012.  godine u 09,00 sati

- Fizika                                                 30.01.2012.  godine u 09,00 sati

 

                

 

II godina

-  Digitalna elektronika                          14.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Metrologija el. veličina                                   21.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Računarski sistemi                                         23.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Matematički metodi u računarstvu                  28.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Matematika SS                                             28.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Matematika III                                              28.01.2012.  godine u 09,00 sati

-  Osnovi elektronike    US                               14.02.2012. godine u 09,00 sati

 

 

                                               

                        ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

                                                                                             P r o d e k a n ,

                                                                                     Prof. dr Dragan Tasić, ср.