ELEKTRONSKI FAKULTET

NIŠ

30.11.2009. godine

 

 

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

            Svečana podela indeksa studentima I godine doktorskih studija, školske 2009/2010. godine obaviće se u četvrtak, 03.12.2009. godine u 18,00 sati u sali I/1.

            Pozivaju se šefovi katedri i nastavnici koji izvode nastavu na I godini doktorskih studija da prisustvuju svečanoj podeli ineksa.

            Angažovani nastavnici prezentovaće programe I godine, kako bi omogućili studentima da izaberu tri predmeta sa liste 1.

 

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

                                  D e k a n,

                                  Prof. dr Dragan Antić,sr.