RANG LISTA

 PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH

STUDIJA NA ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU U ŠKOLSKOJ 2010/2011 GODINI

 

 

Red.

broj

PREZIME I IME

NAUČNA OBLAST

PROSEK

ZAVRŠEN FAKULTET

 

 1.

Mihajlović Vladan

Računar. i informat.

Magist.

Elektronski fak.

 2.

Stojanović Zlatica

Nanotehn.i mikrosist

Magist.

Elektronski fak.

 3.

Nikolić Goran

Elektr.i mikrorač.tehn.

Magist.

Elektronski fak.

 4.

Stevanović Ružica

Elektr.i mikrorač.tehn

Magist.

Elektronski fak.

 5.

Suljović Suad

Telekomunikacije

Magist.

Elektronski fak.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ELEKTRONSKI FAKULTET