RANG LISTA

 PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH

STUDIJA NA ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

 

 

Red.

broj

PREZIME I IME

NAUČNA OBLAST

PROSEK

ZAVRŠEN FAKULTET

 

 1.

Jovanović Milica

Elektr.i mikrorač.tehn.

Magist.

Elektronski fak.

 2.

Krstić Goran

Računar. i informatika

Magist.

Elektronski fak.

 3.

Milošević Marjan

Računar. i informatika

Magist.

Tehn.fak.Čačak

 4.

Suljović Suad

Telekomunikacije

Magist.

Elektronski fak.

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ELEKTRONSKI FAKULTET