RANG LISTA

 PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH

STUDIJA NA ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

 

 

Red.

broj

PREZIME I IME

NAUČNA OBLAST

PROSEK

ZAVRŠEN FAKULTET

 

 1.

Ćirić Milica

Računar. i informat.

10.00

Elektronski fak.

 2.

Kosanović Miloš

Računar. i informat.

10.00

Elektronski fak.

 3.

Mihajlović Igor

Telekomunikacije

9.96

Elektronski fak.

 4.

Ivanov Aleksandar

Elektroenergetika

9.92

Elektronski fak.

 5.

Stojković Marija

Računar. i informat.

9.84

Elektronski fak.

 6.

Aleksić Veljko

Računar. i informat.

9.63

Tehn.fak. Čačak

 7.

Veljanovski Aleksandar

Računar. i informat.

9.58

Elektronski fak.

 8.

Marković Aleksandar

Telekomunikacije

9.54

FTN Kosv.Mitrov.

 9.

Pljasković Aldina

Računar. i informat.

9.52

Elektronski fak.

 10.

Aleksić Danijela

Telekomunikacije

9.40

Elektronski fak.

 11.

Stanković Momir

Upravljanje sistemima

9.37

V.A Beograd

 12.

Fejsov Nikola

Telekomunikacije

9.37

V.A Beograd

 13.

Radović Tatjana

Računar. i informat.

9.35

PMF Kragujevac

 14.

Aleksić Aleksandar

Računar. i informat.

9.24

Elektronski fak.

 15.

Spasojević Aleksandra

Računar. i informat.

9.16

Elektronski fak.

 16.

Milovanović Miroslav

Upravljanje sistemima

9.15

Elektronski fak.

 17.

Radovanović Miloš

Elektr.i mikrorač.tehn.

9.10

Elektronski fak.

 18.

Spasić Sanja

Računar. i informat.

9.00

Tehn.fak. Čačak

 19.

Petrović Miroslav

Telekomunikacije

8.95

Elektronski fak.

 20.

Lončarević Zoran

Telekomunikacije

8.90

FON Beograd

 21.

Đorđević Miloš

Telekomunikacije

8.74

Elektronski fak.

 22.

Muminović Edis

Računar. i informat.

8.56

Elektronski fak.

 23.

Ristić Olga

Računar. i informat.

8.54

Tehn.fak. Čačak

 24.

Radonjić Dušan

Računar. i informat.

8.40

Tehn.fak. Čačak

 25.

Kostić Ivana

Elektr.i mikrorač.tehn.

8.34

ETF Beograd

 26.

Damnjanović Đorđe

Računar. i informat.

8.28

Tehn.fak. Čačak

 27.

Janković Marko

Telekomunikacije

8.11

MMT Univerz.Niš

 28.

Savić Željko

Telekomunikacije

8.11

V.A Beograd

 29.

Božić Stevan

Elektroenergetika

8.08

Elektronski fak.

 30.

Moskovljević Milan

Telekomunikacije

7.81

V.A Beograd

 31.

Jeknić Danilo

Računar. i informat.

7.50

Tehn.fak. Čačak

 32.

Popović Ivan

Telekomunikacije

7.50

Elektronski fak.

 33.

Sudar Marko

Telekomunikacije

7.07

V.A Beograd

 34.

Stojančić Miroslav

Elektroenergetika

6.92

Elektronski fak.

 35.

Jovanović Nešo

Elektr.i mikrorač.tehn.

6.68

Tehn.fak. Čačak

 36.

Mićalović Marko

Računar. i informat.

6.73

T.F Priština

 37.

 

 

 

 

 38.

 

 

 

 

 39.

 

 

 

 

 40.

 

 

 

 

 41.

 

 

 

 

 42.

 

 

 

 

 43.

 

 

 

 

 44.

 

 

 

 

 45.

 

 

 

 

 46.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                  ELEKTRONSKI FAKULTET