O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

UPIS STUDENATA U I GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2011/2012 GODINU POČINJE 27.10.2011 GODINE  I TRAJE DO 14.11.2011.GODINE.

 

ZA UPIS JE POTREBNA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

-        INDEKS

-        2 OBRASCA ZA UPIS

-        UPLATA U IZNOSU OD 8.300 DINARA NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA-(840-1721666-89)

-        UPLATA ŠKOLARINE (ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU )

-       2 FOTOGRAFIJE   3,5x4,5

 

ELEKTRONSKI FAKULTET