OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

 

        Obaveštavaju se studenti da će se u septembarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine organizovati besplatna dopunska nastava iz predmeta prve godine studija, za svaki predmet u intervalu od pet dana sa po 4 časa, pre ispita.

        Termini besplatne dopunske nastave su:

 

Predmet

Termin

Sala

Osnovi elektrotehnike I

21. 08. ¸ 25. 08.

131

Uvod u računarstvo

21.08. ¸ 27. 08.

132

Elektronske komponente

22.08. ¸ 28. 08.

133

Osnovi elektrotehnike II

27. 08. ¸ 31. 08.

131

Matematika I

27. 08. ¸ 31. 08.

132

Matematika II

29. 08. ¸ 04. 09

133

Algoritmi i programiranje

30. 08. ¸ 05. 09.

134

Fizika

31. 08. ¸ 06. 09.

121

 

 

        Dopunska nastava održavaće se u navedenim terminima od 1400 do 1800 časova. Zainteresovani studenti treba da se jave Službi za studentska pitanja, najkasnije dan pre početka nastave.

 

ELEKTRONSKI FAKULTET