RANG LISTA

 PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH

STUDIJA NA ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU U ŠKOLSKOJ 2010/2011 GODINI

 

 

Red.

broj

PREZIME I IME

NAUČNA OBLAST

PROSEK

ZAVRŠEN FAKULTET

 

 1.

Lazarević Miloš

Računar. i informat.

10.00

Elektronski fak.

 2.

Jončić Mladen

Telekomunikacije

9.92

Elektronski fak.

 3.

Ilić Marko

Elektr.i mikror.tehn.

9.86

Elektronski fak.

 4.

Ristić Aleksa

Elektroenergetika

9.72

Elektronski fak.

 5.

Mulalić Edin

Računar. i informat.

9.68

Elektronski fak.

 6.

Cvetković Dušan

Telekomunikacije

9.52

Elektronski fak.

 7.

Djoković Marina

Računar. i informat.

9.47

Elektronski fak.

 8.

Biševac Ivan

Računar. i informat.

9.46

FTN Kosv.Mitrov.

 9.

Milić Petar

Računar. i informat.

9.44

FTN Kosv.Mitrov.

 10.

Mišić Jelena

Telekomunikacije

9.44

Elektronski fak.

 11.

Ugljanin Emir

Računar. i informat.

9.40

Držav.Univ.N.Pazar

 12.

Marković Maja

Elektroenergetika

9.35

Elektronski fak.

 13.

Ristić Jovan

Računar. i informat.

9.28

Elektronski fak.

 14.

Arsić Ivan

Računar. i informat.

9.24

Elektronski fak.

 15.

Petković Milica

Telekomunikacije

9.22

Elektronski fak.

 16.

Vukša Miloš

Računar. i informat.

8.94

Tehn.fak.,,Mihajlo Pupin,,Zrenjanin

 17.

Stanković Milan

Primenj. matematika

8.90

Elektronski fak.

 18.

Vučković Marko

Elektroenergetika

8.90

Elektronski fak.

 19.

Kocić Milena

Računar. i informat.

8.90

Elektronski fak.

 20.

Golubović Vladan

Računar. i informat.

8.90

Elektronski fak.

 21.

Živković Strahinja

Računar. i informat.

8.84

Elektronski fak.

 22.

Matić Vladimir

Telekomunikacije

8.82

V.A Beograd

 23.

Milošević Miloš

Upravljanje sistemima

8.80

Elektronski fak.

 24.

Pavlović Miroslav

Računar. i informat.

8.76

FTN Kosv.Mitrov.

 25.

Drizić Marko

Telekomunikacije

8.71

V.A Beograd

 26.

Andrejević Milan

Upravljanje sistemima

8.70

V.A Beograd

 27.

Gošić Aleksandar

Elektr.i mikrorač.tehn.

8.66

Elektronski fak.

 28.

Terzić Vladimir

Telekomunikacije

8.65

V.A Beograd

 29.

Stojanović Saša

Računar. i informat.

8.64

Elektronski fak.

 30.

Ćosović Živorad

Telekomunikacije

8.62

V.A Beograd

 31.

Randjelović Ivan

Upravljanje sistemima

8.59

Mašin.fakul.Niš

 32.

Tanasković Vesna

Telekomunikacije

8.59

Elektronski fak.

 33.

Djorić Aleksandra

Telekomunikacije

8.58

Elektronski fak.

 34.

Vukčević Uroš

Upravljanje sistemima

8.58

V.A Beograd

 35.

Petrović Dušan

Upravljanje sistemima

8.54

Elektronski fak.

 36.

Miladinović Milan

Telekomunikacije

8.52

Elektronski fak.

 37.

Bosijoković Ivan

Elektr.i mikrorač.tehn.

8.52

Elektronski fak.

 38.

Kodžopeljić Miloš

Računar. i informat.

8.52

Tehn.fak.Čačak

 39.

Mitić Ivan

Telekomunikacije

8.46

Elektronski fak.

 40.

Jordanov Nenad

Nanotehn.i mikrosist.

8.44

Elektronski fak.

 41.

Grozdanović Vladimir

Telekomunikacije

8.42

Elektronski fak.

 42.

Spasić Miodrag

Upravljanje sistemima

8.34

Elektronski fak.

 43.

Radoičić Stevan

Računar. i informat.

8.30

FTN Kosv.Mitrov.

 44.

Kostić Dušan

Računar. i informat.

8.26

Elektronski fak.

 45.

Milenović Dragan

Upravljanje sistemima

8.22

Mašin.fakul.Niš

 46.

Božić Miloš

Upravljanje sistemima

8.20

Tehn.fak.Čačak

 47.

Radosavljević Miloš

Telekomunikacije

8.12

Elektronski fak.

 48.

Petrović Igor

Nanotehn.i mikrosist.

8.12

Elektronski fak.

 49.

Grujić Ivana

Računar. i informat.

8.11

FTN Novi Sad

 50.

Stanković Vladimir

Telekomunikacije

8.09

Elektronski fak.

 51.

Došović Bojan

Telekomunikacije

8.09

V.A Beograd

 52.

Pavić Aleksandar

Upravljanje sistemima

8.07

V.A Beograd

 53.

Mihajlović Aleksandar

Računar. i informat.

8.04

Elektronski fak.

 54.

Stevanović Djordje

Telekomunikacije

8.02

Elektronski fak.

 55.

Bogdanović Nataša

Telekomunikacije

8.00

Elektronski fak.

 56.

Djurić Miloš

Računar. i informat.

7.87

Elektronski fak.

 57.

Krstić Darko

Telekomunikacije

7.85

V.A Beograd

 58.

Matotek Marija

Računar. i informat.

7.78

Tehn.fak.,,Mihajlo Pupin,,Zrenjanin

 59.

Mitić Radmila

Nanotehn.i mikrosist.

7.76

Elektronski fak.

 60.

Dragojlović Aleksandar

Elektroenergetika

7.73

V.A Beograd

 61.

Radaković Vladimir

Telekomunikacije

7.71

V.A Beograd

 62.

Trajković Bojan

Telekomunikacije

7.71

Elektronski fak.

 63.

Stanković Miroslav

Elektroenergetika

7.60

ETF Beograd

 64.

Djukić Miloš

Telekomunikacije

7.51

V.A Beograd

 65.

Tatić Dušan

Računar. i informat.

7.43

Elektronski fak.

 66.

Milić Dejan

Nanotehn.i mikrosist.

7.43

Elektronski fak.

 67.

Stajić Danijela

Upravljanje sistemima

7.02

Elektronski fak.

 68.

Čarovac Ismail

Računar. i informat.

7.00

Držav.Univ.N.Pazar

 69.

Curić Zuhdin

Telekomunikacije

6.90

Elektronski fak.

 70.

Jakšić Dejan

Telekomunikacije

6.78

FTN Kosv.Mitrov.

 71.

Sopi Gani

Primenj. matematika

6.52

PMF Kragujevac

 

 

 

                                                             

                                                                                  ELEKTRONSKI FAKULTET