ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

Niš, 02.12.2011. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

I kolokvijumi sa I i ostalih godina studija školske 2011/2012. godine polagaće se prema sledećem rasporedu:

 

Zimski semestar

 

I godina

                              

- Osnovi elektrotehnike I                                             Utorak, 22.11.2011.  godine u 14,00 sati

- Fizika                                                         Četvrtak, 24.11.2011.  godine u 15,00 sati

- Matematika I                                                            Subota, 26.11.2011.  godine u 09,00 sati

- Uvod u računarstvo                                                   Subota, 03.12.2011.  godine u 09,00 sati                

 

II i ostale godine

 

-  Matematički metodi u računarstvu                              Subota, 26.11.2011.  godine u 09,00 sati

-  Matematika III                                                          Subota, 26.11.2011.  godine u 09,00 sati

-  Upravljanje procesima                                               Subota, 26.11.2011.  godine u 09,00 sati

-  Opšta teorija el. mašina                                      Ponedeljak, 28.11.2011.  godine u 10,00 sati

-  Računarski merno informacioni sistemi                         Sreda, 30.11.2011. godine u 14,00 sati

- Osnovi elektronike                                                       Sreda, 30.11.2011. godine u 14,00 sati

-  Metrologija el. veličina                                               Subota, 03.12.2011.  godine u 09,00 sati

-  Digitalna elektronika                                      Subota, 03.12.2011.  godine u 14,00 sati

-  Elektroenergetske komponente                                  Subota, 03.12.2011.  godine u 14,00 sati

-  Računarski sistemi (RI i US)                          Subota, 10.12.2011.  godine u 09,00 sati

-  Eksploatacija el.energetskih mreža                           Četvrtak, 15.12.2011.  godine u 14,00 sati

-  Električna kola                                                          Subota, 17.12.2011.  godine u 09,00 sati

- Automatsko upravljanje                                          Četvrtak, 22.12.2011.  godine u 14,00 sati

- Računarska grafika                                                     Subota, 10.12.2011.  godine u 10,00 sati

- Računarske mreže                                                      Petak, 16.12.2011.  godine u 08,00 sati

- Elektromagnetika                                                       Subota, 10.12.2011.  godine u 09,00 sati

- Elektromagnetika-odabrana poglavlja             Sreda, 07.12.2011.  godine u 09,00 sati

- Modeliranje i simulaciju dinamičkih sistema      Četvrtak,         08.12.2011.  godine u 12,00 sati

- Objektno-orjentisano programiranje                      Četvrtak,   08.12.2011.  godine u 12,00 sati

- Paralelni sistemi                                                     Četvrtak, 15.12.2011.  godine u 14,00 sati

- Optimalno upravljanje                                                Sreda, 07.12.2011.  godine u 11,00 sati

 

                                               

                        ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

                                                                                             P r o d e k a n ,

                                                                                     Prof. dr Dragan Tasić, ср.