Predavanja - literatura
 

Linearni sistemi automatskog upravljanja

modul:

Upravljanje sistemima

Prof. dr Čedomir Milosavljević PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE

Elektronske komponente i mikrosistemi
modul:

-Telekomunikacije

Matematika-odabrana poglavlja na smeru Telekomunikacije
Statistika i verovatnoća na smeru za Računarsku tehniku
Statistika i verovatnoća na smeru za Telekomunikacije
Tehnologije mikrosistema

Digitalna integrisana kola - DIK

Digitalna elektronika

Elektronika 1

Literatura

Metrologija električnih veličina
 
Računarski merno-informacioni sistemi u industriji
TELEMETRIJA
 
ELEKTRONSKE KOMPONENTE - PRVA GODINA

 

 

 

ANALOGNA MIKROELEKTRONIKA

  • Prof. dr Zoran Prijić

DIGITALNA MIKROELEKTRONIKA

  • Prof. dr Zoran Prijić

Osnovi mikroelektronike

  • Prof. dr Zoran Prijić

Predavanja i Literatura

Fizička elektronika

  • Prof. dr Stojan Ristić

Fizička elektronika-predavanja / Fizička elektronika-vežbe / Fizička elektronika-laboratorijske vežbe

  • Prof. dr Ninoslav Stojadinović

MOS struktura / MOSFET-1 / MOSFET-2

  • Prof. dr Momčilo Pejović

Osnovii kvantne mehanike / Fizika jonizovanih gasova

  • Prof. dr Snežana Golubović

LED / Fotodetektori i solarne ćelije /Laseri / Pitanja

Pitanja (Novi nastavni plan)

ELEKTRONSKA FIZIKA ČVRSTOG TELA

 

POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE

Mikroelektronske tehnologije

  • Prof. dr Biljana Pešić

Predavanja

  • Dr Tatjana Pešić

Vežbe