OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

 

        Obaveštavaju se studenti da će se u okotobarskom ispitnom roku školske 2011/2012. godine organizovati besplatna dopunska nastava iz predmeta prve godine studija, za svaki predmet u intervalu od pet dana sa po 4 časa, pre ispita.

        Termini besplatne dopunske nastave su:

 

Predmet

Termin

Sala

Algoritmi i programiranje

11. 09. ¸ 17. 09.

131

Fizika

12. 09. ¸ 18. 09.

132

Elektronske komponente

13. 09. ¸ 19. 09.

133

Matematika I

13. 09. ¸ 19. 09.

134

Osnovi elektrotehnike I

14. 09. ¸ 20. 09.

231

Matematika II

14. 09. ¸ 20. 09.

232

Uvod u računarstvo

17. 09. ¸ 21. 09.

233

Osnovi elektrotehnike II

18. 09. ¸ 24. 09.

131

 

 

        Dopunska nastava održavaće se u navedenim terminima od 1400 do 1800 časova. Zainteresovani studenti treba da se jave Službi za studentska pitanja, najkasnije dan pre početka nastave.

 

ELEKTRONSKI FAKULTET